blog błąd lekarza tło

Maj 2020

 

Odszkodowanie od szpitala za śmierć

14.05.2020 in Bez kategorii

 Odszkodowanie od szpitala za śmierć pacjenta 

Ubieganie się o odszkodowanie od szpitala za śmierć pacjenta na skutek błędu medycznego jest jednym z praw, które przysługują rodzinie zmarłego. To wyjątkowo dramatyczna sytuacja, ponieważ szpital jest przecież miejscem, w którym powinniśmy czuć się przede wszystkim bezpiecznie. Niestety, zdarza się, że udzielania pomoc medyczna nie przynosi oczekiwanych rezultatów i doprowadza do śmierci chorego. 

Członkowie rodziny zmarłego mogą ubiegać się o odszkodowanie i zadośćuczynienie od szpitala z tytułu śmierci pacjenta. O odszkodowanie można zawalczyć zarówno, gdy śmierć nastąpiła jako skutek nieudanej operacji, rehabilitacji, nieudzielenia pomocy, na skutek niewłaściwej terapii, jak również w wielu innych sytuacjach. Co trzeba zrobić, aby uzyskać świadczenie i co właściwie może zawalczyć rodzina zmarłego? Wyjaśniamy.

Potrzebujesz pilnie porady? Zadzwoń teraz

536 007 001

 

odszkodowanie od szpitala za śmierć

Odszkodowanie od szpitala za śmierć

Śmierć pacjenta – nie tylko odszkodowanie

Na początek kilka słów o roszczeniach przysługujących najbliższym zmarłego, czyli o tym, o co mogą się ubiegać. Potocznie mówimy o „odszkodowaniu” i dla uproszczenia w tym artykule również będziemy posługiwać się pojęciem odszkodowania. Kryje się pod nim jednak więcej świadczeń. Zgodnie z prawem, rodzina zmarłego może ubiegać się co najmniej o:

  1. Odszkodowanie za śmierć w wyniku błędu medycznego. Odszkodowanie jest świadczeniem, o które rodzina może się starać, gdy na skutek śmierci doszło do znacznego pogorszenia jej sytuacji życiowej. Wysokość odszkodowania zależy od konkretnych okoliczności. Sąd ustala wysokość świadczenia, biorąc pod uwagę przede wszystkim ubytek w majątku, do którego doszło w konsekwencji śmierci. 
  2. Zadośćuczynienie za śmierć w szpitalu w wyniku błędu lekarskiego. Zadośćuczynienie ma za zadanie zrekompensować krzywdy moralne. Jego wysokość w dużej mierze zależy od tego, jak silna więź łączyła zmarłego z ubiegającym się o nie członkiem rodziny. 
  3. Renta. Renta zostanie przyznana w sytuacji, gdy na zmarłym ciążył obowiązek alimentacyjny. Nie jest świadczeniem jednorazowym, zwykle wypłacana jest co miesiąc. 

 

 

Ponadto, bliscy zmarłego mogą także domagać się od szpitala, w którym doszło do błędu, zwrotów kosztu i leczenia pacjenta. 

Jak otrzymać odszkodowanie za śmierć bliskiego w szpitalu?

Istnieje co najmniej kilka dróg do otrzymania odszkodowania za śmierć pacjenta w szpitalu. W każdej z nich podstawą jest jednak zgromadzenie możliwie pełnej dokumentacji medycznej, która będzie stanowiła podstawowy dowód w sprawie. Równie ważne jest zgromadzenie wszystkich rachunków, faktur i innych dokumentów, potwierdzających nasze racje. 

O odszkodowanie można ubiegać się:

 • Na drodze pozasądowej. 
 • W postępowaniu przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych.
 • W postępowaniu cywilnym przed sądem.

Odszkodowanie za śmierć pacjenta – ugoda ze szpitalem

Jeśli chcemy załatwić sprawę polubownie, powinniśmy wystąpić z wnioskiem o zawarcie ugody. Wniosek należy skierować do kierownika szpitala lub innego podmiotu leczniczego, na terenie którego doszło do zdarzenia. Wniosek możemy złożyć także bezpośrednio do ubezpieczyciela placówki (jeśli wiemy, gdzie jest ubezpieczona – ubezpieczenie musi mieć wykupiony każdy podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych). W piśmie należy wezwać szpital do zapłaty odpowiedniej kwoty i podkreślić, że po upływie wskazanego terminu, skierujemy sprawę do sądu. Do sądu można się zwrócić, jeśli ubezpieczyciel szpitala odmówi wypłaty świadczeń lub zaproponuje niesatysfakcjonującą dla nas kwotę.

