fbpx

Zdarzenie medyczne a błąd medyczny

Błąd medyczny, a zdarzenie medyczne – iść do sądu czy do Komisji ds. Zdarzeń Medycznych?

Pacjent, który sądzi, że w jego sprawie doszło do nieprawidłowości w leczeniu i ponosi z tego tytułu negatywne konsekwencje, ma do wyboru kilka ścieżek postępowania. Przede wszystkim, może rozważyć złożenie pozwu do sądu cywilnego. Jeśli jednak doszło do tzw. zdarzenia medycznego, może również wybrać uproszczone i przyspieszone postępowanie przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. Pojęcia „zdarzenia medycznego” i „błędu medycznego” nie są tożsame. Aby skutecznie dochodzić swoich praw warto znać różnice między nimi.

Zdarzenie medyczne definicja

Zdarzenie medyczne ma szeroki zakres pojęciowy i niemożliwe jest zdefiniowanie go jednym słowem. Obejmuje zakażenie pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia albo śmierć pacjenta wywołane niezgodną z aktualną wiedzą medyczną:

  • diagnozą, jeśli spowodowała ona niewłaściwe leczenie albo opóźniła właściwe leczenie przyczyniając się do rozwoju choroby,
  • leczeniem, w tym wykonaniem zabiegu operacyjnego,
  • zastosowaniem produktu leczniczego lub wyrobu medycznego.

Skutkiem zdarzenia medycznego mogą więc być:

  1. Zakażenie pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym
  2. Uszkodzenie ciała rozstrój zdrowia
  3. Śmierć pacjenta.

Zakażenie pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym musi mieć związek z udzielaniem świadczeń medycznych. Jeśli jednak zakażenie wystąpiło u pacjenta, gdy choroba nie pozostawała w momencie udzielania świadczeń w okresie wylęgania lub wystąpiła już po zakończeniu udzielania świadczeń, przyjmuje się, że do doszło do zakażenia szpitalnego, jeśli zakażenie wystąpiło u pacjenta w okresie nie dłuższym niż najdłuższy okres wylęgania. Jeśli chodzi o tzw. zakażenia miejsca operowanego, uznaje się, że zakażenie szpitalne to takie, które wystąpiło do 30 dni po operacji. Jeśli operacja polegała na wszczepieniu ciała obcego, np. implantu, okres 30 dni ulega wydłużeniu do roku.

O uszkodzeniu ciała i rozstroju zdrowia pisałyśmy już na naszym blogu. Przeczytaj artykuły o uszkodzeniu ciała pacjenta oraz o tym czym różni się ono od rozstroju zdrowia.

Przypomnijmy tylko w tym miejscu, że uszkodzenie ciała polega na naruszeniu integralności cielesnej pacjenta, które pozostawia wyraźne ślady zewnętrzne i wewnętrzne. Rozstrój zdrowia przejawia się natomiast w zakłóceniach funkcjonowania organizmu pacjenta – uszkodzenia poszczególnych organów czy fragmentów ciała pacjenta nie muszą być widoczne.

Jeśli chodzi natomiast o śmierć pacjenta, chodzi tu o śmierć mózgowo-rdzeniową, potwierdzoną przez lekarza w odpowiednim zaświadczeniu.

Skutek w postaci śmierci pacjenta, zakażenia go biologicznym czynnikiem chorobotwórczym lub uszkodzeniem jego ciała czy rozstrojem zdrowia, musi pozostawać w związku przyczynowym z niewłaściwym działaniem szpitala (wadliwą diagnozą, leczeniem lub zastosowaniem produktu leczniczego lub wyrobu medycznego).

Błąd medyczny – co to jest?

Błąd medyczny to pojęcie, które nie ma jednej, odpowiedniej w każdym przypadku definicji. Przyjmuje się jednak, że jest to postępowanie sprzeczne z zasadami wiedzy i nauki medycznej w zakresie dostępnym dla lekarza. Jest to więc naruszenie powszechnych reguł, które powinny być lekarzowi znajome. Błąd medyczny często bywa stawiany w jednym szeregu z niestarannością i niedbalstwem lekarza.

Stare, ale nadal aktualne orzeczenie Sądu Najwyższego z 1 kwietnia 1955 r., stanowi że błąd medyczny to „czynność (zaniechanie) lekarza w sferze diagnozy i terapii, niezgodna z nauką medyczną w zakresie dla lekarza dostępnym”. Warto pamiętać, że błędem medycznym może być postępowanie lekarza, jak również pielęgniarki , położnej, sanitariusza itp.

Zdarzenie medyczne i błąd medyczny – drogi postępowania

Zarówno w przypadku błędu medycznego, jak i zdarzenia medycznego pacjent może skierować sprawę do sądu cywilnego. Jeśli jednak ma podstawy, by sądzić, że doszło do zdarzenia medycznego, może również wybrać postępowanie Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. Przed podjęciem decyzji warto skonsultować sprawę z prawnikiem od błędów medycznych. Postępowanie przed Komisją nie jest obligatoryjne, jednak złożenie pozwu do sądu wiąże się z większymi kosztami i trwa dłużej. Idealnie, gdyby pierwszeństwo przed pozwem miały negocjacje, mediacje, ale szpitale niezwykle rzadko siadają do stołu po to, by porozmawiać z pacjentem o tym co złego stało się podczas jego leczenia.

