fbpx

Odszkodowanie za
błędny i niepotrzebny
zabieg chirurgiczny

Czy za niepotrzebny zabieg należy się odszkodowanie?

Czy za zabieg należy się odszkodowanie?

Odszkodowanie za błędny i niepotrzebny zabieg chirurgiczny

Sytuacje, w których lekarz wykonuje zbędny zabieg chirurgiczny na pacjencie obdarzającym go pełnym zaufaniem, są wyjątkowo tragiczne. Pacjent godzi się na zabieg w przekonaniu, że jest on konieczny dla ratowania jego życia lub zdrowia. Tymczasem zdarza się, że w wyniku takiego zbędnego zabiegu staje się osobą ciężko poszkodowaną, a standard jego życia drastycznie spada. Choć żadne pieniądze nie są w stanie wynagrodzić tak poważnej krzywdy, pacjenci pokrzywdzeni tego typu działaniem lekarza mają prawo ubiegania się o odszkodowanie i zadośćuczynienie.

→ Ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania za zabieg lub operację? Podejrzewasz nieprawidłowości lub zaniedbania w leczeniu? Skorzystaj z pomocy kancelarii prawa medycznego Lazer & Hudziak. Zadzwoń po pomoc 536 007 001

Niepotrzebny zabieg chirurgiczny a zgoda na zabieg

Lekarz jest zawodem szczególnego zaufania. Jeśli mówi pacjentowi, że udzielenie zgody na konkretny zabieg jest konieczne dla ratowania jego życia lub zdrowia, pacjent zwyczajnie się na ten zabieg zgadza. Rolą pacjenta nie jest przewidywanie możliwych konsekwencji, a tym bardziej analizowanie czy leczenie można było przeprowadzić w inny sposób. Zgoda pacjenta nie oznacza bezwzględnej legalizacji działań lekarza. W wielu przypadkach wykonania zbędnego zabiegu chirurgicznego zgoda pacjenta obarczona jest wadą. Udzielenie zgody zostaje oparte na błędnym przekonaniu, że wykonanie zabiegu jest bezwzględnie konieczne.

Osobną kwestią pozostaje zaufanie do lekarza prowadzącego leczenie. Pacjentowi, przekonanemu, że walczy o życie lub zdrowie nie pozostaje nic innego jak tylko zaufać lekarzowi i zdać się na jego działanie. Krzywda, jakiej doznaje pacjent w wyniku działań lekarza jest wyjątkowo dotkliwa. Pacjent przez resztę życia musi żyć ze świadomością, że lekarz, którego obdarzył uzasadnionym zaufaniem popełnił tragiczny w skutkach błąd.

Kiedy lekarz odpowie za przeprowadzenie zbędnego zabiegu chirurgicznego?

Aby móc pociągnąć lekarza do odpowiedzialności konieczne jest zaistnienie kilku przesłanek. Te przesłanki to:

  • Bezprawność postępowania lekarza
  • Wina lekarza
  • Uszczerbek na zdrowiu pacjenta
  • Odpowiedni związek pomiędzy działaniami podjętymi przez lekarza, a doznanym przez pacjenta uszczerbkiem.

W przypadku dwóch pierwszych przesłanek duże znaczenie ma art. 8 Kodeksu Etyki Lekarskiej. Stanowi on, że „lekarz powinien przeprowadzać wszelkie postępowanie diagnostyczne, lecznicze i zapobiegawcze z należytą starannością, poświęcając im niezbędny czas”. Wynika z tego, że niezwykle istotne dla przesądzenia odpowiedzialności lekarza jest zbadanie czy w toku leczenia dochował on należytej staranności.

Niepotrzebny zabieg chirurgiczny- wysokość odszkodowania

Ustalenie wysokości odszkodowania przysługującego pacjentowi w przypadku niepotrzebnego zabiegu chirurgicznego nie jest łatwe. Wymaga oceny przeżyć wewnętrznych pacjenta i przełożenia ich w sposób obiektywny na ściśle określoną kwotę pieniężną. Aby prawidłowo ustalić wysokość przysługującego pacjentowi odszkodowania, sąd ustala rozmiar cierpień fizycznych i psychicznych pacjenta. Biorąc pod uwagę fakt, że jest to niezwykle trudne zadanie, dopuszczalne jest pewne uproszczenie. Zgodnie z orzecznictwem przyjmuje się, że przy ocenie rozmiaru krzywdy należy posługiwać się przede wszystkim kryteriami takimi jak rozmiar i nasilenie cierpień pacjenta oraz czas ich trwania. Bierze się również pod uwagę bolesność zabiegów i ich długotrwałość. Sąd zwraca również uwagę na to czy doznana krzywda ma charakter nieodwracalny. Nie bez znaczenia jest również wiek pacjenta i jego prognozy zdrowotne. Przy ustalaniu wysokości zadośćuczynienia i odszkodowania istotny pozostaje również sam fakt naruszenia praw pacjenta.