Niestety, ale przypadki, w których sprawę na tle błędu medycznego udaje się zakończyć na drodze polubownej, bez udziału sądu, są rzadkością. Jak nietrudno się domyślić, ubezpieczyciele szpitali zwykle rzadko dobrowolnie uznają roszczenia rodziny zmarłego. 

Odszkodowanie za śmierć pacjenta – sprawa przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych 

Postępowanie przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych to pewnego rodzaju alternatywa dla postępowania sądowego. Postępowanie przed Komisją jest szybsze i tańsze, jednak z tej drogi mogą skorzystać wyłącznie osoby, których bliscy ponieśli śmierć w szpitalu (a nie np. w klinice prywatnej).

Zadaniem Komisji jest ustalenie, czy doszło do tzw. zdarzenia medycznego. Aby wszcząć postępowanie, należy złożyć wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego. Wnosimy go do Komisji właściwej ze względu na siedzibę szpitala – Komisje mają siedziby w miastach wojewódzkich. Na wystąpienie z wnioskiem mamy 1 rok, liczony od dnia, w którym dowiedzieliśmy się o zdarzeniu. Termin ten nie może być jednak dłuższy niż 3 lata od dnia, w którym doszło do zdarzenia.

We wniosku określamy kwotę odszkodowania i zadośćuczynienia, którą chcielibyśmy otrzymać od szpitala. W przypadku śmierci pacjenta możemy zażądać maksymalnie 300 000 zł. O ile Komisja uzna roszczenie rodziny zmarłego, przekaże swoje orzeczenie szpitalowi i jego ubezpieczycielowi. Jeśli ubezpieczyciel w ciągu miesiąca nie przedstawi swojej propozycji wysokości odszkodowania i zadośćuczynienia, będzie to oznaczało, że musi zapłacić tyle, ile zażądała rodzina zmarłego. 

Nie mniej, najczęściej ubezpieczyciel przedstawia swoją propozycję. Rodzina zmarłego o może ją przyjąć lub odrzucić w ciągu 7 dni od jej otrzymania. Jeśli rodzina zmarłego przystanie na propozycję, traci prawo skierowania tej samej sprawy do sądu cywilnego. Jeśli jednak ją odrzuci – może wystąpić na drogę sądową. 

Postępowanie przed Komisją jest uproszczone w stosunku do drogi sądowej, jednak niepozbawione wad. Więcej o tej drodze dochodzenia odszkodowania za śmierć pacjenta, pisałyśmy w artykule Postępowanie przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. Jak przebiega, na czym polega i ile kosztuje?

Odszkodowanie za śmierć pacjenta – sprawa sądowa

Droga sądowa rodzinie zmarłego pacjenta zwykle wydaje się najtrudniejsza i najdłuższa. Nie będziemy Cię oszukiwać – dochodzenie roszczeń przed sądem jest wymagające. Równocześnie jednak można uzyskać świadczenia znacznie wyższe niż w postępowaniu przed Komisją i zdecydowanie bardziej satysfakcjonujące niż wynegocjowane na skutek ugody z ubezpieczycielem szpitala. Z pomocą doświadczonego prawnika droga sądowa wcale nie musi być przerażająca. Prawnik przejmuje wszystkie formalności, minimalizując tym samym konieczne zaangażowanie rodziny pacjenta.

Pozew o odszkodowanie z tytułu śmierci pacjenta w wyniku błędu medycznego składamy do właściwego sądu rejonowego lub okręgowego (właściwego ze względu na siedzibę pozwanego). Po złożeniu pozwu sprawa toczy się jak każda inna sprawa cywilna – nie ma odrębnego trybu dla spraw na tle błędów medycznych. Sąd zapoznaje się z dokumentacją medyczną i pozostałymi dokumentami, przesłuchuje świadków, w większości przypadków powołuje biegłych. Jeśli uzna, że rodzina zmarłego ma rację, przyznaje odpowiednią sumę. W przeciwieństwie do postępowania przed Komisją nie ma tu ograniczeń kwotowych. 

