fbpx

Odszkodowanie za
nieudaną operację

Wysokość odszkodowania za nieudaną operację

Odszkodowanie za nieudaną operację

Odszkodowanie za nieudaną operację lub źle wykonany zabieg to kwestia często rozpatrywana przez sądy. Każdy pacjent zanim podda się operacji wyraża na nią zgodę. Oświadcza tym samym, że zapoznał się z ryzykiem, jakie niesie ze sobą dana operacja. Jednocześnie pacjent deklaruje również, że ma świadomość możliwych powikłań, za które lekarz, szpital lub inna placówka medyczna nie odpowiada.
Nie oznacza to jednak, że w sytuacji, w której operacja zostanie przeprowadzona w nieprawidłowy sposób zgoda na zabieg będzie legalizowała działania szpitala lub lekarza. Jeśli operacja nie została przeprowadzona w sposób zgodny z zasadami sztuki lekarskiej, pacjent ma możliwość ubiegania się o zadośćuczynienie i odszkodowanie za błąd medyczny.

Czy na skutek błędu medycznego lub zaniedbań w leczeniu doszło do rozstroju Twojego zdrowia? Skontaktuj się z kancelarią Lazer & Hudziak, aby ustalić jakie masz możliwości uzyskania odszkodowania. Zadzwoń teraz 536 007 001.

Wysokość odszkodowania za nieudaną operację

Wysokość odszkodowania za nieudaną operację może różnić się w zależności od wielu czynników. Ostateczna kwota odszkodowania zostaje ustalona na podstawie indywidualnych okoliczności każdej konkretnej sprawy. Oto kilka czynników, które mogą wpływać na wysokość odszkodowania:

 1. Uszkodzenia ciała: Wysokość odszkodowania może być uzależniona od rodzaju i skali uszkodzeń, które wystąpiły w wyniku nieudanej operacji. Poważniejsze i trwalsze uszkodzenia mogą skutkować wyższym odszkodowaniem.

 2. Koszty leczenia: Odszkodowanie może obejmować koszty dodatkowego leczenia, rehabilitacji, terapii i wszelkich innych kosztów związanych z naprawą błędów związanych z nieudaną operacją.

 3. Utrata zarobków: Jeśli nieudana operacja prowadzi do czasowej lub trwałej niezdolności do pracy, odszkodowanie może uwzględniać utracone zarobki i przyszłe dochody.

 4. Ból i cierpienie: Odszkodowanie może być przyznane za ból, cierpienie, utraconą jakość życia, stres emocjonalny i trudności psychiczne wynikające z nieudanej operacji.

 5. Ocena odpowiedzialności: Ważnym czynnikiem jest ustalenie odpowiedzialności za nieudaną operację. Jeśli błąd lekarza, niedbalstwo lub zaniedbanie zostały udowodnione, może to wpłynąć na wysokość odszkodowania.

W przypadku nieudanej operacji ważne jest skonsultowanie się z naszym prawnikiem specjalizującym się w sprawach medycznych. Nasi prawnicy będą w stanie ocenić indywidualne okoliczności Twojej sprawy i zapewnić bardziej precyzyjne informacje dotyczące możliwego odszkodowania. Przed podjęciem jakichkolwiek działań prawnych zawsze zaleca się skonsultowanie się z prawnikiem w celu uzyskania właściwej porady prawniczej.

Odszkodowanie za nieudaną operację – kiedy przysługuje, a kiedy nie?

Pacjent może ubiegać się o zadośćuczynienie lub odszkodowanie za nieudaną operację, gdy poniósł uszczerbek na zdrowiu z powodu błędu lekarza lub na skutek niezachowania przez niego należytej staranności. W razie śmierci pacjenta, o zadośćuczynienie mogą starać się również jego spadkobiercy.

