fbpx

Odszkodowanie za śmierć
matki przy porodzie

Odszkodowanie za śmierć matki przy porodzie – co warto wiedzieć?

Odszkodowanie za śmierć matki przysługuje każdemu dziecku z osobna  oraz także mężowi/partnerowi. Poród jest niezwykłym przeżyciem dla każdej matki. Owszem, wiąże się on z wieloma niedogodnościami, jednakże są one niczym wobec radości jaką daje możliwość przytulenia nowo narodzonego dziecka. Niestety, czasami wskutek błędów lekarzy porody kończą się tragicznie – śmiercią dziecka lub śmiercią matki. Co w takiej sytuacji może zrobić rodzina zmarłej kobiety? Czy przysługuje jej odszkodowanie z tego powodu?

Odszkodowanie za śmierć matki – błąd medyczny

Gdy doszło do błędu medycznego w postaci śmierci matki przy porodzie rodzinie przysługuje odszkodowanie za śmierć matki. Błędy medyczne związane z prowadzeniem ciąży oraz porodem zdarzają się stosunkowo często.

Można mówić o różnych rodzajach błędów – organizacyjnych, diagnostycznych, terapeutycznych oraz wykonawczych. Wszystko to jest uzależnione od danego przypadku, do oceny którego zawsze należy podchodzić indywidualnie.

Śmierć matki zdarza się, pomimo iż współczesna medycyna stoi na wysokim poziomie i stara się zapewnić matkom komfortowe warunki rodzenia. Rodziny coraz częściej dochodzą odszkodowania za śmierć matki na drodze sądowej, jeśli wymaga tego konieczność. Należy mieć na uwadze, że dziecko, wskutek błędu medycznego zostaje pozbawione jednej z najważniejszych osób w życiu każdego człowieka- mamy, dlatego też za śmierć matki w naszej ocenie należy mu się odszkodowanie.

Odszkodowanie za śmierć matki- cesarskie cięcie

Od pewnego czasu zabieg tak zwanego cesarskiego cięcia cieszy się coraz większą popularnością, pomimo że lekarze w wielu przypadkach zalecają rodzenie siłami natury. Wynika to z faktu, iż jest to poważna operacja, w czasie której łatwo jest popełnić błąd mogący skutkować szeregiem powikłań, w tym także zgonem kobiety. Ostrożność medyków jest więc w wielu sytuacjach uzasadniona, gdyż nie chcą oni narażać kobiet na niepotrzebne niebezpieczeństwo. Jeżeli zaś dojdzie do śmierci kobiety w wyniku błędu medycznego, nic dziwnego, że ich rodziny walczą w takich przypadkach o odszkodowanie za śmierć matki. Oczywiście, jeżeli powikłania mają miejsce, lekarze starają się im zaradzić, jednakże nie zawsze jest to możliwe, z różnych względów. W każdym jednak przypadku wszystkie okoliczności badane są przez sąd, przed którym toczy się postępowanie. Przy pomocy biegłych ustala on stan faktyczny, a następnie rozstrzyga o ewentualnej winie personelu medycznego.

Błędy medyczne – odszkodowanie za śmierć matki przy porodzie

Najczęstszym błędem medycznym, który może doprowadzić do śmierci matki w trakcie porodu, jest niewłaściwie przeprowadzony zabieg cesarskiego cięcia. W jego wyniku może bowiem dojść do krwotoku z macicy, co w konsekwencji może doprowadzić do śmierci kobiety. W takim przypadku możliwe jest odszkodowanie za śmierć matki przez jej rodzinę.

Leczenie krwotoku z macicy odbywa się poprzez podanie leków oraz zaszycie mięśnia macicy. Tworzący się krwiak jest wówczas kuty przez co możliwe staje się uzyskanie prawidłowej hemostazy. Następnie pacjentce bada się ciśnienie krwi oraz temperaturę ciała co 2 godziny. Jeżeli wyniki pomiarów będą coraz gorsze, konieczne będzie ponowne otwarcie jamy brzusznej. W przypadku stwierdzenia krwotoku, drenuje się ją, a także podaje lek obkurczający mięśnie macicy. Kolejno ponownie monitoruje się parametry życiowe pacjentki. W niektórych sytuacjach dochodzi jednak do zatrzymania akcji serca, co kończy się zgonem kobiety. Nie trudno zatem o błąd, zwłaszcza, że w grę wchodzą silne emocje towarzyszące walce o ludzkie życie.

