fbpx

Bakteria szpitalna

Zakażenie bakterią w szpitalu
Odszkodowanie za zakażenie bakterią w szpitalu

Zakażenie bakterią w szpitalu odszkodowanie

Zakażenie bakterią w szpitalu może być podstawą do ubiegania się o odszkodowanie, jeśli można udowodnić, że zakażenie było wynikiem zaniedbań lub błędów ze strony personelu medycznego lub szpitala.

Odszkodowanie od szpitala przysługuje, jeżeli zakażenie było wynikiem popełnionych zaniedbań personelu, złej organizacji pracy, braku odpowiednich badań lub środków zapobiegawczych.

Do zakażeń szpitalnych, pomimo rosnących standardów opieki medycznej, niestety nadal dochodzi. Zakażenia szpitalne najczęściej powodują takie bakterie jak gronkowiec złocisty, gronkowiec skórny, enterokoki, paciorkowce, pałeczki Gram (-) z rodziny Enterobacteriacae oraz pałeczki niefermentujące Pseudomonasi Acinetobacter.

Zakażenia bakteryjne w szpitalach dotyczą od 5 do 10 proc. wszystkich pacjentów szpitali. Zagrożenie jest więc poważne i warto wiedzieć co zrobić, jeśli u Ciebie lub kogoś z Twoich bliskich dojdzie do zakażenia szpitalnego, które spowodowało uszczerbek na zdrowiu. Czasem są to bardzo dotkliwe dla zdrowia konsekwencje.

Jak ubiegać się o odszkodowanie od szpitala?

Poniżej przedstawiam ogólne wytyczne dotyczące ubiegania się o odszkodowanie :

 1. Zbierz dokumentację medyczną: Zebranie kompletnych dokumentów medycznych dotyczących Twojego zakażenia jest kluczowe. Obejmują one raporty lekarskie, wyniki testów laboratoryjnych, zapisy dotyczące opieki medycznej i wszelkie inne dokumenty, które potwierdzają zakażenie.
 2. Skonsultuj się z prawnikiem specjalizującym się w sprawach medycznych: W przypadku ubiegania się o odszkodowanie z powodu zakażenia szpitalnego zaleca się skonsultowanie z prawnikiem specjalizującym się w sprawach medycznych lub prawa cywilnego. Nasi prawnicy mają odpowiednie doświadczenie i wiedzę, aby pomóc Ci w rozumieniu prawa i procedur, oraz zwiększyć Twoje szanse na uzyskanie odszkodowania.
 3. Zidentyfikuj zaniedbania lub błędy: Nasi prawnicy pomogą Ci zidentyfikować konkretne zaniedbania lub błędy, które miały miejsce w szpitalu i które przyczyniły się do Twojego zakażenia. Mogą to być np. niewłaściwa higiena, brak odpowiednich procedur zapobiegania zakażeniom, błędy w podawaniu leków lub niedostateczna kontrola zakażeń.
 4. Udokumentuj straty i szkody: W celu ubiegania się o odszkodowanie musisz udokumentować straty i szkody, które wynikły z zakażenia. Mogą to być koszty leczenia, utracone zarobki z powodu niezdolności do pracy, ból i cierpienie, utrata jakości życia oraz wszelkie inne powiązane straty finansowe i emocjonalne.
 5. Zgłoszenie roszczenia: Prawnicy kancelarii Lazer & Hudziak pomogą Ci w złożeniu formalnego roszczenia o odszkodowanie. Będą przygotowywać niezbędne dokumenty i przedstawiać dowody w Twoim imieniu.
 6. Negocjacje i postępowanie sądowe: Jeśli szpital lub ubezpieczyciel odmawiają wypłaty odszkodowania lub nie zgadzają się na adekwatne odszkodowanie, prawnik będzie prowadzić negocjacje w Twoim imieniu. W przypadku braku porozumienia, możesz podjąć decyzję o skierowaniu sprawy do sądu.Warto pamiętać, że każda sytuacja jest unikalna, a możliwość otrzymania odszkodowania zależy od wielu czynników. W celu uzyskania bardziej precyzyjnych informacji i porady, skonsultuj się z nami.  Zadzwoń teraz 536 007 001.