Istnieją również przypadki, w których odszkodowanie lub zadośćuczynienie nie będzie pacjentowi przysługiwało. W szczególności będą to sytuacje, w których lekarz nie rozpozna i nie podejmie leczenia operacyjnego choroby nieopisanej jeszcze w literaturze medycznej. Odszkodowanie nie będzie również przysługiwało, jeśli u pacjenta wystąpią typowe powikłania pooperacyjne, na które wyraził zgodę jeszcze przez operacją. Obejmuje to również przypadki, w których zgodę taką wyraził najbliższy członek rodziny pacjenta. Jeśli pacjenta nie poinformowano o możliwych skutkach ubocznych operacji, wówczas można podnosić naruszenie prawa do uzyskania przystępnej informacji w zakresie następstw zastosowanej metody leczenia, które to przysługuje każdemu pacjentowi.

Nieudana operacja – kto za nią odpowiada?

Choć pierwszą odpowiedzią, która nasuwa się na to pytanie będzie naturalnie „lekarz” – nie zawsze będzie to takie oczywiste. Odszkodowania za błąd medyczny można dochodzić od lekarza, lekarza i szpitala, wyłącznie szpitala, jak również ubezpieczyciela.

 • Odpowiedzialność lekarza w dużej mierze zależy od formy jego zatrudnienia w danej placówce medycznej. Jeśli lekarz pracuje na umowie o pracę, odpowiada jak pracownik, tj. w procesie sądowym wystąpi jedynie jako świadek, a całością odpowiedzialności zostanie obarczony szpital. Lekarz odpowiada jedynie za zawiniony błąd medyczny. Przesądza o tym m.in. wyrok Sądu Najwyższego z 8 grudnia 1970 r. (sygn. akt II CR 543/70), w którym przyjęto, że „lekarz nie odpowiada gdy błędne stwierdzenie choroby u osoby zdrowej było usprawiedliwione objawami, a zastosowane leczenie, którego niezwłoczne podjęcie w razie rzeczywistej choroby byłoby celowe, nie przyniosło dla tej osoby ujemnych następstw poza przemijającymi dolegliwościami.”
 • Lekarz solidarnie ze szpitalem. Taka konfiguracja odpowiedzialności wystąpi, gdy lekarz pracuje na tzw. kontrakcie, czyli jedynie świadczy usługi na rzecz szpitala, nie będąc jego pracownikiem.
 • Szpital zawsze będzie odpowiedzialny za nieudaną operację, która miała miejsce na jego terenie. W przypadku odpowiedzialności szpitala nie ma znaczenia czy operujący lekarz jest zatrudniony w oparciu o umowę o pracę czy pracuje na kontrakcie. Warto podkreślić, że do sądu pozywa się szpital jako jednostkę organizacyjną, a nie dyrekcję czy też dyrektora. Chcesz zaskarżyć szpital o zaniedbanie? Zadzwoń 536 007 001 

Pacjent walczący o odszkodowanie lub zadośćuczynienie z tytułu nieudanej operacji może również pozwać ubezpieczyciela szpitala. Zarówno lekarz jak i szpital są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej. W praktyce oznacza to, że do sądu można wystąpić w zależności od okoliczności sprawy przeciwko szpitalowi lub szpitalowi i lekarzowi (jeśli ten był zatrudniony na kontrakcie) oraz ubezpieczycielowi szpitala lub lekarza. Odpowiedzialność ubezpieczyciela wynika z zawartej umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za błędy w sztuce. Ubezpieczyciel w przypadku wygranego procesu pokryje za ubezpieczonego kwotę przyznaną wyrokiem do wysokości sumy ubezpieczenia.

Jak ustalić czy operacja faktycznie jest nieudana?

Nie zawsze ustalenie czy operacja odniosła pożądany skutek jest proste. Fakt, że pacjent źle się czuje po operacji i odnosi wrażenie, że skutki uboczne znacznie wykraczają poza te, na które wyraził zgodę, to niestety jeszcze za mało.

