fbpx

Odszkodowanie za
źle podane leki

Pomyłki w podaniu leków

Odszkodowanie za źle podane leki

Wizyty w szpitalu nieomal nierozerwalnie wiążą się z podawaniem pacjentom różnego rodzaju lekarstw. Kiedy należy się pacjentowi odszkodowanie za źle podane leki?

Zdarzają się sytuacje, w których leki zostają dobrane w niewłaściwy sposób lub ich dawka okazuje się nieodpowiednia. Pacjenci pokrzywdzeni złym podaniem leków często zastanawiają się możliwe jest uzyskanie odszkodowania lub zadośćuczynienia w związku z takim błędem. Odpowiedź brzmi – jak najbardziej. Pacjenci mają możliwość dochodzenia swoich praw m.in. na drodze sądowej. Pozostaje pytanie kto odpowiada za tego typu błędy i w jakim zakresie.

Lekarz przepisał zły lek? Skontaktuj się z kancelarią Lazer & Hudziak, która specjalizuje się w dochodzeniu odszkodowań za błędy medyczne. Zadzwoń 536 007 001

 

Kto odpowiada za źle podane leki?

Odpowiedzialność poniesie szpital, lekarz lub lekarz solidarnie ze szpitalem. Zależy to od tego czy błąd popełnił konkretny lekarz czy też winnym zaniedbania jest cała placówka. Równocześnie z drogą cywilną prowadzącą do uzyskania odszkodowania lub zadośćuczynienia, można również dążyć do ukarania sprawcy w drodze postępowania karnego. Skupmy się jednak na odpowiedzialności cywilnej. Ponieść ją może:

  • Szpital poniesie odpowiedzialność, gdy podanie niewłaściwych lekarstw ma miejsce na terenie szpitala. Wynika to faktu, że placówka medyczna odpowiada za działania podejmowane przez lekarzy, pielęgniarki, sanitariuszy itp. Przesądza o tym art. 430 Kodeksu Cywilnego. Artykuł ten stanowi, że „Kto na własny rachunek powierza wykonanie czynności osobie, która przy wykonywaniu tej czynności podlega jego kierownictwu i ma obowiązek stosować się do jego wskazówek, ten jest odpowiedzialny za szkodę wyrządzoną z winy tej osoby przy wykonywaniu powierzonej jej czynności”.
  • Lekarz solidarnie ze szpitalem. Lekarz odpowie w szczególności, gdy podanie konkretnego lekarstwa stanowi ewidentny błąd w sztuce lekarskiej. Lekarz, jako profesjonalista, powinien przewidywać możliwe skutki uboczne podawanych przez siebie lekarstw (odszkodowanie za skutki uboczne leku). W takiej sytuacji pacjent będzie mógł dochodzić naprawienia szkody łącznie od lekarza i szpitala. Pamiętajmy, że odpowiada również UBEZPIECZYCIEL szpitala lub lekarza.
  • Jeśli podanie niewłaściwego leku miało miejsce w prywatnym gabinecie medycznym, pacjent swoje roszczenie powinien skierować do lekarza lub jego ubezpieczyciela.

Lekarz ponosi odpowiedzialność zarówno za podanie niewłaściwego lekarstwa, jak również za zastosowanie niewłaściwej dawki leku. Odszkodowanie można uzyskać również, gdy lekarz nie poinformuje pacjenta o możliwych skutkach ubocznych, a te wystąpią. W trakcie sporu sądowego ze szpitalem lub lekarzem i szpitalem, pokrzywdzony pacjent musi wykazać, że podanie mu niewłaściwych lekarstw wynikało z naruszenia podstawowych zasad sztuki medycznej. W wykazaniu tego pomóc może opinia biegłego. Biegły określi czy zachowane lekarza w konkretnej sytuacji było zgodne z powszechnie uznawanym wzorcem.

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki… Czy pacjent w szpitalu musi czytać ulotki dołączone do lekarstw?

Fakt, że pacjent przed przyjęciem leku miał możliwość zapoznania się z ulotką, objaśniającą możliwe skutki zażycia lekarstwa, nie wyłącza odpowiedzialności lekarza. Choć szpitale czasami próbują bronić się w taki sposób, prowadziłoby to do trudnych do wyobrażenia sytuacji. Ciężko chorzy pacjenci często nie są w stanie fizycznie zapoznać się z takimi ulotkami. Ze względu na zły stan zdrowia często nie są mogą nawet w pełni zrozumieć treści ostrzeżeń przekazywanych im przez lekarza. W trakcie pobytu w szpitalu zaufanie pacjenta do lekarza jest szczególnie uzasadnione.

