fbpx

SEPSA – Odszkodowanie
za śmierć w wyniku sepsy

Sepsa w szpitalu odszkodowanie

 

SEPSA – odszkodowanie za śmierć w wyniku sepsy

Sepsa jest poważnym stanem chorobowym, który występuje w odpowiedzi na infekcję organizmu. Jeśli uważasz, że sepsa została źle zdiagnozowana lub źle leczona w szpitalu, a w rezultacie doznałeś szkody, możesz mieć podstawy do dochodzenia odszkodowania – zadzwoń po poradę 536 007 001

Odszkodowanie za śmierć w szpitalu na skutek sepsy (posocznicy) to niestety temat wciąż aktualny. Mimo rozwoju medycyny i zapewnień, że nie jest ona już wyrokiem, nadal zdarzają się zgony z jej powodu. Mechanizm sepsy jest skomplikowany i zachodzi zarówno na poziomie komórkowym jak i tkankowym, a rodzina zmarłych zwykle nie może zrobić nic, aby zapobiec śmierci ukochanej osoby. Jeśli najbliżsi zmarłego mają podejrzenia, że stało się tak na skutek błędów lub zaniechań personelu medycznego, warto rozważyć ubieganie się o odszkodowanie. 

Czy w wyniku nieprawidłowo leczonej sepsy doszło do śmierci bliskiej Ci osoby? Skontaktuj się z kancelarią Lazer & Hudziak, aby ustalić jakie masz możliwości uzyskania odszkodowania. Zadzwoń teraz 536 007 001.

Sepsa w szpitalu odszkodowanie

W Polsce istnieje możliwość ubiegania się o odszkodowanie w przypadku sepsy lub innych szkód wynikających z błędów medycznych w szpitalu. Procedury i warunki ubiegania się o odszkodowanie mogą się różnić w zależności od indywidualnej sytuacji i przepisów prawnych. Oto kilka ważnych informacji na ten temat:

  1. Ubezpieczenie OC lekarza lub placówki medycznej: Lekarze i placówki medyczne są zobowiązane do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC). Jeśli pacjent doznał szkody w wyniku sepsy spowodowanej błędem medycznym, może skierować roszczenie o odszkodowanie do ubezpieczyciela lekarza lub placówki medycznej.

  2. Postępowanie reklamacyjne: W przypadku sepsy lub innych błędów medycznych pacjent może zgłosić reklamację do szpitala lub placówki medycznej, w której doszło do szkody. Właściwy organ medyczny przeprowadzi postępowanie reklamacyjne, mające na celu ustalenie okoliczności i ewentualne przyznanie odszkodowania.

  3. Postępowanie sądowe: Jeśli postępowanie reklamacyjne nie przyniesie satysfakcjonującego wyniku, pacjent może wnieść sprawę do sądu w celu dochodzenia odszkodowania. W przypadku sepsy lub błędu medycznego, w którym doszło do poważnych skutków dla pacjenta, zaleca się skonsultowanie się z naszym prawnikiem specjalizującym się w prawie medycznym, który będzie reprezentować interesy pacjenta i pomóc w prowadzeniu sprawy przed sądem.

  4. Wysokość odszkodowania: Wysokość odszkodowania zależy od indywidualnych okoliczności sprawy, takich jak rodzaj i skutki szkody, utracone dochody, koszty leczenia, trwałe uszczerbki na zdrowiu itp. W przypadku prowadzenia postępowania reklamacyjnego lub sądowego, sąd lub organ reklamacyjny będzie uwzględniał te czynniki przy ustalaniu odszkodowania.

Warto zauważyć, że każda sprawa sepsy lub błędu medycznego jest unikalna, a procedury i warunki ubiegania się o odszkodowanie mogą się różnić w zależności od indywidualnych okoliczności i przepisów prawnych. W przypadku konkretnych pytań lub potrzeby uzyskania bardziej szczegółowych informacji zalecamy skonsultowanie się z naszym prawnikiem specjalizującym się w prawie medycznym w celu uzyskania profesjonalnej porady prawnej i wsparcia.

Sepsa – dlaczego jest taka groźna?

