fbpx

Kto odpowiada za błąd
medyczny szpital czy lekarz?


Kogo pozwać lekarza czy szpital?

Kto odpowiada za błąd medyczny – szpital czy lekarz?

Odpowiedzialność lekarza za błąd w sztuce i odpowiedzialność szpitala za błąd medyczny

Kto ponosi odpowiedzialność za błędy medyczne? Ustalenie kogo powinniśmy pozwać w konkretnej sprawie o błąd medyczny jest wręcz kluczowe dla dalszego biegu postępowania. Jest także jedną z pierwszych czynności, jakie należy podjąć.

Odpowiedź na to pytanie nie jest wcale taka oczywista. W niektórych sytuacjach lekarz i szpital odpowiedzą solidarnie, w innych pacjent będzie mógł pozwać tylko szpital. Dodatkowo w sprawach o błędy lekarskie pojawia się wątek ubezpieczycieli.

Kto więc ponosi odpowiedzialność za błędy i zaniedbania w procesie leczenia? Wyjaśniamy. 

→ Jesteś poszkodowanym pacjentem, potrzebujesz porady prawnej? Zadzwoń 536 007 001

Kogo pozwać lekarza czy szpital?

Odpowiedzialność za błąd medyczny może być wspólna dla zarówno szpitala, jak i lekarza, w zależności od okoliczności. Oba podmioty mogą ponosić odpowiedzialność z różnych powodów. Oto kilka aspektów, które należy wziąć pod uwagę:

  1. Lekarz: Lekarz jest zawodowcem świadczącym usługi medyczne i może ponosić indywidualną odpowiedzialność za błąd medyczny. Jeśli lekarz nie dostarcza należytej staranności w świadczeniu usług medycznych, takich jak nieprawidłowa diagnoza, błędne przepisanie leków, nieprawidłowe wykonanie procedury medycznej lub nieudzielenie odpowiedniej opieki, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności. Lekarz jako profesjonalista jest odpowiedzialny za swoje działania w zakresie świadczenia usług medycznych.

  2. Szpital: Szpital, jako instytucja świadcząca opiekę zdrowotną, może również ponosić odpowiedzialność za błąd medyczny. Szpitale mają obowiązek zapewnienia odpowiednich standardów opieki medycznej, przeszkolenia personelu, utrzymania właściwych protokołów i zarządzania bezpieczeństwem pacjenta. Jeśli błąd medyczny wynika z zaniedbania lub niedopełnienia obowiązków przez personel szpitala, to szpital może być odpowiedzialny za szkody wyrządzone pacjentowi. Szpital jako pracodawca i dostawca usług medycznych może ponosić odpowiedzialność za błędy popełnione przez personel medyczny w ramach wykonywania ich obowiązków.

W niektórych przypadkach zarówno szpital, jak i lekarz mogą być współodpowiedzialni za błąd medyczny. Może to wynikać z tego, że lekarz działa w ramach szpitala jako pracownik lub współpracownik szpitala, a jego działania są nadzorowane lub kontrolowane przez szpital.

Ostateczna decyzja powinna być podejmowana po skonsultowaniu się z prawnikiem z kancelarii Lazer & Hudziak specjalizującym się w sprawach medycyny lub błędach medycznych, który będzie mógł ocenić konkretną sytuację i przepisy obowiązujące w danym kraju.

Odpowiedzialność za błąd medyczny – informacje wstępne

Na początek kilka zupełnie podstawowych informacji na temat istoty odpowiedzialności za błędy medyczne. 