Ile wynosi odszkodowanie od szpitala za śmierć pacjenta?

Rodziny zmarłych bardzo często pytają nas, na jak wysokie odszkodowanie od szpitala za śmierć mogą liczyć. Nie ma tu niestety jednoznacznej odpowiedzi. Tak jak wspominałyśmy na początku, zależy to m.in. od więzi, łączącej zmarłego z rodziną, a także tego, jak bardzo śmierć wpłynęła na pogorszenie sytuacji życiowej bliskich zmarłego. Nie bez znaczenia pozostaje również sposób, w jaki pacjent będzie udowadniał swoje racje. 

Zasadniczo jednak najwyższe kwoty uzyskuje się na drodze postępowania cywilnego, czyli przed sądem. Z naszego doświadczenia wynika, że świadczenia takie mogą wynosić od kilkudziesięciu do nawet kilkuset tysięcy złotych. O jeszcze wyższych kwotach mówimy w przypadku błędów okołoporodowych, tj., gdy na skutek błędów lekarskich śmierć poniesie noworodek. Temu zagadnieniu poświęciłyśmy zresztą osobny artykuł. Bez kompleksowej analizy okoliczności sprawy, nie możemy jednak określić, o jaką kwotę można ubiegać się w konkretnym przypadku. 

Śmierć pacjenta w szpitalu – pomoc prawnika do spraw błędów medycznych

Jeśli bliska Ci osoba poniosła śmierć w wyniku błędu lekarskiego i podejrzewasz, że stało się na tak na skutek błędów popełnionych w procesie leczenia w szpitalu, wiedz, że bardzo nam przykro. Równocześnie jednak zachęcamy do walki o sprawiedliwość. Żadne pieniądze nie cofną czasu, mogą jednak ułatwić dalsze życie i znacznie zwiększy jego komfort. Możemy przeanalizować Twoją sprawę i wskazać najlepszą drogę walki o odszkodowanie w Twoim przypadku. Zapraszamy do kontaktu.

Joanna Lazer, adwokat

Małgorzata Hudziak, radca prawny

Adwokat Warszawa

Kancelaria Lazer&Hudziak, Plac Konstytucji 5/19 00-657 Warszawa 

Nr telefonu 604432333, 530291291, 536 007 001

Mail: kancelaria@lazer-hudziak.pl

 

brak komentarzy
jak udowodnić błąd lekarski

Jak udowodnić błąd w sztuce lekarskiej

13.05.2020 in Odszkodowanie za błąd lekarski

 Jak udowodnić błąd w sztuce lekarskiej?

Jak udowodnić błąd w sztuce lekarskiej i czy jest to w ogóle możliwe to zagadnienie spędza sen z powiek setkom pokrzywdzonych pacjentów. Już na początku trzeba sobie wyraźnie powiedzieć, że udowodnienie lekarzowi, że popełnił błąd, jest jak najbardziej możliwe. Wbrew powszechnej, nieprawdziwej opinii, lekarz, który zachował się sprzecznie z aktualnymi zasadami sztuki medycznej, nie musi pozostać bezkarny, 

Polskie prawo przewiduje odpowiednie narzędzia, dzięki którym pacjent może dochodzić swoich praw. Jak jednak udowodnić, że faktycznie doszło do błędu? Szpital przecież będzie się bronił i zrobi wszystko, aby wykazać, że pacjent nie ma racji. W dzisiejszym artykule wyjaśniamy, w jaki sposób zgodnie z polskim prawem udowadnia się, że lekarz popełnił błąd.

Obowiązek wykazania, że doszło do błędu, spoczywa na pacjencie

Na początek informacja zupełnie podstawowa. Zgodnie z obowiązującą w polskim prawie zasadą, kto twierdzi, ten dowodzi. Stanowi tak art. 6 kodeksu cywilnego, w którym czytamy, że ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. Oznacza to, że jeśli pacjent składa pozew do sądu, będzie musiał udowodnić, że twierdzenia zawarte w pozwie są prawdziwe. 