Zdarzenie medyczne – wniosek do komisji o ustalenie zdarzenia medycznego

Jeśli chodzi o przebieg i szczegóły postępowania przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych, opisałyśmy je w osobnym artykule.  Jest to postępowanie szybsze i tańsze, niż droga sądowa. Postępowanie przed Komisją nie zamyka również pacjentowi drogi do skierowania sprawy do sądu na dalszym etapie. Warto jednak pamiętać o przytoczonej na początku definicji zdarzenia medycznego. Komisja orzeka wyłącznie o zaistnieniu lub braku zdarzenia medycznego. Nie kierujemy więc do niej spraw o np. naruszenie praw pacjenta czy dóbr osobistych. Komisja nie ma kompetencji tak szerokich jak sąd. Orzeka jedynie czy dana sytuacja kwalifikuje się jako zdarzenie medyczne czy nie. Nie bada winy konkretnego lekarza. Nie ustala też konkretnej kwoty świadczenia, którą otrzyma pacjent, pozostawiając ją do negocjacji pacjentowi i szpitalowi.

W przypadku postępowania przed sądem, zainicjować może je kancelaria, gdy działa w imieniu pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego lub spadkobiercy. Konieczne jest złożenie pozwu przeciwko szpitalowi lub bezpośrednio przeciwko lekarzowi. Od pozwu należy wnieść opłatę, a w uzasadnieniu opisać dokładnie wszystkie okoliczności faktyczne i nasze żądania. Niezwykle ważne są również załączniki, w szczególności dokumentacja medyczna. Warto starać się o zwolnienie od kosztów sądowych, bo opłata od pozwu to 5% wartości przedmiotu sporu.

Zdarzenie medyczne odszkodowanie

Dalej sprawa o błąd medyczny toczy się jak każde inne postępowanie cywilne. Sąd wyznaczy kilka terminów rozpraw i przeprowadzi postępowanie dowodowe. Po przeprowadzeniu wszystkich dowodów, sąd zamknie rozprawę i – zwykle po jakimś czasie – ogłosi wyrok.  Jeśli wyrok jest niekorzystny dla szpitala, to wtedy szpital może złożyć apelację. Nigdy nie zdarzyło się nam, żeby szpital nie miał w sądzie prawnika, dlatego nie warto toczyć z nim batalii bez profesjonalnego wsparcia prawnika od błędów medycznych.

Postępowanie przed sądem trwa znacznie dłużej niż przed Komisją. W tym artykule pisałyśmy o czasie trwania sprawy o błąd medyczny okołoporodowy.

Samodzielne działanie może przynieść więcej szkód, niż pożytku. Warto zaufać doświadczonej kancelarii prawa medycznego

Pacjent, pokrzywdzony skutkami błędu lub zdarzenia medycznego nie powinien działać samodzielnie – zwłaszcza, gdy nie ma na tym polu żadnego doświadczenia.

Kancelaria prawa medycznego Lazer & Hudziak posiada wieloletnie doświadczenie. Niejednokrotnie reprezentowałyśmy klientów zarówno przed sądami, jak również przed Wojewódzkimi Komisjami ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. Przed tymi ostatnimi często reprezentujemy pacjentki i ich dzieci pokrzywdzone skutkami błędów okołoporodowych. Wygrałyśmy m.in. sprawę pacjentki, która doznała podczas porodu poważnych obrażeń oraz sprawę Klientki, która na skutek braku opieki położnej i lekarza ginekologa w trakcie porodu straciła dziecko. Wygrywałyśmy też – i mamy zamiar robić to nadal – sprawy, w których dziecko rodzi się z poważnymi obrażeniami z powodu spóźnionego cesarskiego cięcia.  Takie sprawy toczą się o największe pieniądze, czasem nawet ponad milion złotych dla dziecka i kilkaset tysięcy złotych dla rodziców.

Często bronimy praw naszych Klientów przed sądami cywilnymi, choć faktem jest, że trzeba uzbroić się w cierpliwość. Po długim i trudnym procesie wygrałyśmy m.in. sprawę dziecka urodzonego w stanie niedotlenienia z powodu zbyt późnej decyzji o cesarskim cięciu. W tej sprawie wygrałyśmy dla naszego Klienta 1 000 000 zł z odsetkami ustawowymi i 8 000 złotych miesięcznej renty. 240 000 złotych łącznie udało nam się wywalczyć dla rodziny pacjentki, która z porodu błędu lekarzy poniosła śmierć. Uzyskałyśmy również 250 000 złotych odszkodowania za błąd medyczny dla Klienta, który z powodu błędu w diagnozie doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Być może będziemy w stanie równie efektywnie pomóc w Twojej sprawie. Jeśli podejrzewasz, że w trakcie leczenia Twojego lub Twojego dziecka zaszły nieprawidłowości, skontaktuj się z nami.

Dodaj komentarz

Przyjaciele kancelarii