fbpx

Śmierć w wyniku
zapalenia otrzewnej

Zapalenie otrzewnej powikłania pooperacyjne
czy błąd medyczny?

Śmierć w wyniku zapalenia otrzewnej – odszkodowanie dla rodziny

Zapalenie otrzewnej to choroba jamy brzusznej. Dochodzi do niej na skutek zakażenia bakteryjnego lub chemicznego. Choroba jest poważna – może stanowić zagrożenie dla życia chorego. Warunkiem niezbędnym dla uratowania życia lub zdrowia pacjenta jest szybkie podjęcie przez lekarzy właściwych działań diagnostycznych i leczniczych. Czas w tym przypadku odgrywa kluczową rolę. Co jednak jeśli personel medyczny nie rozpozna zapalenia otrzewnej lub wdroży niewłaściwe działania lecznicze, a w konsekwencji pacjent umrze? Dzisiaj wyjaśnimy co może zrobić rodzina pacjenta zmarłego z powodu zapalenia otrzewnej, jeśli podejrzewa, że do śmierci doszło na skutek błędu w sztuce. 

Zapalenie otrzewnej szanse przeżycia?

Zapalenie otrzewnej, jak podkreślałyśmy na początku, jest stanem zagrażającym życiu. Jeśli pacjent na czas nie otrzyma właściwej pomocy medycznej, powikłania, jakie mu grożą to m.in. sepsa i wstrząs septyczny, a dodatkowo w jamie brzusznej może dojść do powstania ropni.

Zapalenie otrzewnej powikłania pooperacyjne

Statystyki podają, że aż u ok. 20% pacjentów zapalenie otrzewnej jest skutkiem powikłań powstałych w trakcie pobytu chorego w szpitalu. 

Do najczęstszych przyczyn zapalenia otrzewnej zalicza się:

  • powikłanie po zapaleniu wyrostka robaczkowego, objawiające się w przedziurawieniu jego ściany;
  • przedziurawienie ściany dwunastnicy lub żołądka;
  • przedziurawienie ściany dróg żółciowych lub pęcherzyka żółciowego;
  • przedziurawienie ściany jelita grubego.

Zapalenie otrzewnej szanse przeżycia 

Chociaż odsetek chorych, umierających z powodu zapalenia otrzewnej na szczęście w ostatnich latach znacznie się zmniejszył, ryzyko śmierci wciąż jest bardzo duże – wciąż w ponad 40% przypadków chory umiera. Choroba sama w sobie jest niezwykle groźna, a dodatkowo szanse pacjenta na przeżycie drastycznie maleją, gdy nie otrzyma właściwej pomocy. 

Do błędu medycznego dojdzie m.in., gdy lekarze zbagatelizują objawy zapalenia otrzewnej, nie zlecą właściwych badań lub wdrożą niewłaściwe leczenie. Błędem może być także (co w przypadku zapalenia otrzewnej spotykane jest stosunkowo często) opóźnienie w udzieleniu pomocy choremu. Pacjent z podejrzeniem zapalenia otrzewnej powinien otrzymać pomoc natychmiastowo. Zapalenie otrzewnej w literaturze medycznej określa się jako stan naglący, wymagający natychmiastowego zdiagnozowania i leczenia operacyjnego. 

Śmierć na skutek zapalenia otrzewnej, a błąd medyczny. Co może zrobić rodzina zmarłego?

Rodzina pacjenta, który zmarł na skutek błędu lekarza, w tym również na tle zapalenia otrzewnej, może domagać się kilku świadczeń. Poszkodowane rodziny, które zgłaszają się do nas, zwykle mówią, że chcą walczyć o „odszkodowanie”. Tymczasem, mogą ubiegać się również o zadośćuczynienie za doznane krzywdy moralne, które często przyznawane jest w wysokościach wyższych niż odszkodowanie. Na potrzeby artykułu będziemy posługiwać się tymi pojęciami zamiennie – chodzi ogólnie o świadczenia pieniężne, o które może walczyć rodzina zmarłego. 

Do kręgu osób najbliższych, które mogą starać się o odszkodowanie zaliczamy m.in. małżonka, rodzeństwo i dzieci zmarłego (w tym również dzieci przysposobione). Dróg dochodzenia odszkodowania z tytułu śmierci pacjenta jest kilka. Czasem udaje się uniknąć drogi sądowej i zawrzeć ugodę ze szpitalem i jego ubezpieczycielem lub lekarzem i jego ubezpieczycielem. Jeśli nie uda się wynegocjować kwoty, który odpowiadałyby poszkodowanym i szpitalowi, pozostaje droga przed sądem powszechnym lub Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych

Postępowanie przed Komisją jest uproszczone i tańsze, ale kwoty, które można uzyskać zasadniczo są niższe. Którą z dróg powinna więc wybrać rodzina pacjenta zmarłego z powodu zapalenia otrzewnej na skutek błędu lekarza? Decyzję o tym kogo pozwać i przed jaki organ powinien podjąć prawnik specjalizujący się w błędach medycznych. Pierwszym więc krokiem, jaki powinna wykonać poszkodowana rodzina jest kontakt z kancelarią prawa medycznego. 