Bardzo ważne jest to, aby wszelkie dowody zgłaszać już w pozwie. Spóźnione dowody zostaną pominięte przez sąd. Pacjent, który chciałby otrzymać odszkodowanie, zadośćuczynienie lub inne świadczenia, nie ma wyjścia – musi przed sądem wykazać przesłanki odpowiedzialności pozwanego szpitala lub lekarza. Jeśli pacjent poważnie i odpowiedzialnie podejdzie do kwestii zebrania dowodów, znacznie przyspieszy bieg całej sprawy.

Pewien wyjątek w zakresie dowodów stanowią przypadki, w których dochodzi do zakażeń szpitalnych. W takim wypadku wystarczy, że pacjent uprawdopodobni (a nie wykaże), że do konkretnego zakażenia doszło w konkretnej placówce medycznej. Mniejsze „wymagania” w przypadku zakażeń szpitalnych potwierdza także orzecznictwo Sądu Najwyższego.

Jak udowodnić, że lekarz się pomylił? Najważniejsze dowody w sprawie o błąd medyczny 

Dowodów w sprawie o błąd medyczny może być wiele – wszystko tak naprawdę zależy od okoliczności konkretnego przypadku. Kluczowa jednak pozostaje dokumentacja medyczna, czyli cała historia choroby, wyniki badań lekarskich itp. Obowiązek prowadzenia takiej dokumentacji ma każdy szpital, czy przychodnia, w których pacjent korzysta ze świadczeń. 

Zgodnie z prawem, pacjent w dowolnej chwili może uzyskać dostęp do swojej dokumentacji medycznej, co wynika m.in. z Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Teoretycznie dokumentacja powinna być prowadzona możliwie rzetelnie i oddawać faktyczny przebieg leczenia. Słowo „teoretycznie” jest tu kluczowe. 

Niestety z naszej praktyki wynika, że możliwych trudności związanych z dokumentacją medyczną, jest bardzo dużo. Szpitale, które podejrzewają, że pacjent może wystąpić z oskarżeniem o błąd, nie chcą wydawać dokumentacji. Często zdarza się także, że dokumentacja jest wybrakowana, a brakuje akurat tych kluczowych informacji. W skrajnych przypadkach dokumentacja medyczna bywa nawet fałszowana, co jest oczywiście przestępstwem. Nie mniej, mimo wszystkich trudności, uzyskanie dokumentacji medycznej jest tak naprawdę punktem wyjścia do dochodzenia swoich praw na drodze sądowej. 

Oprócz dokumentacji medycznej pacjent powinien zgromadzić także inne dokumenty, dowodzące jego racji. Chodzi w szczególności o skierowania na badania, zaświadczenia, recepty, a także paragony, faktury itp. – wszystko, co potencjalnie może mieć związek z błędem medycznym. 

Bardzo ważnym dowodem jest także dowód z opinii biegłego. Sąd nie ma specjalistycznej wiedzy dotyczącej skomplikowanych kwestii medycznych. Niezbędna jest osoba, która taką wiedzą dysponuje, czyli właśnie biegły. Złożenie wniosku o powołanie biegłego i właściwy wybór samego biegłego jest bardzo ważny. Z opinii powinno wynikać, czy zachowanie lekarza było zgodne z zasadami sztuki medycznej, czy też nie. W praktyce sądy ufają opiniom biegłych i raczej nie wchodzą z nimi w polemikę. Może się jednak zdarzyć, że sąd oddali wniosek o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego. W takiej jednak sytuacji sąd uzasadnia swoją decyzję.  

Jeszcze jednym dowodem, o którym warto wspomnieć, są zeznania świadków. Oczywiście pacjent powołuje swoich świadków, szpital swoich. Warto jednak dokładnie zastanowić się, kogo chcemy powołać na świadka i czy zeznania tej osoby faktycznie wniosą do niej wartość, której oczekuje sąd. Warto, aby świadków do złożenia zeznań przygotował prawnik – w przeciwnym razie świadkowie często „opowiadają historie” mało istotne dla orzeczenia o błędzie lekarza lub jego braku. 