Mówiąc o odpowiedzialności za błąd medyczny mamy na myśli odpowiedzialność karną, cywilną lub dyscyplinarną. Odpowiedzialność karna lekarza przejawia się w możliwości ukarania lekarza lub innego członka personelu medycznego i wymierzenia przez sąd kary przewidzianej w polskim kodeksie karnym – np. kary pozbawienia wolności, ograniczenia wolności czy nawiązki. Odpowiedzialność zawodowa (dyscyplinarna) grozi natomiast za naruszenie zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki. Orzeka o niej sąd lekarski, który może wymierzyć kary takie jak m.in. upomnienie, kary pieniężne, zakaz pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach organizacyjnych ochrony zdrowia na okres od roku do pięciu lat czy nawet pozbawienie prawa wykonywania zawodu.

Odpowiedzialność cywilna lekarza i szpitala

W dzisiejszym artykule skupimy się jednak na odpowiedzialności cywilnej lekarza i szpitala. Jest ona szczególnie istotna, ponieważ to właśnie na skutek postępowania cywilnego pacjent może otrzymać stosowne odszkodowanie za błąd medyczny. Istota odpowiedzialności cywilnej przejawia się w założeniu, że jeśli ktoś wyrządzi nam szkodę – ma obowiązek rekompensaty pieniężnej na naszą rzecz. Podstawę odpowiedzialności majątkowej stanowi kumulatywne zaistnienie trzech przesłanek: szkody pacjenta, winy lekarza oraz związku przyczynowo – skutkowego pomiędzy negatywnymi skutkami, a zawinionym postępowaniem lekarza. 

Kto więc odpowie finansowo wobec pacjenta – lekarz czy szpital? W dużej mierze zależy to od formy zatrudnienia lekarza lub innego członka personelu medycznego, który dopuścił się błędu. Wbrew temu co sądzi większość poszkodowanych pacjentów, nie zawsze właściwe będzie pozwanie lekarza.

Odpowiedzialność lekarza za błąd medyczny zatrudnionego na umowę o pracę

Jeżeli lekarz zatrudniony jest w szpitalu w oparciu o umowę o pracę, jego odpowiedzialność będzie miała charakter wyłącznie pracowniczy wobec szpitala. Innymi słowy, w stosunku do pacjenta nie odpowie za swój błąd „personalnie”. Jeśli lekarz pracuje na umowie o pracę, odpowiedzialność za jego błędy poniesie pracodawca, czyli szpital, przychodnia itp. Jest to przejaw ochrony pracowników przed konsekwencjami finansowymi swojego działania, przewidzianej przez kodeks pracy. Dotyczy on także lekarzy. 

Jak to wygląda w praktyce? Lekarz, który dopuścił się błędu medycznego, pracując w oparciu o umowę o pracę, w procesie wystąpi wyłącznie jako świadek (a nie pozwany). Będzie tak oczywiście wówczas, gdy lekarz nie wyrządzi szkody w sposób umyślny. 

Sytuacja wygląda inaczej, gdy lekarz pracuje na tzw. „kontrakcie”.

Odpowiedzialność lekarza za błąd medyczny zatrudnionego „na kontrakcie”

Lekarz pracujący na tzw. “kontrakcie” odpowie za szkodę, którą wyrządził finansowo razem ze szpitalem (odpowiedzialność solidarna). W takiej sytuacji lekarz nie będzie już jedynie świadkiem w procesie. Będzie jego stroną, a zatem chcąc uniknąć odpowiedzialności, będzie musiał obronić się przed zarzutami pacjenta. 

Warto również w tym miejscu podkreślić, że szpital odpowiada zawsze – pozywamy go niezależnie od tego czy lekarz zatrudniony jest w oparciu o umowę o pracę czy pracuje „na kontrakcie”. Należy także pamiętać, że pozywamy szpital jako jednostkę, a nie np. dyrektora czy ordynatora. 

Odpowiedzialność ubezpieczyciela lekarza lub szpitala – ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za popełnione błędy w sztuce

W kontekście odpowiedzialności za błąd medyczny, oprócz szpitala i lekarza, pojawia się także trzeci podmiot – ubezpieczyciel. Zarówno szpital, jak i lekarz muszą posiadać ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Oznacza to, że za ich błędy finansowo odpowie także ubezpieczyciel, który w procesie staje się jednym z pozwanych. Wynika to z zawartej umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za błędy w sztuce. Ubezpieczyciel w przypadku wygranej pacjenta będzie musiał pokryć kwotę przyznaną wyrokiem do wysokości sumy ubezpieczenia. 