Nie należy obawiać się spotkania z prawnikiem – działanie na własną rękę w sprawach o błąd medyczny niemal zawsze kończy się źle. Trudności podczas potencjalnego postępowania jest wiele i mogą one rozpocząć się już na zupełnie podstawowych etapach, np. podczas prób zdobycia dokumentacji medycznej zmarłego ze szpitala. Wsparcie doświadczonego prawnika, który wie w jaki sposób wydobyć dokumentację ze szpitala, zdobyć rzetelną opinię biegłych i odpowiednio przesłuchać świadków, w sprawach o błąd medyczny jest naprawdę na wagę złota. 

Wysokie odszkodowanie dla rodziny pacjentki zmarłej na skutek m.in. zapalenia otrzewnej 

Śmierć pacjenta nie zawsze następuje w momencie wystąpienia zapalenia otrzewnej bądź niepodjęcia przez lekarzy właściwych działań. Zdarza się, że pacjenci cierpią jeszcze wiele dni lub wiele miesięcy. Brak „natychmiastowej” śmierci nie przesądza o tym, że do błędu nie doszło. W sprawie o takim właśnie stanie faktycznym w dniu 22 sierpnia 2014 r. orzekał Sąd Okręgowy w Warszawie (sygn. akt: II C 674/11). Poszkodowana pacjentka zdążyła przed śmiercią złożyć pozew. Niestety, zmarła trzy dni po złożeniu powództwa. 

W uzasadnieniu pozwu pacjentka wskazała, że na skutek nieprawidłowego wykonania u niej zabiegu plastyki przepukliny brzusznej, doszło do perforacji jelita. Lekarze nie podjęli wobec niej prawidłowych działań diagnostycznych i leczniczych, w konsekwencji czego ostatecznie doszło do rozlanego zapalenia otrzewnej i wstrząsu septycznego. Doprowadziło to do trwałego uszkodzenia układu nerwowego. Kobietę umieszczono w zakładzie opiekuńczo-pielęgnacyjnym, a kolejno – zmarła. Do postępowania włączyli się spadkobiercy pacjentki, mąż i dwaj synowie i dalej to oni walczyli o należne zadośćuczynienie. 

Sąd orzekł, że personel medyczny pozwanego szpitala dopuścił się zawinionych zaniedbań w leczeniu kobiety, przejawiających się m.in. w nieudzieleniu jej zgodnej z zasadami sztuki medycznej pomocy podczas akcji reanimacyjnej. Doszło wówczas do niedotlenienia mózgu, skutkującego trwałym inwalidztwem (głęboki niedowład spastyczny czterokończynowy oraz uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego), a kolejno – śmiercią. Błędy lekarzy wynikały również z przedstawionych w sprawie opinii biegłych. Biegła anestezjolog wskazała, że do błędów doszło nie tylko na etapie reanimacji, ale również zarówno po rozpoczęciu się i podczas trwania procesu zapalnego u zmarłej pacjentki. Biegli zwrócili także uwagę na bardzo skąpe zapisy w dokumentacji medycznej na temat monitorowania czynności życiowych pacjentki. 

Ostatecznie, sąd zasądził od pozwanego szpitala i jego ubezpieczyciela na rzecz męża i synów powódki po 70 000 zł wraz z ustawowymi odsetkami (odszkodowanie od szpitala za śmierć). Być może, gdyby lekarze zachowali się zgodnie z zasadami sztuki lekarskiej, śmierci kobiety, do której przyczyniło się m.in. zapalenie otrzewnej, dałoby się uniknąć… 

Ktoś z Twoich bliskich zmarł z powodu zapalenia otrzewnej i podejrzewasz, że mogło dojść do błędu w sztuce? Wsparcie prawne będzie prawdopodobnie niezbędne

Śmierć bliskiej osoby zawsze jest traumatycznym wydarzeniem. Jesteśmy świadome, że żadne, najwyższe nawet zadośćuczynienie nie ukoi w pełni poczucia straty, szczególnie jeśli śmierci dało się uniknąć. Równocześnie jednak zawsze gorąco zachęcamy rodziny zmarłych pacjentów, które mają podstawy, aby twierdzić, że mogło dojść do błędów po stronie personelu medycznego, aby nie obawiały się dochodzenia swoich praw. Czasy, w których wygrana z lekarzem lub szpitalem była niemożliwa na szczęście minęły. Sądy rozumieją dziś, że do pomyłek dochodzi, a lekarze nie są nieomylni. Zdarza się, że lekarze zachowują się honorowo i przyznają do błędu. Dodatkowo, zadośćuczynienia i odszkodowania w sprawach na tle błędów medycznych zwykle są wysokie, a wszczynając postępowanie, zwiększamy szanse na to, że niekompetentny lekarz zastanowi się nad swoim postępowaniem i być może nikomu już więcej nie zaszkodzi.

1 komentarz do wpisu “Śmierć w wyniku zapalenia otrzewnej – odszkodowanie dla rodziny”

  1. mój ojciec umarł po zapaleniu otrzewnej w zgorzelcu 31.01.2022 i powiedzieli że niewiedzą na co umarł co mam robić?

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Przyjaciele kancelarii