Sepsa nie jest samodzielną, wyodrębnioną jednostką chorobową. Jest ona określona raczej jako reakcja organizmu na zakażenie, a konkretniej „dysfunkcja narządowa powodowana zaburzoną regulacją odpowiedzi ustroju na zakażenie”. Problem sepsy nadal jest poważny. Statystyki wskazują, że w Unii Europejskiej z powodu sepsy rocznie umiera ponad 140 000 chorych. Sepsa bezpośrednio zagraża życiu, ponieważ w konsekwencji zakażenia dochodzi do niewydolności m.in. nerek, wątroby, serca i płuc, czyli kluczowych dla człowieka organów. 

Zakażenie sepsą w szpitalu?

Środowiskiem szczególnie sprzyjającym rozwojowi sepsy jest oddział intensywnej terapii. Jest tak ze względu m.in. na to, że przebywa tam wiele ciężko chorych osób, a przeprowadzane w tym miejscu procedury medyczne są wyjątkowo skomplikowane. Poza tym, środowisko szpitalne, również poza OIOM-em, sprzyja rozwojowi groźnych bakterii i zakażeń. Przyczynia się do tego również brak zachowywania podstawowych zasad higieny przez personel medyczny. 

Do rozwoju sepsy może dojść także poza szpitalem. W grupie szczególnego ryzyka znajdują się osoby młode – dzieci i młodzież, szczególnie te przebywające w dużych skupiskach, jak np. żłobki, przedszkola itp. Narażone są także osoby starsze i osłabione, przebywające np. w koszarach czy więzieniach.  

Całkowite wyeliminowanie sepsy nie jest niestety na tę chwilę możliwe. Do ograniczenia zachorowań z pewnością przyczyniłoby się jednak wprowadzenie bardziej restrykcyjnej kontroli zakażeń szpitalnych, dokładniejsze przestrzeganie przez personel szpitala procedur medycznych i zasad higieny oraz bardziej szczegółowa diagnostyka laboratoryjna.

Jak uzyskać odszkodowanie za śmierć w szpitalu na skutek sepsy?

Jeśli pacjent zmarł na skutek sepsy, o odszkodowanie od szpitala za śmierć mogą ubiegać się jego najbliżsi – małżonek, dzieci, a także rodzeństwo czy rodzice. Dróg do uzyskania odszkodowania, zadośćuczynienia, a także innych świadczeń, np. renty, jest zasadniczo kilka. „Najpowszechniejszą” jest wszczęcie postępowania przed sądem cywilnym. W niektórych sytuacjach rozsądne będzie także wszczęcie postępowania karnego przeciwko lekarzowi, który dopuścił się błędu, na skutek którego u pacjenta rozwinęła się sepsa. Rozważać można także zawarcie ugody ze szpitalem lub wszczęcie szybszego i uproszczonego w stosunku do sprawy sądowej postępowania przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. 

Sepsa w szpitalu – śmierć pacjenta

Aby jednak w ogóle mówić o możliwości dochodzenia przez rodzinę pacjenta odszkodowania od szpitala za śmierć na skutek sepsy, należy upewnić się czy w sprawie w ogóle doszło do tzw. błędu w sztuce lekarskiej. Nie istnieje ustawowa, odpowiednia w każdym przypadku definicja tego błędu. Z tego względu niedoświadczona rodzina zmarłego może mieć problemy z określeniem czy w ogóle można rozważać wystąpienie nieprawidłowości. Rozpoczęcie procesu walki o odszkodowanie z tytułu śmierci pacjenta w szpitalu na skutek sepsy, najbezpieczniej więc jest rozpocząć od konsultacji z prawnikiem. Pomoże on odpowiednio nazwać postępowanie personelu medycznego, wskaże właściwą drogą dochodzenia roszczeń (sąd/Komisja/ugoda) oraz przeprowadzi rodzinę przez całość postępowania. Konsultacja ze specjalistą jest tak naprawdę punktem wyjścia, a pomoc prawnika znacznie zwiększa szanse najbliższych zmarłego na sukces. Z naszej praktyki wynika, że szpitale i lekarze praktycznie zawsze reprezentowani są przez profesjonalne kancelarie, a zatem nie warto obniżać swoich szans już na starcie. 

