fbpx

Skarga na szpital do prokuratury

Jak zaskarżyć szpital o zaniedbanie?

Skarga na szpital – jak zaskarżyć szpital o zaniedbanie?

Nie każdy pacjent wie, że jeśli jego prawo do ochrony zdrowia nie jest realizowane przez szpital w odpowiedni sposób, może skorzystać z instytucji, którą jest tzw. skarga na szpital. Co prawda, świadomość pacjentów stale wzrasta, jednak wielu z nich nadal myśli, że w szpitalu nie przysługują im żadne prawa i są zdani na dobrą wolę personelu medycznego. To nie prawda. Każdemu pacjentowi przysługują konkretne prawa pacjenta, a jednym z nich jest prawo do złożenia skargi na działania szpitala. Ma je każdy ubezpieczony pacjent. Co więcej, informacja o takiej możliwości powinna być umieszczona w widocznym miejscu w każdej z placówek funkcjonujących w ramach NFZ. Pacjent powinien również zostać poinformowany o konkretnych dniach i godzinach, w których może zgłosić się w sprawie swojej skargi czy wniosku.

Skarga na szpital do prokuratury

Gdy zachodzi podejrzenie, że personel medyczny naraził pacjenta na utratę zdrowia lub życia, czyli podejrzewamy, że ma to związek z czynem karalnym pacjent ma prawo złożyć skargę na szpital do prokuratury. W takiej sytuacji, zalecamy kontakt z adwokatem do spraw błędów medycznych czyli kancelarią Lazer & Hudziak – zadzwoń teraz 536 007 001, aby uzyskać poradę!

Skarga na szpital do prokuratury – warto skorzystać z pomocy prawnika

Pacjent, który decyduje się na samodzielne działanie przeciwko szpitalowi, powinien mieć nie tylko wiedzę na temat niezbędnych procedur, ale również chociażby w podstawowym stopniu orientować się w kwestiach medycznych. Sprawy z zakresu prawa medycznego są niezwykle skomplikowane. Zastanawiasz się jak napisać skargę na lekarza, pielęgniarkę lub położną? Warto skorzystać z pomocy specjalisty, aby nie zaprzepaścić swojej szansy na uzyskanie sprawiedliwego odszkodowania lub zadośćuczynienia. Zapraszamy do kontaktu. Kompleksowo przeanalizujemy Twoja sytuację i wspólnie wybierzemy najlepszą ścieżkę postępowania.

Jak złożyć skargę na szpital?

Skargę na szpital lub przychodnię można złożyć pisemnie lub ustnie. Jeśli zdecydujesz się złożyć skargę pisemne, masz prawo żądać pisemnego potwierdzenia przyjęcia skargi. Twoje pismo powinno zawierać (skarga na szpital przykład):

 • Twoje podstawowe dane – imię, nazwisko, adres, nr telefonu;
 • Dane świadczeniodawcy, np. szpitala czy przychodni, której dotyczy skarga;
 • Dokładny opis zdarzenia, które skłoniło Cię do złożenia skargi.

Skargę na szpital możesz sporządzić własnoręcznie lub wydrukować – nie ma do niej gotowego formularza. Najważniejszym elementem skargi na szpital jest oczywiście jej trzeci element. Opisz dokładnie sytuację, która Cię spotkała i nie pomijaj szczegółów. Jeśli składasz skargę w czyimś imieniu, musisz dołączyć do niej pisemne upoważnienie. Pamiętaj również, że pracownicy NFZ nie są upoważnieni do oceny decyzji medycznych podejmowanych przez lekarzy w trakcie procesu leczenia. Tym samym – nie stwierdzą czy doszło do błędu medycznego, np. diagnostycznego, terapeutycznego lub innego.

Gdzie złożyć skargę na szpital?