Zakażenie bakterią w szpitalu – co musisz wiedzieć?

Jako zakażenie szpitalne określa się zakażenie, do którego doszło w związku z udzieleniem świadczeń zdrowotnych, gdy choroba w czasie udzielania świadczeń nie była w okresie wylęgania (np. zakażenia bakteryjne) oraz gdy choroba wystąpiła już po udzieleniu tych świadczeń w okresie nie dłuższym niż najdłuższy okres wylęgania tej choroby. W praktyce najczęściej mówi się o zakażeniu szpitalnym, jeśli wystąpiło ono w okresie 48 – 72 godzin od udzielenia świadczenia zdrowotnego.

Pacjenci szpitali są wyjątkowo narażeni na zakażenia bakteryjne, ponieważ ich odporność zwykle jest obniżona. Przebywają też w warunkach sprzyjających rozwojowi bakterii – w polskich szpitalach często brakuje specjalnych izolatek. Powodem zakażeń często jest też brak odpowiedniej higieny po stronie personelu medycznego, czyli lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów, ale także diagnostów laboratoryjnych. Za zakażenia może odpowiadać brak prozaicznego odkażania rąk po każdorazowym kontakcie z pacjentem lub sprzętem medycznym czy materiałami biologicznymi. Bakterie mogą przenosić się także w bardziej podstępny sposób, np. poprzez posiłki, do których przygotowania użyto skażonej wody. Skażona może być także woda w inhalatorach czy respiratorach, przez co bakterie mogą dostać się wprost do układu oddechowego pacjenta.

Bakterie mogą też oczywiście przenosić się drogą kropelkową i powietrzno-kropelkową, o co oczywiście w szpitalu nie trudno. W trakcie kasłania czy kichania bakterie „fruną” wraz z aerozolem, który powstaje podczas tego procesu. Drobnoustroje mogą więc swobodnie osiąść na błonach śluzowych osób mających ze sobą bliższy kontakt, np. pacjenta i pielęgniarki.

Źródłem zakażenia bakteryjnego w szpitalu mogą być:

 • Nosiciele;
 • Personel medyczny;
 • Niesterylny i niewłaściwie zdezynfekowany sprzęt medyczny;
 • Przedmioty osobiste, np. fartuchy personelu medycznego, buty szpitalne, odzież innych zakażonych;
 • Przedmioty wyposażenia szpitala, np. łóżka, meble, klamki;
 • Woda i żywność;
 • Leki;

Jak najczęściej można zarazić się bakterią w szpitalu?

Tak jak wspominałyśmy wcześniej, szpital, ze względu na swoją specyfikę, sam w sobie jest środowiskiem sprzyjającym rozwojowi różnego rodzaju bakterii. Bakterie rozprzestrzeniają się z szczególnie szybko z powodu:

 • Zanieczyszczonych dłoni i odzieży personelu medycznego.
 • Złego stanu pomieszczeń szpitalnych.
 • Niejałowego sprzętu medycznego.
 • Sprzecznych ze standardami warunków sanitarno-higienicznych.
 • Skażonego otoczenia, np. jako skutek przebywania wśród pacjentów zakażonych, którzy nie zostali odseparowani od innych osób.
 • Braku odpowiedniego systemu kontroli zakażeń w szpitalach.

Na różnego typu zakażenia szczególnie narażeni są pacjenci przyjmujący antybiotyki o szerokim spektrum działania, żywieni dojelitowo oraz po poważnych interwencjach chirurgicznych. Mniej odporni są także zwykle pacjenci cierpiący na cukrzycę, alkoholicy, a także osoby poparzone i chorzy z rozległymi urazami wielonarządowymi. Nie oznacza to jednak, że pozostali pacjenci są „bezpieczni”. Niektóre bakterie są wyjątkowo silne i podstępne – potrafią zainfekować nawet silny i pozornie odporny organizm.