100 000 zł za śmierć na skutek sepsy dla córki zmarłej pacjentki

Pacjenci często pytają nas ile wynosi odszkodowanie (a w sprawach na tle śmierci pacjenta – zwykle zadośćuczynienie) w sprawach o błąd medyczny. Niestety, nie możemy odpowiedzieć na to pytanie jednoznacznie. Wszystko zależy od okoliczności sprawy. Sąd, ustalając wysokość należnego rodzinie zadośćuczynienia bierze pod uwagę wiele czynników, m.in. stopień i natężenie cierpień psychicznych oraz wpływ śmierci pacjenta na dalsze życie rodziny. Są to czynniki, które ciężko obiektywnie „zmierzyć”, stąd nawet w pozornie podobnych sprawach, ocena sądu może być inna. Zazwyczaj w przypadkach, w których do śmierci pacjenta dochodzi w konsekwencji nieprawidłowego postępowania personelu medycznego, rodzina zmarłego może liczyć na zadośćuczynienie w wysokości kilkudziesięciu-kilkuset tysięcy złotych. 

Dla przykładu, Sąd Okręgowy w Elblągu, w wyroku z dnia 30 listopada 2018 r. (sygn. akt I C 354/16,) przyznał córce pacjentki, która zmarła z powodu sepsy 100 000 złotych zadośćuczynienia. U zmarłej pacjentki sepsa rozwinęła się na skutek zakażenia, które wdało się podczas zabiegu endoprotezoplastyki (zabiegu chirurgicznego, polegającego na wycięciu chorego segmentu organizmu, np. stawu i wszczepieniu sztucznego elementu). 

W trakcie procesu córka pacjentki udowodniła, że podczas pobytu matki w szpitalu istniał tam stan zagrożenia zdrowia pacjentów i personelu, a szpital nie podjął odpowiednich działań celem jego wyeliminowania. Dowodziła także, że istniała możliwość rozprzestrzeniania się biologicznych czynników chorobotwórczych i tym samym – zakażeń. Sąd uznał winę organizacyjną szpitala w tym zakresie i przyznał rację córce zmarłej kobiety. Orzekł także, że biorąc pod uwagę tak poważne zagrożenie, pozwanemu szpitalowi nie udało się udowodnić, że w przypadku zmarłej w sposób prawidłowy wdrożono antybiotykoterapię. Biegli uznali również, że zmarła pacjentka z powodu swojej otyłości, cukrzycy i przyjmowanych od lat lekarstw znajdowała się w grupie specjalnego ryzyka i była znacznie bardziej podatna na zakażenia. 

W sprawie istotny był także wątek zgody zmarłej na zabieg. Jej córka zeznała, że gdyby pacjentka od początku miała świadomość, że zabieg może zakończyć się poważnymi powikłaniami lub nawet prowadzić do śmierci (jako, że znajdowała się w grupie pacjentów szczególnie podatnych na zakażenia), to nie wyraziłaby zgody na operację. Tymczasem, z treści zgody, której udzieliła pacjentka nie wynikało w żaden sposób, że godziła się ona na zabieg tzw. podwyższonego ryzyka. 

Śmierć osoby bliskiej z powodu sepsy – co zrobić?

Jeśli osoba Ci bliska – mąż, żona, brat, siostra czy dziecko poniosło śmierć z powodu sepsy i podejrzewasz, że w przypadku prawidłowego postępowania personelu medycznego, śmierci tej można było uniknąć, skontaktuj się z nami. Warto, aby rodzina zmarłego już od początku wiedziała na czym stoi – wiedziała czy można rozważać błąd w sztuce lekarskiej czy też nie. 

Naszym Klientom pomagamy na każdym z etapów sprawy, od samego początku aż do całkowitego zakończenia postępowania. Z rodzinami, które na skutek błędów lekarzy straciły swoich bliskich pracujemy od lat i doskonale rozumiemy ból, z którym się mierzą. Przejmujemy więc wszelkie formalności dbamy, aby całość postępowania była dla rodziny jak najmniej uciążliwa. Warto zawalczyć o sprawiedliwość i tym samym postarać się, aby w szpitalu, w którym doszło do błędu, nie skrzywdzono już więcej żadnego pacjenta. Prawnik medyczny – zapraszamy do kontaktu – zadzwoń 536 007 001

Dodaj komentarz

Przyjaciele kancelarii