blog błąd lekarza tło

Błąd ginekologa

 
zadośćuczynienie dla rodziców, odszkodowanie dla rodziców, zadośćuczynienie za niepełnosprawne dziecko

Zadośćuczynienie dla rodziców dziecka, które doznało ciężkiego uszczerbku na zdrowiu – uchwały SN

27.03.2018 in Błąd ginekologa, zadośćuczynienie dla rodziców

Czy za błąd  przy porodzie należne jest zadośćuczynienie dla rodziców, czy tylko dla dziecka?

Korzystne dla pacjentów i ich rodzin uchwały Sądu Najwyższego dotyczące m.in zadośćuczynienia dla rodziców.
Nie tylko zadośćuczynienie dla dziecka! Za błąd przy porodzie także zadośćuczynienie dla rodziców.
O tym poniżej.

Sąd może przyznać zadośćuczynienie dla rodziców dziecka, które doznało z winy personelu medycznego ciężkiego i trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Dzisiaj skład siedmioosobowy ( poszerzony) Sądu Najwyższego podjął trzy ważne uchwały ( m.in. ważne dla pacjentów) o jednakowym brzmieniu!

Sąd Najwyższy odpowiedział na pytania prawne Aleksandry Wiktorow – rzecznika finansowego, Komisji Nadzoru Finansowego, a także jednego ze składów Sądu Najwyższego.

W 2008 r. wprowadzono przepis art. 446 par. 4 kodeksu cywilnego tj. zadośćuczynienie dla bliskich ofiary śmiertelnej w wyniku przestępstwa, wykroczenia drogowego lub błędu medycznego, czyli czynu niedozwolonego. Do tej pory zadośćuczynienia za krzywdy mogli domagać się jedynie bezpośrednio poszkodowani.

Teraz to się zmieni, jeśli poszkodowany żyje- zasadnym jest zadośćuczynienie dla rodziców tj.pośrednio poszkodowanych.

Przyczyną zagadnień budzących wątpliwości była sprawa dziecka, które na skutek błędu lekarza przy porodzie doznało ciężkiego uszczerbku na zdrowiu- jest niepełnosprawne. Rodzice dziecka nie mają z dzieckiem pełnego kontaktu, nie widzi, nie mówi, nie chodzi. Ciąża przebiegała prawidłowo, jednak w szpitalu zwlekano z decyzją o cesarskim cięciu tak długo, że dziecko urodziło się w ciężkiej zamartwicy urodzeniowej.

Szpital przegrał sprawę o zadośćuczynienie  za błąd przy porodzie na rzecz dziecka i rodziców, jednak kwestionował, że rodzicom należy się jakiekolwiek zadośćuczynienie.

*** WAŻNE: Przepis 446 par. 4 kc nie przewiduje możliwości żądania zadośćuczynienia dla rodziców w przypadku, gdy dziecko żyje, obejmuje tylko przypadki śmierci osoby bliskiej!

Link do przepisu:

Przepis 446 par. 4

I tu pojawił się problem, czy można zasądzić rodzicom

zadośćuczynienie za ciężki uszczerbek na zdrowiu dziecka?

Dla nas oczywistym jest, że tak, otóż więzi z dzieckiem zdrowym a dzieckiem chorym są inne. Ktoś pozbawił rodziców przeżywania wszystkich tych pozytywnych chwil w życiu i rozwoju ukochanej osoby. Rodzice muszą codziennie zmagać się z chorobą swojego dziecka, zamiast cieszyć się jego dorastaniem.

CAŁE SZCZĘŚĆIE SĄD NAJWYSZY UZNAŁ DZIŚ, ŻE TAK WŁAŚNIE JEST i potwierdził to, co wydawałoby się oczywiste dla nas wszystkich.

Nie ma jeszcze uzasadnień uchwał Sądu Najwyższego, jednak będziemy śledzić sytuację na bieżąco:)

Poniżej sygnatury akt uchwał Sądu Najwyższego:

III CZP 60/17, III CZP 69/17, III CZP 36/17 ;

 

pozdrawiamy

radca prawny Małgorzata Hudziak

adwokat Joanna Lazer

www.lazer-hudziak.pl

brak komentarzy
błąd okołoporodowy błąd ginekologa błąd medyczny błąd lekarza błąd przy porodzie

Błąd przy porodzie- błąd ginekologa lub błąd położnej.

05.03.2018 in Błąd ginekologa

Błąd przy porodzie- najczęstsze przyczyny.

Zawinił ginekolog, czy położna?

Błąd medyczny, bo takim również jest błąd okołoporodowy/ błąd przy porodzie, wynika z niezastosowania się personelu medycznego, w tym ginekologa i położnej do przyjętych procedur postępowania w trakcie ciąży, jak również w trakcie porodu.

Błąd okołoporodowy nie musi być wcale błędem ginekologa lub błędem położnej, równie dobrze może to być błąd anestezjologa.

Skutki takiego błędu w okresie ciąży lub błędu przy porodzie mogą dotykać zarówno matki, jak i dziecka.

Jakie błędy okołoporodowe spotykamy najczęściej?