Miejsce, do którego możesz złożyć skargę na szpital zależy od okoliczności Twojej sprawy. Możesz skorzystać z kilku dostępnych ścieżek postępowania. Możesz zaskarżyć działania personelu medycznego lub zakładu opieki zdrowotnej. Najczęstszą ze skarg na szpital będzie skarga na nieprawidłowe zachowania członków personelu medycznego – lekarza, ale również np. położnej, pielęgniarki czy rejestratorki. W takich przypadkach, należy przede wszystkim zainterweniować u bezpośredniego przełożonego danej osoby. W szpitalu będzie to ordynator, a w przychodni – kierownik placówki. Takie interwencje – również ustne – są nie tylko najszybszym sposobem uzyskania pomocy, ale często również skutecznym. Jeżeli chcesz złożyć skargę na szpital do prokuratury zadzwoń teraz!

Pacjent może też zwrócić się ze skargą na szpital do właściwego ze względu na miejsce działania oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Będzie to właściwa droga w przypadku, gdy pacjent ma zastrzeżenia co do sposobu, w jaki udzielono mu świadczenia lub, gdy go nie udzielono. Skargę możesz złożyć bezpośrednio w siedzibie oddziału lub jego delegaturze. Możesz też wysłać ją pocztą, faksem lub e-mailem. Jeśli posiadasz konto na platformie ePuap, możesz z niej skorzystać również w celu przesłania skargi. Po złożeniu skargi w NFZ, musisz poczekać na pisemną informację o sposobie rozpatrzenia skargi. Może to potrwać, ponieważ każda skarg jest szczegółowo analizowana. W niektórych przypadkach może zajść również konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego lub kontroli w szpitalu.

Skarga na szpital do Rzecznika Praw Pacjenta

Osobną możliwością jest złożenie skargi na szpital do Rzecznika Praw Pacjenta. Działa on przy ministrze zdrowia – mimo to, droga złożenia skargi nie jest przesadnie trudna. Skargę na szpital możesz wysłać pocztą (adresy dostępne są na stronie internetowej www.bpp.gov.pl.) lub nawet mailowo. Nie musisz obawiać się dodatkowych opłata – skarga do Rzecznika Praw Pacjenta jest wolna od opłat.

Skarga na szpital z tytułu błędu lub niestaranności lekarza – skarga do izby lekarskiej

Jeśli w Twojej sprawie doszło do naruszenia przez lekarza staranności zawodowej, zasad etyki lub personel medyczny dopuścił się błędu – możesz złożyć pisemne zgłoszenie do okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. Rzecznicy, którzy pomagają pacjentom w tego typu sprawach, funkcjonują przy każdej okręgowej izbie lekarskiej, przy Naczelnej Izbie Lekarskiej, a także przy Okręgowej i Naczelnej Izbie Pielęgniarek i Położnych. Jeśli Rzecznik uzna, że Twoja skarga na lekarza jest zasadna i kwalifikuje się do rozpoznania, przekaże sprawę właściwemu sądowi lekarskiemu. Tym samym, rozpocznie się postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej obwinionego lekarza przed okręgowym sądem lekarskim właściwej dla niego okręgowej izby lekarskiej. Postępowanie przed sądem lekarskim prowadzi właściwy okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej. Koniecznie przeczytaj w jaki sposób wygląda takie postępowanie i czego możesz się spodziewać.

Skarga na szpital, a droga sądowa – gdy inne sposoby zawiodły

Pacjentowi, którego skarga na szpital nie przyniosła oczekiwanych rezultatów, pozostaje sądowa droga dochodzenia roszczenia. Pozew pacjent powinien złożyć do sądu właściwego miejscowo i zainicjować w ten sposób postępowanie cywilne przeciwko szpitalowi lub innej placówce medycznej, która jest odpowiedzialna za zdarzenie. Pacjent może zażądać zadośćuczynienia i odszkodowania za błąd lekarski, a także renty. Musi się jednak liczyć z tym, że postępowanie przed sądem na pewno potrwa długo. Zazwyczaj jest to minimum 2-3 lata przed sądem I instancji. Licząc się z możliwością wniesienia apelacji przez którąś ze stron, terminy te mogą być jeszcze dłuższe. Plusem jest jednak to, że kwoty odszkodowania i zadośćuczynienia, które można uzyskać przed sądem w związku z nieprawidłowym działaniem szpitala czy personelu medycznego (położna, pielęgniarka, ratownik medyczny), mogą być naprawdę wysokie. Najwyższe zazwyczaj przyznawane są w sprawach o zaniedbania i błędy okołoporodowe.