Odszkodowanie za śmierć matki – w jaki sposób można je uzyskać?

W przypadku starania się o odszkodowanie za śmierć matki, do której doszło w wyniku zaniedbań związanych z porodem, przygotowania do uzyskania świadczenia należy rozpocząć od zgromadzenia dokumentacji medycznej. Każdy szpital ma obowiązek ją wydać na żądanie pacjenta lub jego rodziny. Następnym krokiem, który warto uczynić jest udanie się do prawnika zajmującego się tego typu sprawami. Będzie on mógł ocenić wartość dokumentacji z punktu widzenia ewentualnego postępowania sądowego, pomoże także przygotować inne dowody oraz przygotuje strategię procesową. Dopiero wówczas będzie można sformułować swoje roszczenia wobec szpitala i ewentualnie wnieść sprawę do sądu. Z całą pewnością istotne będą także zeznania świadków, osób, które były obecne przy porodzie lub przy zmarłej już po nim. Mogą to być członkowie personelu medycznego, a także bliscy kobiety. Trzeba jednak pamiętać, że istnieje również możliwość polubownego rozwiązania sporu, w drodze mediacji. Placówki medyczne niezbyt chętnie z niej korzystają, albowiem roszczenia pacjentów nierzadko opiewają na bardzo wysokie kwoty. Szpitale korzystają z pomocy prawników, którzy reprezentują ich w sporach sądowych. Dlatego też istotne jest wsparcie profesjonalisty po stronie poszkodowanych.

Zadośćuczynienie i odszkodowanie za śmierć matki

Odszkodowanie za śmierć matki nie jest jedynym świadczeniem, które może uzyskać jej rodzina. Istnieje bowiem również możliwość otrzymania zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Chodzi tutaj o wynagrodzenie za krzywdę, ból, cierpienie, za przerwanie więzi emocjonalnych pomiędzy zmarłym a jego rodziną. W wielu przypadkach kwota zadośćuczynienia jest wyższa aniżeli wysokość odszkodowania. Co jest niezwykle istotne, obydwu tych można dochodzić łącznie, w tym samym postępowaniu. Możliwość ta sprawia, że uzyskanie pieniędzy jest prostsze i trwa znacznie krócej niż gdyby ubiegać się o nie w dwóch odrębnych procesach. To także korzystne rozwiązanie z punktu widzenia kosztów postępowania. Nic zatem dziwnego, że osoby korzystające z pomocy prawników, adwokatów lub radców prawnych, występują nie tylko o odszkodowanie, ale również o zadośćuczynienie.

Odszkodowanie za śmierć matki przy porodzie – jaki jest termin przedawnienia?

Odszkodowanie za śmierć matki możliwe jest do uzyskania wyłącznie w określonym czasie po wystąpieniu tego zdarzenia. Wynika to z terminów przedawnienia jakimi objęte są roszczenia odszkodowawcze. Otóż w tym przypadku termin ten wynosi 3 lata i jest liczony od chwili dowiedzenia się przez poszkodowanego o zaistnieniu szkody – w tym przypadku śmierci. Jeżeli jednak poszkodowanym jest dziecko, wówczas może ono wystąpić z roszczeniem aż przez 20 lat. Gdyby do śmierci doszło w wyniku czynu przestępczego, termin przedawnienia również wynosiłby 20 lat, niezależnie od tego czy poszkodowany jest osobą pełnoletnią czy też nie.

Każda śmierć jest traumatycznym przeżyciem dla rodziny zmarłego. Nie inaczej jest w przypadku kobiety, która rodzi dziecko. Wówczas to na pozostałych członków rodziny, przede wszystkim na ojca, spada ciężar opieki i wychowania małego człowieka. Jest faktem oczywistym, że żadne pieniądze nie zastąpią dziecku matki, jednakże świadczenia uzyskane tytułem odszkodowanie oraz zadośćuczynienia będą mogły pomóc w wychowaniu dziecka i zapewnieniu mu lepszej przyszłości. Kancelaria Prawa Medycznego Lazer & Hudziak od dawna specjalizuje się w dochodzeniu roszczeń za błędy medyczne. Zapraszamy do kontaktu- na pewno pomożemy.

Dodaj komentarz

Przyjaciele kancelarii