Najczęstsze błędy okołoporodowe to m.in.:

– niewykonanie cesarskiego cięcia, mimo wskazań do jego przeprowadzenia;

– zbyt późne wykonanie cesarskiego cięcia;

– błędna diagnostyka stanu matki i stanu płodu, która spowodowała nierozpoznanie wady lub choroby, powodująca opóźnienie w leczeniu;

Błąd okołoporodowy stanowi także brak odpowiedniego monitorowania stanu matki i dziecka albo brak odpowiedniej diagnostyki stanu ich zdrowia w sytuacji, w której diagnostyka winna być poszerzona.

Konsekwencją błędu okołoporodowego jest często uszczerbek na zdrowiu matki lub dziecka. Błąd okołoporodowy może również prowadzić do ich śmierci…

Dlatego tak ważnym jest, aby opieka medyczna nad kobietą w ciąży była prawidłowa i zgodna ze standardami opieki okołoporodowej.

 

Jakie roszczenia przysługują pacjentom w przypadku zaistnienia błędu okołoporodowego?

Roszczenia, jakich można dochodzić w związku z popełnionym błędem medycznym konkretnie błędem okołoporodowym, to:

– zadośćuczynienie za doznaną krzywdę – jest to świadczenie jednorazowe, należy się poszkodowanemu pacjentowi za cały ból i cierpienie jakich doznał w wyniku błędu okołoporodowego;

– odszkodowanie za błąd okołoporodowy – jest to świadczenie, które należy się poszkodowanemu pacjentowi za wydatki, które zostały poczynione na wizyty lekarskie, badania, rehabilitację, koszty dojazdów na rehabilitację, sprzętu rehabilitacyjnego, koszty przystosowania mieszkania;

– zapłata z góry sumy potrzebnej na koszty leczenia dziecka lub matki – jest to świadczenie na potrzebny na już sprzęt rehabilitacyjny lub przeprowadzenia odpłatnej procedury medycznej;

– renta na zwiększone potrzeby poszkodowanego pacjenta– jest to świadczenie, które wypłacane jest poszkodowanym pacjentom najczęściej w powtarzających się odstępach czasu (zwykle miesięcznie), gdy w wyniku błędu okołoporodowego tzw. błędu przy porodzie nie są zdolni do samodzielnej egzystencji lub wymagają stałego leczenia;

W przypadku popełnienia błędu przy porodzie wszystkie ww. roszczenia mogą przysługiwać poszkodowanemu dziecku jednocześnie! Celowo napisałyśmy dziecku, gdyż najczęściej poszkodowanym w wyniku błędu okołoporodowego jest właśnie dziecko. Skutki tych błędów personelu medycznego są zwykle tragiczne…

Kto jest uprawniony do dochodzenia roszczeń za błąd okołoporodowy?

Osobami uprawnionymi do dochodzenia zadośćuczynienia i odszkodowania za błąd okołoporodowy jest zarówno dziecko, jak też rodzice dziecka i rodzeństwo. Różnią się jednak podstawy prawne dochodzenia tych roszczeń.

Jeśli w wyniku błędu okołoporodowego doszło do śmierci matki lub dziecka, zadośćuczynienia z tego tytułu mogą dochodzić najbliżsi zmarłego.

 

Jaką dokumentację medyczną zebrać, jeśli doszło do popełnienia błędu okołoporodowego?

W przypadku błędów okołoporodowych ważne jest zebranie dokumentacji medycznej z pobytu w szpitalu zarówno przed, jak też po porodzie. PAMIĘTAJMY również, że potrzebna jest dokumentacja medyczna z przebiegu ciąży.

Aby dostać tę dokumentację medyczną należy o nią zawnioskować.

Wzór wniosku o wydanie dokumentacji: TUTAJ

Ile czasu ma dziecko na dochodzenie zadośćuczynienia i odszkodowania za błąd przy porodzie?

Aktualnie dziecko ma 2 lata od uzyskania przez nie pełnoletności na dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia za błąd okołoporodowy.

Można przyjąć zatem, że dziecko ma czas do 20-go roku życia. Jednak podkreślenia wymaga, że nie we wszystkich sprawach. O tym pisałyśmy TUTAJ.

W imieniu dziecka działa jego matka lub ojciec tzw. przedstawiciel ustawowy.

 

Ile czasu ma matka na dochodzenie zadośćuczynienia i odszkodowania za błąd przy porodzie?

Termin przedawnienia roszczeń za błąd okołoporodowy względem matki (także ojca i rodzeństwa) wynosi 3 lata od dnia, w którym DOWIEDZIELI SIĘ o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.

Niestety błędy okołoporodowe to najczęstsze błędy medyczne, które występują w Polsce, są również najbardziej dramatyczne w skutkach…najczęściej przez błąd przy porodzie dochodzi do niedotlenienia dziecka, albo porażenia splotu barkowego dziecka tzw. ERBA.

Należy też pamiętać, że czasem działania lekarzy były prawidłowe i mimo dochowania należytej staranności nie mogli nic zrobić, aby zapobiec niedotlenieniu dziecka przy porodzie…

Jeśli chcesz sprawdzić, czy w Twoim przypadku do błędu przy porodzie doszło  z winy lekarza, położnej lub innego personelu medycznego napisz lub zadzwoń do nas.

r. pr.  Małgorzata Hudziak

adw. Joanna Lazer

www.lazer-hudziak.pl

 

 

 

 

 

 

brak komentarzy
%d bloggers like this: