fbpx

Prawnik dla lekarza

Adwokat dla lekarza – obrona lekarzy, pomoc prawna dla lekarzy

Prawnik dla lekarza

Co możesz zrobić, gdy pacjent oskarży Cię o błąd?

Pytanie o to co może zrobić lekarz, gdy pacjent oskarży go o błąd to pytanie, które często słyszą prawnicy specjalizujący się w prawie medycznym. Wynika to m.in. z faktu, że świadomość praw przysługujących pacjentom jest coraz większa. Chociaż to zjawisko jest niewątpliwie pozytywne, zdarza się, że pacjenci oskarżają lekarzy na własną rękę, bez konsultacji z prawnikiem. Nie wszystkie oskarżenia są więc uzasadnione i poparte faktycznym popełnieniem błędu przez lekarza. Warto więc, aby każdy lekarz, chociażby „na wszelki wypadek”, wiedział o co może oskarżyć go pacjent oraz znał prawa przysługujące mu w razie oskarżenia.

→ Pacjent oskarżył Cię o błąd w sztuce lekarskiej? Jesteś świadkiem, podejrzanym, oskarżonym? Potrzebujesz skutecznej obrony, potrzebujesz adwokata dla lekarza? Zadzwoń teraz 536 007 001

Prawnik dla lekarza – o co może Cię oskarżyć pacjent?

Pacjent może oskarżyć lekarza o popełnienie błędu medycznego, nazywanego również błędem w sztuce lekarskiej. Nie ma jednolitej, precyzyjnej definicji tego pojęcia. Błąd medyczny należy zatem traktować jako postępowanie sprzeczne z uznanymi powszechnie zasadami wiedzy medycznej. W orzecznictwie uznaje się, że błędem w sztuce lekarskiej jest również zaniechanie. Ustalenie czy w danej sytuacji doszło do popełnienia błędu medycznego, zawsze zależy od tego czy lekarz w konkretnej sytuacji zachował się zgodnie z wymogami aktualnej wiedzy medycznej i przyjętymi praktykami. Wyróżniamy kilka zasadniczych rodzajów błędów medycznych:

 • Diagnostyczny – diagnoza nieistniejącej choroby lub nierozpoznanie choroby rzeczywiście występującej.
 • Terapeutyczny – wybór nieprawidłowej metody lub sposobu leczenia, a także przeprowadzenie operacji w sposób niewłaściwy.
 • Organizacyjny – niedopełnienie lub pełnienie w sposób niewłaściwy funkcji administracyjnych np. w szpitalu.

Pacjent może również oskarżyć lekarza o naruszenie praw pacjenta i w drodze cywilnej dochodzić zapłaty zadośćuczynienia. Naruszeniem takim będzie np. nieudzielenie pacjentowi szczegółowych informacji na temat danego zabiegu, wskutek czego zgoda pacjenta nie jest świadoma. Jeśli sąd przyzna rację pacjentowi, na lekarza może zostać nałożony obowiązek zapłaty nawet kilkunastu tysięcy złotych.

Za błąd w sztuce medycznej lekarz odpowie tylko, gdy błąd jest zawiniony. Pacjent swoich praw może dochodzić w drodze cywilnej lub karnej.

Prawnik dla lekarza

Odpowiedzialność lekarza w przypadku popełnienia błędu medycznego

Model odpowiedzialności karnej i cywilnej lekarza jest zasadniczo podobny. Pociągnięcie go do odpowiedzialności będzie możliwe, gdy:

 • Działanie lekarza pozostawało w sprzeczności z uznanymi powszechnie zasadami wiedzy medycznej;
 • Doszło do śmierci pacjenta, ciężkiego uszczerbku na jego zdrowiu, naruszenia czynności narządu lub rozstroju zdrowia – w przypadku odpowiedzialności karnej;
 • Doszło do wyrządzenia pacjentowi szkody majątkowej lub krzywdy niemajątkowej – w przypadku odpowiedzialności cywilnej;
 • Pomiędzy działaniem lekarza, a skutkiem istnieje adekwatny związek przyczynowo – skutkowy;
 • Do zaistnienia negatywnych skutków doszło z winy lekarza;

W przypadku odpowiedzialności cywilnej wiele zależy od umowy, która łączy lekarza ze szpitalem. Mówiąc w skrócie, jeśli lekarz pracuje na tzw. kontrakcie, może ponieść pełną odpowiedzialność za swój błąd. Jeśli jednak lekarz zatrudniony jest na podstawie umowy o pracę, odpowiedzialność odszkodowawczą poniesie szpital.

Adwokat dla lekarza

Jakie prawa ma lekarz oskarżonych o popełnienie błędu medycznego w postępowaniu karnym

Jednym z częściej zadawanych przez lekarzy pytań, jest pytanie o to czy samo wezwanie do prokuratury lub na Policję powoduje już, że lekarz zyskuje status oskarżonego. Nie – osoba oskarżona to taka, wobec której wpłynął już do sądu akt oskarżenia. Jeśli jednak pacjent oskarży lekarza, jak każdej osobie oskarżonej, będzie mu przysługiwał szereg praw. Poniżej najważniejsze z nich.