Przesłuchanie świadków, będących pracownikami szpitala, również jest specyficzne. Jak nietrudno się domyślić lekarze, czy położne, nie palą się do składania zeznań przeciwko swojemu pracodawcy. Tutaj również pomoże prawnik, który wie, w jaki sposób rozmawiać z pracownikami szpitala. Specjalista poprowadzi przesłuchanie w taki sposób, aby jak najdokładniej dowieść sądowi, co tak naprawdę wydarzyło się w szpitalu lub przychodni. 

Co trzeba zrobić, aby udowodnić lekarzowi, że popełnił błąd? Podsumowanie 

Jak przygotować się do udowodnienia lekarzowi, że popełnił błąd? Podsumowując wszystkie informacje, pacjent powinien być gotowy na to, że przede wszystkim należy:

 • uzyskać pełną dokumentację medyczną ze szpitala, 
 • dysponować potwierdzeniami wizyt lekarskich i odpowiednimi zaświadczeniami, które będą potwierdzały przebieg leczenia zgodny z zeznaniami pacjenta,
 • przedstawić wszystkie mające związek ze sprawą rachunki, paragony i faktury, 
 • złożyć stosowne wnioski o przesłuchanie świadków (w tym również członków personelu medycznego)
 • złożyć wniosek o powołanie (rzetelnego, obiektywnego i kompetentnego) biegłego, który podda wyczerpującej ocenie całość zgromadzonej dokumentacji.

Warto także mieć świadomość, że udowodnienie lekarzowi błędu to proces. Zebranie powyższych dokumentów i wykonanie wyżej wymienionych czynności jest bardzo ważne (niezbędne!). W trakcie samej sprawy sądowej może jednak dojść do wielu sytuacji, których nie dało się przewidzieć wcześniej. Między innymi z tego względu pacjenci nie powinni występować przeciwko lekarzom i szpitalom samodzielnie. Placówki zdrowotne zawsze reprezentowane są przez profesjonalnych pełnomocników.

Prawnik od błędów medycznych jest niezbędny dla skutecznego udowodnienia racji pacjenta

Nie będziemy Cię oszukiwać. Kwestia dowodów w sprawach na tle błędów i zaniedbań lekarskich jest niezwykle trudna. Niedoświadczeni pacjenci często nie mają świadomości na temat tego, jakie dowody powinni zebrać, a kolejno – jak je wykorzystać. Problemy mogą (i w praktyce zwykle występują) także z samym „wydobyciem” dokumentacji medycznej ze szpitala. 

Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe argumenty, pomoc doświadczonej kancelarii prawnej, specjalizującej się w sprawach o błędy medyczne, jest wręcz niezbędna. Pacjenci, którzy stają do nierównej walki ze szpitalem samodzielnie, niestety obniżają swoje szanse już na starcie. W artykule Czy w sprawie o błąd medyczny pacjentowi potrzebny jest prawnik? szczegółowo wyjaśniałyśmy, dlaczego udział w prawnika w sprawie sądowej na tle błędów w sztuce medycznej, jest tak istotny. 

Jeśli podejrzewasz, że w Twojej sprawie mogło dojść do błędu, zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią. Na co dzień pracujemy z pacjentami, którzy padli ofiarami różnego rodzaju zaniedbań. Mamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, dzięki którym możemy skutecznie walczyć o sprawiedliwość w imieniu poszkodowanych. Możemy pomóc także Tobie. 

Joanna Lazer, adwokat

Małgorzata Hudziak, radca prawny

Kancelaria Lazer&Hudziak, Plac Konstytucji 5/19 00-657 Warszawa 

Nr telefonu 604432333, 530291291, 536 007 001

Mail: kancelaria@lazer-hudziak.pl

 

brak komentarzy

Błąd lekarski – zawiadomienie prokuratury

12.05.2020 in Odszkodowanie za błąd lekarski

Zawiadomienie prokuratury o błędzie lekarskim to dla wielu ofiar błędów medycznych ważny i niezbędny krok. Często jednak poszkodowanym pacjentom wydaje się on bardzo skomplikowany.

Nieświadomi pacjenci nie wiedzą jak sporządzić takie zawiadomienie, do której prokuratury je złożyć i czego spodziewać się w następstwie. W dzisiejszym artykule przybliżymy kwestię zawiadomienia prokuratury o błędzie lekarskim

Odpowiedzialność karna lekarza    jakie przestępstwa może popełnić lekarze?