Przede wszystkim, pacjent powinien zasięgnąć opinii innego lekarza specjalisty i udać się na konsultację. Powinien to być lekarz tej samej specjalności, dla bezpieczeństwa – najlepiej z innego miasta lub placówki. Lekarz taki w obiektywny sposób będzie w stanie określić czy skutki operacji są wynikiem błędu operującego lekarza czy też są to zwykłe powikłania pooperacyjne. Jeśli lekarz stwierdzi, że operacja nie została przeprowadzona w sposób zgodny ze standardami aktualnej wiedzy medycznej, pacjent uzyska solidną podstawę dochodzenia roszczeń odszkodowawczych na drodze sądowej. Może domagać się zarówno odszkodowania, jak i zadośćuczynienia za doznane krzywdy. Odszkodowanie może stanowić bardzo dużą pomoc w przypadku, gdy np. na skutek nieudanej operacji pacjent musi kontynuować leczenie.

Konsultacja z innym lekarzem to niestety dopiero początek drogi do uzyskania odszkodowania. Na dalszych etapach warto skorzystać z pomocy wyspecjalizowanej kancelarii prawa medycznego, która pomoże sprecyzować roszczenia oraz w bezpieczny i profesjonalny sposób przeprowadzi pacjenta przez całość stresującej drogi prowadzącej do uzyskania odszkodowania.

Nieudane operacje – przykłady z praktyki

W kwestii nieudanych operacji orzecznictwo sądowe jest bardzo bogate. Tytułem przykładu, przywołać tu można chociażby wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z 4 III 2009 r. (sygn. akt. I ACa 12/09), w którym sąd przyznał odszkodowanie pacjentce, u której poważne i nietypowe skutki uboczne powstały wskutek zastosowania nowoczesnej metody usuwania kamieni nerkowych. Przykładem nieudanej operacji jest również sprawa, w której orzekał Sąd Okręgowy w Radomiu w wyroku z 30 III 2009 r. (sygn. akt. I C 681/06, niepubl.). Sprawa dotyczyła pacjenta, u którego w trakcie usuwania torbieli uszkodzono nerw strzałkowy. Bardzo częstym przykładem nieudanych operacji są też operacje plastyczne. Błędy medyczne to również błędy w chirurgii plastycznej. Jako przykład można wskazać chociażby głośną sprawę pisarki Hanny Bakuły, u której lekarz, nieposiadający stosownej specjalizacji, przeprowadził nieudane operacje plastyczne twarzy.

Nieudana operacja uzasadnia walkę o odszkodowanie i zadośćuczynienie

Sprawy, w których pacjenci walczą o odszkodowanie z powodu nieudanej operacji plastycznej często są skomplikowane i zazwyczaj trwają minimum 2-3 lata.  Wyjątkowo bolesnym aspektem takich spraw jest również to, że lekarz jest zawodem specjalnego zaufania. Pacjenci, którzy raz padli ofiarą nieudanej operacji, często resztę życia spędzają w lęku nawet przed rutynowymi wizytami u lekarza. Z tego powodu warto walczyć o sprawiedliwe i satysfakcjonujące zadośćuczynienie i odszkodowanie za nieudaną operację. Pieniądze nie cofną czasu, ale w wielu przypadkach mogą pomóc załagodzić skutki nieudanej operacji.

Odszkodowanie za źle przeprowadzoną operację – pomoc prawna

Podejrzewasz, że możesz być ofiarą nieudanej operacji?

 • nieudana artroskopia barku
 • nieudana operacja endoprotezy
 • nieudana witrektomia
 • nieudana artroskopia kolana
 • nieudana operacja cieśni nadgarstka
 • nieudana operacja zeza
 • nieudana operacja szczęki
 • nieudana operacja kręgosłupa

Skontaktuj się z nami, możemy Ci pomóc walczyć o odszkodowanie i sprawiedliwość! Zadzwoń 536 007 001

1 komentarz do wpisu “Odszkodowanie za nieudaną operację”

 1. Około 10 lat temu zrobiłam liposupcje i tłuszcz , który odzyskałam Pani doktor wykorzystała do wypełnienia zmarszczek na twarzy lecz pod oczami po około trzech latach są widoczne zgrubienia. Co bardzo mi przeszkadza bo są coraz bardziej z wiekiem widoczne . Tłuszcz który dostałam nie wchłonął się wiedz przypuszczam ze jest to błąd lekarza . Kolejna operacja dolnych powiek jest bardzo kosztowna

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Przyjaciele kancelarii