Odszkodowanie za źle podane leki- wina organizacyjna szpitala

Warto znać to pojęcie. Często podanie niewłaściwych lekarstw pacjentowi wynika właśnie z tzw. winy organizacyjnej szpitala. Wina organizacyjna szpitala sprowadza się do nieprawidłowej organizacji pracy w danej placówce medycznej. W przypadku winy organizacyjnej szpitala podanie niewłaściwych lekarstw pacjentowi jest spowodowane błędem na jednym z etapów leczenia. Błąd ten prowadzi do negatywnych skutków zdrowotnych u pacjenta. Może wynikać np. z zaburzonego obiegu dokumentacji medycznej w danym szpitalu. W momencie, w którym lekarz rozpoczyna leczenie, aby móc je prawidłowo prowadzić, musi otrzymać kompleksową dokumentację. Jeśli dokumentacja nie dotrze na czas lub też nie dotrze w ogóle, istnieje ryzyko, że pacjent otrzyma niewłaściwe lekarstwa.

Leczenie szpitalne musi być prowadzone w kompleksowy, zorganizowany sposób. Wszelkie, nawet z pozoru błahe, nieprawidłowości w organizacji pracy w danej placówce mogą prowadzić do tragicznych dla pacjenta konsekwencji. Łatwo wyobrazić sobie chociażby sytuację, w której pacjentowi podawany jest lek, na który ma uczulenie, bo lekarz z powodu błędów organizacyjnych zwyczajnie o tym nie wiedział…

Wina organizacyjna danej placówki medycznej to nie tylko brak właściwej organizacji pracy, ale również np. brak dostępności konkretnego lekarstwa w danym szpitalu. W takim przypadku odpowiedzialność poniesie szpital, a nie konkretny lekarz, który w obliczu braku możliwości podania danego leku, musiał podjąć inne działania.

Skutki źle podanych leków mogą być dramatyczne

Historia zna niestety kilka spraw, w których podanie niewłaściwych lekarstw spowodowało dramatyczne i niemożliwe do usunięcia skutki. Blisko dziesięć lat temu zakończył się proces cywilny w sprawie dziecka, któremu zamiast środka przeciwbólowego po operacji, podano kroplówkę żywieniową. Personel medyczny w tej sprawie nie zachował szczególnej ostrożności. Sąd przyznał chłopcu rekordowo wysokie odszkodowanie – blisko 700 000 zł. Niestety w wyniku podania niewłaściwej kroplówki czteroletnie dziecko zostało sparaliżowane od pasa w dół. Odszkodowanie, choć wysokie, nie spowoduje cofnięcia czasu.

Inną, nagłośnioną w mediach sprawą, był przypadek łódzkiej anestezjolog. Sąd uznał ją winną nieumyślnego spowodowania śmierci kilkumiesięcznego dziecka. Podała dziecku lek w nieprawidłowy sposób. Lekarstwo, które powinno być podane dożylnie, trafiło do rdzenia kręgowego. Obrońca pani doktor argumentował, że lekarce podanie leku w taki właśnie sposób zalecił inny lekarz. Ostatecznie, pani doktor została skazana na dwa lata więzienia w zawieszeniu na trzy.

Takich drastycznych przykładów niestety można by wymienić znacznie więcej. Dowodzą one niezbicie jak wielką odpowiedzialnością obarczone są zawody medyczne i jak wielkiej precyzyjności w działaniu wymagają.

Niepożądane działanie uboczne leków – ani lekarz ani szpital nie odpowiedzą

Zupełnie innym przypadkiem jest niepożądane działanie uboczne lekarstwa, którego lekarz nie był w stanie przewidzieć. W związku z dynamicznym rozwojem rynku medycznego i wprowadzaniem coraz to nowych lekarstw, takie sytuacje również niestety mają miejsce. Jeśli lekarz obiektywnie nie mógł przewidzieć niepożądanego działania lekarstwa, roszczenie o odszkodowanie lub zadośćuczynienie należy skierować przeciwko producentowi leku, który wyrządził pacjentowi krzywdę.

Odszkodowanie za źle podane leki-  czy warto walczyć?

Ani odszkodowanie ani zadośćuczynienie nie spowodują cofnięcia czasu i uniknięcia podania pacjentowi niewłaściwych leków lub nieprawidłowej ich dawki. Warto jednak walczyć o należne pacjentowi pieniądze. Nie zrekompensują one utraty zdrowia, ale mogą pomóc w dalszym leczeniu i wpłynąć na poprawę sytuacji pozostałych członków rodziny.

Jeśli jesteś poszkodowanym pacjentem w wyniku źle podanych leków, omyłkowo podanego leku do niewłaściwego cewnika, chcesz uzyskać odszkodowanie za skutki uboczne leku– skontaktuj się z nami.

1 komentarz do wpisu “Odszkodowanie za źle podane leki”

  1. Witam.Podczas pobytu w szpitalu,po wykonanym zabiegu podano mi morfinę i pyralginę na którą jestem uczulona.W wywiadzie przy przyjęciu do placówki zgłaszałam o tym i jest to odnotowane…Czy ma prawo do odszkodowania i gdzie zgłosić ten fakt.Może polubowne porozumienie ?

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Przyjaciele kancelarii