Na początek, słowo wyjaśnienia. Nie istnieje specjalny „kodeks karny dla lekarzy”. Przestępstwa, które mogą popełnić lekarze, opisuje polski, ogólny kodeks karny. O wielu przestępstwach, których sprawcami mogą być członkowie personelu medycznego, pisałyśmy już w naszych poprzednich artykułach. W szczególności są to:

Lekarz może ponieść odpowiedzialność karną, gdy jego zachowanie będzie sprzeczne z aktualnymi zasadami sztuki medycznej, zawinione oraz wystąpią negatywne skutki dla zdrowia lub życia pacjenta. Niezbędny jest także związek przyczynowy pomiędzy działaniem/zaniechaniem lekarza a zaistniałymi negatywnymi konsekwencjami. 

 

Warto także zaznaczyć, że powyższe przykłady nie wyczerpują oczywiście tematu. Lekarza można pociągnąć do odpowiedzialności karnej także, gdy np. popełni zabójstwo eutanatyczne, wykona zabieg bez wymaganej zgody pacjenta czy sfałszuje dokumentację medyczną.

Aby określić, czy w danym przypadku możemy mówić o popełnieniu przez lekarza przestępstwa, najlepiej skontaktować się z adwokatem. Nierzadko nie będą to oczywiste sytuacje, w szczególności dla pacjenta, który nie ma doświadczenia w prawie karnym i prawdopodobnie nigdy wcześniej nie miał do czynienia z podobnym przypadkiem. 

Zawiadomienie prokuratury o błędzie lekarskim – pierwszy bardzo ważny krok w sprawie

Jeśli podejrzewamy, że lekarz popełnił przestępstwo i chcemy, aby poniósł karę, niezbędne jest wszczęcie postępowania karnego. Rozpoczyna się ono właśnie od złożenia przez pacjenta zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa przez lekarza. Zawiadomienie takie składamy do właściwej prokuratury rejonowej. Nie można tego kroku pominąć. 

Co ciekawe, polski kodeks karny na każdego, kto ma wiedzę o tym, że mogło dojść do popełnienia przestępstwa, nakłada obowiązek powiadomienia o tym odpowiednich organów. W teorii więc szpitale same powinny zgłaszać błędy, do których doszło na ich terenie. Jak nietrudno się domyślić zwykle jest wręcz przeciwnie. Placówki za wszelką cenę starają się ukryć nieprawidłowości. Pacjentowi nie pozostaje więc nic innego, jak powiadomić prokuraturę samodzielnie.

Zawiadomienie prokuratury o popełnieniu błędu w sztuce lekarskiej – ustnie czy pisemnie?

Z treści artykułu 304a kodeksu postępowania karnego wynika, że pacjent, który chce zawiadomić prokuraturę o przestępstwie, może po prostu zgłosić się do prokuratora i opowiedzieć mu o sprawie. Prokurator powinien zapytać m.in. o tożsamość pokrzywdzonego, o to, gdzie doszło do popełnienia przestępstwa, co się stało i jakie są tego konsekwencje. 

Takie rozwiązanie z perspektywy niedoświadczonego pacjenta może wydawać się wygodne i skuteczne, jednak niestety ma również znaczące wady. Mówiąc wprost, istnieje nikłe prawdopodobieństwo, że prokurator „przyłoży się” do rozmowy z pacjentem. Zazwyczaj prokuratorzy nie mają po prostu odpowiedniej wiedzy ze styku prawa i medycyny. Mogą więc w swoich pytania pominąć bardzo istotne szczegóły, które mogłyby zaważyć na ostatecznym ukaraniu lekarza. Chodzi w szczególności o przeprowadzone zabiegi, czy odbyte wizyty lekarskie. W niektórych przypadkach (jeśli pacjent ma taką wiedzę) bardzo istotne będzie również podanie informacji o przyjmowanych lekarstwach. 

Należy także zwrócić uwagę na samo zachowanie personelu medycznego, który brał udział w leczeniu. Czy wszystkie czynności podejmowane były zdaniem pacjenta na czas? Czy podejmowały je kompetentne do tego osoby, które dysponowały odpowiednimi uprawnieniami? Ważne jest także, aby nie zapomnieć powołać się na zaświadczenia, które pozyskamy z placówek medycznych innych niż ta, której dotyczy zawiadomienie. 