 • Prawo do ustanowienia obrońcy. Obrońcą może być adwokat, a od niedawna również radca prawny. Partycypacja zawodowego pełnomocnika, który specjalizuje się w sprawach błędów medycznych to gwarancja przeprowadzenia postępowania w sposób profesjonalny i zgodny z procedurą. Pełnomocnik bierze udział w czynnościach procesowych (np. w przesłuchaniu biegłych lub świadków), inicjuje postępowanie dowodowe i na bieżąco udziela porad prawnych oskarżonemu lekarzowi. Pomoc wyspecjalizowanej kancelarii prawnej, posiadającej doświadczenie w sprawach na tle błędów medycznych, znacznie zmniejsza stres związany z przebiegiem postępowania karnego.
 • Prawo do składania wniosków dowodowych. Prawo to daje lekarzowi możliwość domagania się np. przesłuchania świadków, dopuszczenia dowodów z opinii biegłego czy przedłożenia dokumentacji lekarskiej konkretnego pacjenta. Lekarz nie ma co prawda obowiązku składania wniosków dowodowych, jednak z pewnością pomogą one udowodnić twierdzenia lekarza.
 • Prawo składania wyjaśnień, odmowy składania wyjaśnień oraz odmowy odpowiedzi na pytania. Oskarżony lekarz może składać wyjaśnienia w związku z każdym przeprowadzanym dowodem.
 • Prawo do zadawania pytań w trakcie przesłuchania, np. świadkom, biegłym. Udział oskarżonego w tych czynnościach jest bardzo istotny. Często zdarza się, że świadkowie i biegli powoływani w sprawach medycznych, podobnie jak lekarz, posiadają wiedzę specjalistyczną. Dobrze, aby oskarżony mógł się do niej na bieżąco odnosić. W przygotowaniu odpowiednich pytań do biegłych nieoceniona jest pomoc prawnika.
 • Prawo do wglądu w akta sprawy, sporządzania kopii i odpisów oraz otrzymywania odpisów orzeczeń wraz z uzasadnieniem. Znajomość wszelkich dokumentów dotyczących sprawy jest bardzo istotna. Pozwala na ustalenie skutecznej linii obrony oraz właściwe przesłuchanie biegłych i świadków. Daje również możliwość sprawdzenia czy postępowanie w konkretnej sprawie było prowadzone w należyty sposób.
 • Prawo do zaskarżania niekorzystnych orzeczeń. Złożenie apelacji od wyroku pozwana zweryfikować czy decyzje podjęte przez organy procesowe były właściwe.

Prawnik dla lekarza radzi: przesłuchanie lekarza to bardzo ważny etap sprawy

W sprawach o błąd medyczny, jak zresztą w większości spraw, nigdy nie da się ze stuprocentową pewnością stwierdzić, która strona wygra. Z pewnością jednak nie jest również tak, że samo oskarżenie lekarza o popełnienie błędu medycznego przez lekarza oznacza dla niego wyrok. Walka o prawa lekarza powinna rozpocząć się już na etapie przesłuchania. To, co lekarz powie na tym etapie może zadecydować o podjęciu dalszych kroków przez prokuraturę, rzecznika odpowiedzialności zawodowej lub pacjenta.

Ciekawym przykładem z praktyki jest sprawa podejrzanej o popełnienie błędu medycznego Pani ginekolog, którą wezwano na przesłuchanie. Lekarka nie miała doświadczenia w przesłuchaniach, nie wiedziała co i ile powinna powiedzieć. O pomoc poprosiła więc prawnika. W trakcie przesłuchania towarzyszył jej adwokat dla lekarza specjalizujący się w błędach medycznych, który czuwał nad całością procedury. Efektem było umorzenie postępowania karnego ze względu na brak znamion czynu zabronionego w postępowaniu lekarki w procesie leczenia. Sprawa ta dowodzi, że warto korzystać z pomocy doświadczonych prawników nawet na bardzo wczesnym etapie sprawy.

Pomoc prawna dla lekarza podejrzewanego lub oskarżonego o błąd

Adwokat dla lekarza, pomoc prawna po popełnieniu błędu medycznego

Oskarżenie przez pacjenta o popełnienie błędu medycznego to zawsze trudna i stresująca sytuacja. Lekarze oskarżeni o błąd często nie mają świadomości przysługujących im praw i nie wiedzą w jaki sposób się bronić. Podejmowanie jakichkolwiek działań na własną rękę, podczas gdy stawka jest tak wysoka, bywa ryzykowne. Sprawy o błąd medyczny potrafią ciągnąć się latami i są niezwykle angażujące. Zdecydowanie bezpieczniejszym wyjściem jest więc zwrócenie się do wyspecjalizowanej kancelarii prawnej tzw. prawnik dla lekarza. Prawnicy, którzy zajmują się na co dzień sprawami o błąd medyczny z pewnością będą potrafili wybrać najodpowiedniejszą drogę postępowania i podejmą się profesjonalnej reprezentacji lekarza w sądzie.

Prawnik dla lekarza Warszawa

Adwokat dla lekarza: Jeśli potrzebujesz pomocy i chcesz skonsultować swoją sprawę z nami? Obrona lekarzy w procesach. Oto jak możesz to zrobić: telefonicznie 536 007 001 lub mailowo kancelaria@lazer-hudziak.pl

Dodaj komentarz

Przyjaciele kancelarii