Z racji tego, że szpital odpowie za błąd medyczny zawsze, w każdym przypadku właściwe będzie pozwanie również ubezpieczyciela szpitala. W sytuacji, gdy lekarz pracuje na tzw. kontrakcie, należy pozwać także ubezpieczyciela konkretnego lekarza.  

Można więc wyobrazić sobie z łatwością sytuację, w której odpowiedzialności będzie można dochodzić od aż czterech podmiotów łącznie. Jeśli do błędu doszło w szpitalu, w którym lekarz pracował w oparciu o tzw. „kontrakt”, pozwać można będzie szpital i jego ubezpieczyciela oraz lekarza i jego ubezpieczyciela. 

Pacjentów często już na początku przeraża fakt, że w sprawie o błąd medyczny trzeba będzie pozwać tak wiele podmiotów. Nie są to słuszne obawy. Zasadniczo, czym więcej pozwanych, tym większe są szanse na otrzymanie odszkodowania lub zadośćuczynienia w sprawiedliwej wysokości. Może się zdarzyć tak, że suma ubezpieczenia samego lekarza nie wystarczy na pokrycie całości roszczenia pacjenta (np. w przypadku błędu okołoporodowego, gdzie przyznawane są bardzo wysokie kwoty). Szanse są więc większe, gdy pozwiemy również szpital i jego ubezpieczyciela.

Liczba pozwanych pomiotów wcale nie musi równocześnie oznaczać, że sprawa będzie bardziej skomplikowana. Pacjenci bynajmniej nie powinni kierować się przy dochodzeniu swoich praw obawami o to, że postępowanie sądowe będzie długie i niezwykle trudne. Przy pomocy dobrego prawnika sprawę o błąd lekarski można wygrać, a czasy, w których lekarz był praktycznie nietykalny na szczęście bezpowrotnie minęły. Warto o tym pamiętać, ponieważ uzyskane wskutek procesu cywilnego świadczenia można przeznaczyć na dalsze leczenie i eliminację skutków błędu. 

Kogo pozwać w sprawie o błąd medyczny? Skorzystaj z pomocy specjalistów i miej pewność, że wykorzystasz wszystkie możliwości oferowane przez prawo

Jak widzisz, kwestia ustalenia kogo należy pozwać w danej sprawie o błąd medyczny nie jest wcale prosta. Pozwanych może być wielu, a dodatkowo należy wziąć pod uwagę szereg czynników, które niedoświadczony pacjent może z łatwością przegapić. Warto zadbać o to, aby wykorzystać wszystkie możliwości oferowane przez prawo. Najlepiej więc po prostu zaufać wyspecjalizowanemu prawnikowi medycznemu, która nie tylko podpowie kogo pozwać, ale również – ile żądać. Ustalenie kwoty, która będzie stanowiła sprawiedliwą rekompensatę, a następnie przekonanie sądu, że faktycznie jest to kwota pacjentowi należna, jest zadaniem dla prawnika-specjalisty. 

Odpowiedzialność lekarza za błąd medyczny

Jeśli potrzebujesz pomocy w ustaleniu kto odpowiada za błąd medyczny do którego doszło w Twoim przypadku, serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią. Podpowiemy również jakie dalsze kroki warto podjąć w sprawie i wyjaśnimy jak wygląda cała ścieżka postępowania w przypadku błędów lekarskich. Prowadziłyśmy już niejedną skomplikowaną sprawę o błąd lekarski i chętnie podzielimy się naszym doświadczeniem. Zadzwoń 536 007 001 lub napisz/wyślij formularz.

Dodaj komentarz

Przyjaciele kancelarii