Jak napisać zawiadomienie do prokuratury o popełnieniu błędu medycznego?

W zakresie samej formy sporządzenia zawiadomienia mamy dobrą wiadomość. Prawo nie przewiduje szczególnych wymogów formalnych co do zawiadomienia pisemnego prokuratury. Pacjent ma tutaj więc pewną dowolność. Nie należy jednak zapominać o roli, jaką odgrywa zawiadomienie. Tylko takie, które zostanie sporządzone rzetelnie, da prokuratorowi pole do podjęcia odpowiednich czynności. Chodzi m.in. o zabezpieczenie dowodów czy zwrócenie uwagi prokuratora na konkretne elementy sprawy. 

Przede wszystkim, zawiadomienie należy odpowiednio zaadresować. Kierujemy je do prokuratury rejonowej właściwej dla siedziby szpitala (albo innej placówki, np. prywatnej praktyki lekarskiej), w której naszym zdaniem doszło do zaniedbań. W samej treści pisma należy dokładnie opisać przebieg całego zdarzenia. Warto napisać tak dużo, jak tylko pamiętamy, najlepiej chronologicznie, w dbałości o zachowanie ciągłości i logiki całej historii. Pismo musi być dla prokuratora jasne i zrozumiałe. Dokładny opis okoliczności zdarzenia jest oczywiście kluczowym elementem zawiadomienia. 

Co dalej? Nie należy zapomnieć o tak prozaicznym elemencie, jak podpis pod treścią pisma. Trzeba także załączyć do niego wszelkie dowody, którymi dysponujemy. Chodzi tu w szczególności o dokumentację medyczną, ale także np. wyniki badań, skierowania, czy recepty. Pismo oraz załączone do niego dokumenty składamy wraz z załącznikami w biurze podawczym prokuratury. Możemy je również wysłać pocztą. 

Zawiadomienie prokuratury o błędzie medycznym… i co dalej?

Po tym, jak pokrzywdzony pacjent złoży już zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, nie pozostaje nic innego, jak czekać. Organ powołany do prowadzenia postępowania przygotowawczego ma obowiązek wydania postanowienia o wszczęciu bądź o odmowie wszczęcia śledztwa „niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia”. W praktyce to, ile przyjdzie pacjentowi czekać na postanowienie, zależy od wielu okoliczności, m.in. obłożenia prokuratury pracą w konkretnym momencie. 

Jeśli prokurator wyda postanowienie o wszczęciu śledztwa, rozpocznie się tzw. postępowanie przygotowawcze, podczas którego zapadnie ostateczna decyzja, czy akt oskarżenia trafi do sądu, czy sprawa zostanie umorzona. Jeśli natomiast prokuratura odmówi wszczęcia śledztwa, pacjent może wnieść zażalenie. 

Prawnik od błędów medycznych jest niezbędny w sprawie karnej przeciwko lekarzowi 

Jak widzisz, zawiadomienie prokuratury o popełnieniu błędu medycznego, nie jest czynnością bardzo skomplikowaną z prawnego punktu widzenia. Pacjent, po zasięgnięciu odpowiedniej wiedzy, może złożyć takie zawiadomienie samodzielnie. Ważniejszą kwestią pozostaje jednak to, czy faktycznie w danej sytuacji warto takie zawiadomienie złożyć. Być może w konkretnych okolicznościach wszczynanie postępowania karnego przeciwko lekarzowi nie jest wcale niezbędne, aby pacjent mógł zyskać poczucie sprawiedliwości, no i oczywiście – odpowiednie świadczenia pieniężne. 

Jeśli zastanawiasz się, czy warto powiadamiać prokuraturę o popełnieniu błędu medycznego, skontaktuj się z nami. Chętnie przeanalizujemy Twoją sprawę i pomożemy w opracowaniu dalszego planu działania. 

Joanna Lazer, adwokat

Małgorzata Hudziak, radca prawny

Kancelaria Lazer&Hudziak, Plac Konstytucji 5/19 00-657 Warszawa 

Nr telefonu 604432333, 530291291, 536 007 001

Mail: kancelaria@lazer-hudziak.pl

brak komentarzy