Zabieg chirurgiczny – gdy pacjentowi nie można inaczej pomóc

Przeprowadzenie zabiegu chirurgicznego stanowi poważną, o ile nie najpoważniejszą, ingerencję w zdrowie pacjenta. Zabieg chirurgiczny powinien więc stanowić ostateczność. Lekarz decydujący się na jego przeprowadzenie ma obowiązek wcześniejszego upewnienia się czy nie istnieją inne metody udzielenia pomocy pacjentowi. Jeśli istnieją, nie powinien wykonywać zabiegu, tylko spróbować pomóc pacjentowi w inny sposób.

Tezę tę potwierdza m.in. wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 12 grudnia 2003 r., sygn. akt II C 911/01/5. W przywołanym wyroku Sąd podkreślił, że w sytuacji, gdy zabiegu nie można uznać za nagły, ratujący życie, na lekarzu spoczywa obowiązek dokładnego upewnienia się czy nie istnieje mniej inwazyjny sposób na udzielenie skutecznej pomocy medycznej niż zabieg chirurgiczny. Co ciekawe, w tym samym wyroku Sąd wskazał również, że zakład leczniczy ponosi również odpowiedzialność za zawiniony błąd personelu administracyjnego. Sekretarka wprowadziła do komputera służbowego wyniki badań zupełnie innej osoby, w oparciu o które został wykonany zbędny zabieg.

Niepotrzebny zabieg chirurgiczny- przykłady

Historie, w których lekarz wykonuje zbędny i w konsekwencji szkodliwy dla pacjenta zabieg chirurgiczny często są opisywane przez media. Choć nagłaśnianie tego typu sytuacji jest społecznie uzasadnione, należy pamiętać, że za każdą z nich stoi ogrom ludzkiego cierpienia, który nie powinien stanowić pożywki dla mediów.

Jedną z głośniejszych spraw jest tragiczna historia młodej dziewczyny, której lekarz usunął obydwie piersi, mimo że cierpiała jedynie na łagodną odmianę dysplazji sutka. Nie istniały przesłanki uzasadniające podjęcie tak radykalnych działań. Lekarz amputował piersi bez przeprowadzenia wcześniejszej konsultacji z lekarzem onkologiem. Nie przedstawił również pacjentce żadnej alternatywnej metody leczenia. Widać tu wyraźne naruszenie tezy opisywanej powyżej – lekarz przede wszystkim powinien sprawdzić czy pacjentowi nie można pomóc w inny sposób.

Kolejnym przykładem jest historia pacjenta, u którego przeprowadzono operację biodra, mimo że nie przejawiał żadnych objawów jego choroby. Operacja ta była całkowicie zbędna. Spowodowała u pacjenta trwałe szkody, uniemożliwiając prawidłowe zrastanie się kości. Dodatkowo podczas pobytu w szpitalu pacjent został zakażony gronkowcem MRSA. Doszło do podwójnego pokrzywdzenia pacjenta, a zatem ostatecznie sąd przyznał mu zarówno odszkodowanie jak i zadośćuczynienie.

Znany jest również przykład pacjentki, u której błędnie zdiagnozowano gruźlicę płucną w oparciu o dokumentację innej pacjentki. Doszło do nieuzasadnionego i tragicznego w skutkach rozpoczęcia leczenia.

Przykłady można mnożyć. Choć pomyłki są rzeczą ludzką, jak widać czasami dochodzi do nich w kuriozalny wręcz sposób, a z negatywnymi konsekwencjami pacjenci muszą zmagać się przez resztę życia.

Odszkodowanie i zadośćuczynienie nie cofną czasu – mogą jednak pomóc w łagodzeniu skutków lekarskiej pomyłki

Pacjenci pokrzywdzeni wykonaniem zbędnego zabiegu medycznego muszą żyć z uzasadnionym poczuciem krzywdy. Czasu nie da się cofnąć. Z pewnością warto jednak na drodze sądowej walczyć o stosowne zadośćuczynienie i odszkodowanie za błąd lekarski . Prawdą jest również, że żadne pieniądze nie wynagrodzą doznanych krzywd. Mogą jednak pomóc w prowadzeniu dalszego leczenia i walce z negatywnymi konsekwencjami zbędnego zabiegu.

Jeśli jesteś poszkodowanym pacjentem w wyniku wykonania niepotrzebnego zabiegu chirurgicznego, podejrzewasz błąd medyczny– skontaktuj się z nami. Umów się na poradę 536 007 001

Dodaj komentarz

Przyjaciele kancelarii