Najczęstsze bakterie szpitalne

Bakterie, najczęściej powodujące zakażenia szpitalne to:

 • gronkowiec złocisty (Staphylococcus aureus),
 • gronkowiec skórny (Staphylococcus epidermidis),
 • pałeczki Gram (-) z rodziny Enterobacteriacae (Escherichia coli– pałeczka okrężnicy, Salmonella, Shigella, Klebsiella pneumoniae, Enterobacter).
 • enterokoki (Enterococcus sp.),
 • paciorkowce (Streptococcus pyogenes Streptococcus agalactiae, Streptococcus pneumioniae),
 • pałeczki niefermentujące – Pseudomonasi Acinetobacter.

Zakażenia tymi bakteriami często przeradzają się w epidemię szpitalną. W ostatnim czasie szczególnie głośno jest o zakażeniach pacjentów superbakterią Klebsiella pneumoniae, znaną również jako Klebsiella New Delhi. Bakteria ta jest odporna na antybiotyki i potrafi doprowadzić do wyjątkowo groźnych skutków, m.in. sepsy, która może doprowadzić nawet do śmierci pacjenta. Opublikowany w 2018 r. raport Najwyższej Izby Kontroli ujawnił, że w okresie trzech lat wstecz liczba pacjentów zakażonych tą bakterią wzrosła aż o wzrosła o 278,8%. Zakażeniom tą bakterią poświęciłyśmy też osobny artykuł.

Zakażenie bakterią w szpitalu odszkodowanie

Zakażenie pacjenta bakterią w szpitalu może stanowić błąd w sztuce lekarskiej. Pacjent z tytułu zakażenia bakterią będącego błędu lekarskiego może domagać się odszkodowania, zadośćuczynienia, a nierzadko również innych świadczeń. Nie zawsze do zakażeń dochodzi na skutek niewłaściwego zachowania personelu, jednak bardzo często winnym zakażenia pacjenta będzie właśnie szpital. Za znaczną większością zakażeń stoją wątpliwe standardy higieniczne personelu medycznego.

O błędach medycznych związanych z zakażeniami w szpitalach możemy mówić w szczególności, gdy:

 • Personel medyczny nie dopełnił wszystkich działań profilaktycznych, przeciwdziałających zakażeniu. Zgodnie z art. 11 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, szpital ma obowiązek zapewnić swoim pacjentom warunki, minimalizujące ryzyko zakażenia.
 • Zakażenia nie rozpoznano (błąd diagnostyczny).
 • Zakażenie rozpoznano za późno.
 • Wobec zakażenia nie zastosowano odpowiedniego leczenia (błąd terapeutyczny).

Pozwane szpitale, jak łatwo się domyślić, zwykle uważają, że niemożliwym jest, aby do zakażenia doszło w trakcie hospitalizacji. Często powołują się również na argument, że całkowite wyeliminowanie zakażeń szpitalnych nie jest możliwe. Sprawy o błąd medyczny na tle zakażeń bakteryjnych nie są łatwe – zakażenie może się objawić nawet po wypisaniu pacjenta ze szpitala, w zależności od okresu wylęgania bakterii. Pacjent, który obawia się, że w jego przypadku szpitale zakażenie bakterią może stanowić błąd medyczny, nie powinien więc działać sam. Droga do uzyskania odszkodowania może być wyboista i długa, dlatego pacjentowi zawsze powinien towarzyszyć prawnik ze specjalistycznej kancelarii prawa medycznego. W tym artykule wyjaśniałyśmy szczegółowo dlaczego w sprawach o błąd medyczny prawnik jest niezbędny.

Zakażenie bakterią w szpitalu – co zrobić?

Jeśli u Ciebie lub kogoś z Twoich bliskich zdiagnozowano zakażenie bakterią i podejrzewasz, że doszło do niego w trakcie pobytu w szpitalu – nie czekaj. Pamiętaj, że w określonych sytuacjach możesz domagać się odszkodowania za zakażenie bakterią w szpitalu . Uzyskane wskutek procesu sądowego pieniądze pomogą Ci w dalszym leczeniu, a jak zapewne wiesz – skutki zakażenia mogą objawiać się przez wiele lat. Nie ryzykuj i zawalcz o swoje prawa. Nasza kancelaria pomogła już wielu pacjentom pokrzywdzonym konsekwencjami błędów medycznych. Możemy pomóc również i Tobie. Skontaktuj się z nami – przekonajmy się wspólnie co można zrobić.

Dodaj komentarz

Przyjaciele kancelarii