Ponadto, pacjent, który podejrzewa, że personel medyczny dopuścił się działania sprzecznego z wiedzą medyczną, może złożyć wniosek do Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Błędach Medycznych. Ta instytucja również ma kompetencje do przyznania odszkodowania lub zadośćuczynienia. Postępowanie inicjuje wniosek pacjenta. Pacjent otrzyma odszkodowanie, jeśli doszło do tzw. zdarzenia medycznego. Jest to – mówiąc w skrócie – działanie niezgodne z aktualną wiedzą medyczną. Praktyka pokazuje, że potrzeba złożenia przez pacjenta skargi często wiąże się z wystąpieniem zdarzenia medycznego. Plusem wyboru postępowania przed Komisją, a nie przed sądem jest krótszy termin oczekiwania na przyznanie odszkodowania lub zadośćuczynienia. Koszty postępowania są również niższe, ale tym samym niższe są również kwoty, które można uzyskać.

Jak zaskarżyć szpital o zaniedbanie?

Chce uzyskać odszkodowanie od szpitala za zaniedbanie? Złożyć skargę na przychodnię lub szpital – uzyskaj pomoc prawnika do spraw błędów medycznych. Umów się na poradę! Zadzwoń teraz 536 007 001

6 komentarzy do wpisu „Skarga na szpital do prokuratury – jak zaskarżyć szpital o zaniedbanie”

 1. Szpital Kolejowy w Pruszkowie zamiast leczyć pacjentów chorych na covid-19 to przez zaniedbania personelu medycznego zaraza pacjentów bakteriami wywołującymi sepse co prowadzi do zaskarżenia organizmu i tym samym do niewydolności oddechowej, krążeniowej a w konsekwencji do śmierci nie z powodu covid19 a sepsy ale oczywiście przyczyna zgonu covid. Tam uśmiercają ludzi którzy trafiają w dobrym stanie a po zarażeniu sepsa są w stanie ciężkim

  Odpowiedz
  • Dzień dobry, Pani Tereso, jeżeli potrzebuje Pani porady prawnej w zakresie możliwości złożenia skargi na szpital zapraszamy do kontaktu z kancelarią Lazer & Hudziak. Tel. 536 007 001

   Odpowiedz
 2. HCE ZŁOSIĆ SKARGE NA SZPITAL PSYCHIATRYCZNY W JUZEFOWIE ROBIOM OSZERSTWA ZGŁASZAJOM ŻECZY NA POLICJE SAME OSZERSTWA WOBEC PACJENTUW ROBIOM AGRESJA WOBEC PACJENTUW MIAŁEM BYĆ 1MIESIONC A BYŁEM 3 TYGODNIE ZABRALI NAM SZPITAL NA ZAKAŻNY OD 8 RANO PRZYJOWALI BYŁEM 4 RAZY NA 3TYGODNIE W IZOLATCE PO KURACI U NICH PO WYJŚĆU JESZCZE GORZEJ ŚIE CZUJECZUJE SIE GORZEJ ZEPSUTE JEDZENIE JEST W TYM SZPITALU RESZTKI Z KOLACI SOM NA ŚNIADANE PERSONEL JEST GŁUPI BO PAN PACJENTOM DAŁ BUTY Z SZNUROFKAMI PODARTA SZPITALNA PIRZAMA TAM JEST TO JEST NAJGORSZY SZPITAL PACJENCI BYLI TOM TYLKO FAJNI A NIC MI SIE TAM NIE PODOBAŁO SOM TAM NIEZADBANA POPENKANE KRATKI STRASZOM PACJENTUW MENCZOM PACJENTUW BYŁO NAS 3
  A SPOŁECZNOŚĆ TRWAŁA 15 I MUSIELIŚMY SIEDZIEĆ 10 MIN

  Odpowiedz

Dodaj komentarz