fbpx

Odszkodowanie
za błąd przy porodzie

Czym jest błąd przy porodzie?

Jakie mam możliwości walki o odszkodowanie i zadośćuczynienie?

Błąd przy porodzie to błąd medyczny, który zdarzył się w okresie okołoporodowym i jest efektem niezastosowania się personelu medycznego, w tym ginekologa i położnej do przyjętych procedur postępowania w trakcie ciąży, jak również w trakcie porodu.

Błąd przy porodzie nie musi być wcale błędem ginekologa lub błędem położnej, równie dobrze może to być błąd anestezjologa. Skutki takiego błędu w okresie ciąży lub błędu przy porodzie mogą dotykać zarówno matki, jak i dziecka.

Jakie błędy przy porodzie spotykamy najczęściej?

Najczęstsze błędy medyczne przy porodzie to m.in.:

  • niewykonanie cesarskiego cięcia, mimo wskazań do jego przeprowadzenia
  • zbyt późne wykonanie cesarskiego cięcia
  • błędna diagnostyka stanu matki i stanu płodu, która spowodowała nierozpoznanie wady lub choroby, powodująca opóźnienie w leczeniu

Błąd medyczny przy porodzie stanowi także brak odpowiedniego monitorowania stanu matki i dziecka albo brak odpowiedniej diagnostyki stanu ich zdrowia w sytuacji, w której diagnostyka winna być poszerzona. Konsekwencją błędu okołoporodowego jest często uszczerbek na zdrowiu matki lub dziecka. Błąd okołoporodowy może również prowadzić do ich śmierci Dlatego tak ważnym jest, aby opieka medyczna nad kobietą w ciąży była prawidłowa i zgodna ze standardami opieki okołoporodowej.

Jakie roszczenia przysługują pacjentom w przypadku zaistnienia błędu przy porodzie?

Roszczenia, jakich można dochodzić w związku z popełnionym błędem medycznym konkretnie błędem przy porodzie, to:

  • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę – jest to świadczenie jednorazowe, należy się poszkodowanemu pacjentowi za cały ból i cierpienie jakich doznał w wyniku błędu medycznego przy porodzie
  • odszkodowanie za błąd przy porodzie – jest to świadczenie, które należy się poszkodowanemu pacjentowi za wydatki, które zostały poczynione na wizyty lekarskie, badania, rehabilitację, koszty dojazdów na rehabilitację, sprzętu rehabilitacyjnego, koszty przystosowania mieszkania
  • zapłata z góry sumy potrzebnej na koszty leczenia dziecka lub matki – jest to świadczenie na potrzebny na już sprzęt rehabilitacyjny lub przeprowadzenia odpłatnej procedury medycznej
  • renta na zwiększone potrzeby poszkodowanego pacjenta – jest to świadczenie, które wypłacane jest poszkodowanym pacjentom najczęściej w powtarzających się odstępach czasu (zwykle miesięcznie), gdy w wyniku błędu przy porodzie nie są zdolni do samodzielnej egzystencji lub wymagają stałego leczenia

W przypadku popełnienia błędu przy porodzie wszystkie ww. roszczenia mogą przysługiwać poszkodowanemu dziecku jednocześnie! Celowo napisałyśmy dziecku, gdyż najczęściej poszkodowanym w wyniku błędu okołoporodowego jest właśnie dziecko. Skutki tych błędów personelu medycznego są zwykle tragiczne…

Kto jest uprawniony do dochodzenia roszczeń za błąd okołoporodowy?

Osobami uprawnionymi do dochodzenia zadośćuczynienia i odszkodowania za błąd przy porodzie jest zarówno dziecko, jak też rodzice dziecka i rodzeństwo. Różnią się jednak podstawy prawne dochodzenia tych roszczeń. Jeśli w wyniku błędu medycznego przy porodzie doszło do śmierci matki lub dziecka, zadośćuczynienia z tego tytułu mogą dochodzić najbliżsi zmarłego.

Jaką dokumentację medyczną zebrać, jeśli doszło do popełnienia błędu przy porodzie?

W przypadku błędów okołoporodowych ważne jest zebranie dokumentacji medycznej z pobytu w szpitalu zarówno przed, jak też po porodzie. PAMIĘTAJMY również, że potrzebna jest dokumentacja medyczna z przebiegu ciąży. Aby dostać tę dokumentację medyczną należy o nią zawnioskować.

Odszkodowanie za błąd przy porodzie przedawnienie u dziecka:

Aktualnie dziecko ma 2 lata od uzyskania przez nie pełnoletności na dochodzenia zadośćuczynienia i odszkodowania za błąd przy porodzie. Można przyjąć zatem, że dziecko ma czas do 20-go roku życia. Jednak podkreślenia wymaga, że nie we wszystkich sprawach. O tym pisałyśmy TUTAJ. W imieniu dziecka działa jego matka lub ojciec tzw. przedstawiciel ustawowy.

Odszkodowanie za błąd przy porodzie przedawnienie u matki i ojca:

Termin przedawnienia roszczeń za błąd przy porodzie względem matki (także ojca i rodzeństwa) wynosi 3 lata od dnia, w którym DOWIEDZIELI SIĘ o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.

Niestety błędy okołoporodowe to najczęstsze błędy medyczne, które występują w Polsce, są również najbardziej dramatyczne w skutkach…najczęściej przez błąd przy porodzie dochodzi do niedotlenienia dziecka, albo porażenia splotu barkowego dziecka tzw. ERBA. Należy też pamiętać, że czasem działania lekarzy były prawidłowe i mimo dochowania należytej staranności nie mogli nic zrobić, aby zapobiec niedotlenieniu dziecka przy porodzie…

Jeśli chcesz sprawdzić, czy w Twoim przypadku błąd przy porodzie jest efektem winy lekarza, położnej lub innego personelu medycznego napisz lub zadzwoń do nas tel. 536 007 001 r. pr.  Małgorzata Hudziak, adw. Joanna Lazer

Dodaj komentarz

Przyjaciele kancelarii