fbpx

Błąd lekarski przedawnienie

Ile lat wstecz można ubiegać się o odszkodowanie?
Odszkodowanie za błąd medyczny przedawnienie

Błąd lekarski przedawnienie – przedawnienie roszczeń za błąd medyczny

Termin przedawnienia roszczeń o błąd medyczny wynosi 3 lata od dnia, w którym pacjent DOWIEDZIAŁ SIĘ o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Zatem, nie zawsze dzień, w którym doszło do błędu medycznego np. do nieudanej operacji, będzie dniem, od którego liczymy bieg terminu przedawnienia roszczeń o błąd medyczny.

Przecież często pacjenci nie mają pojęcia, że doszło do błędu medycznego, dowiadują się o tym zazwyczaj przypadkiem, często od innego lekarza lub wskutek własnych poszukiwań, dlaczego stan zdrowia pogorszył się w wyniku leczenia, zamiast się polepszyć. Momentem kluczowym jest ustalenie chwili, w której dowiedzieliśmy się, że lekarz popełnił błąd. Należy pamiętać, że trzeba ten moment dowiedzenia się o błędzie w sztuce lekarskiej w jakiś sposób udowodnić, jednakże to już zadanie dla prawnika zajmującego się prawem medycznym, czyli takiego jak MY.

Masz wątpliwości czy Twoja sprawa o odszkodowanie za błąd medyczny jest przedawniona? Zadzwoń, aby uzyskać pomoc! 536 007 001

Ile lat wstecz można ubiegać się o odszkodowanie za błąd lekarski?

Jednak istnieją pewne wyjątki od tego ogólnego terminu:

 1. W Polsce termin przedawnienia roszczeń związanych z błędem medycznym dla osoby dorosłej wynosi zwykle 3 lata. Termin ten liczony jest od momentu, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie oraz o osobie odpowiedzialnej za błąd medyczny. W praktyce oznacza to, że osoba dorosła ma 3 lata na zgłoszenie roszczenia o odszkodowanie za błąd lekarski od momentu, kiedy dowiedziała się o szkodzie i zidentyfikowała odpowiedzialnego lekarza lub placówkę medyczną.
 2. Jeśli szkoda wynika z naruszenia ciała lub zdrowia, a poszkodowanym jest dziecko, to termin przedawnienia rozpoczyna się w chwili, gdy dziecko osiągnie pełnoletność. Oznacza to, że roszczenie można zgłosić nawet po upływie 3 lat od momentu, gdy dziecko osiągnie pełnoletność.
 3. W przypadku ukrytego błędu medycznego, czyli takiego, który nie był znany poszkodowanemu, termin przedawnienia może być liczony od momentu, gdy szkoda została ujawniona. Jednak istnieje górny limit przedawnienia, który wynosi 10 lat od momentu popełnienia błędu medycznego.
 4. W przypadku, gdy błąd lekarski jest jednocześnie przestępstwem, roszczenia karne przeciwko lekarzowi mogą również podlegać przedawnieniu. Przedawnienie karne jest uregulowane w polskim Kodeksie karnym. W zależności od kategorii przestępstwa, termin przedawnienia może wynosić od 5 do 20 lat.

Ważne jest zrozumienie, że przedawnienie roszczeń odszkodowawczych i karnej odpowiedzialności może się różnić w zależności od indywidualnych okoliczności sprawy, rodzaju przestępstwa i innych czynników. Dlatego zawsze zalecam skonsultowanie się z prawnikiem kancelarii Lazer & Hudziak specjalizującym się w prawie medycznym i karnym, który będzie mógł udzielić dokładnych informacji i porad prawnych dotyczących przedawnienia roszczeń odszkodowawczych za błąd lekarski będący przestępstwem w konkretnym przypadku i pomóc w ustaleniu odpowiednich terminów przedawnienia.

Błąd lekarski przedawnienie, co to jest przedawnienie roszczeń pacjentów (odszkodowanie za błąd medyczny przedawnienie)?

Przedawnienie roszczenia pacjenta o błąd medyczny oznacza, że upływa określony czas, w którym pacjent musi zgłosić roszczenie o odszkodowanie lub zadośćuczynienie związane z błędem medycznym. Po upływie tego okresu, roszczenie staje się bezskuteczne, a pacjent traci możliwość dochodzenia swoich praw w sądzie.

Zgodnie z polskim Kodeksem cywilnym, termin przedawnienia roszczeń związanych z błędem medycznym wynosi zwykle 3 lata. Termin ten rozpoczyna się od momentu, kiedy pacjent dowiedział się o szkodzie oraz o osobie odpowiedzialnej za błąd medyczny.

W przypadku błędu medycznego dotyczącego dziecka, termin przedawnienia rozpoczyna się od momentu, gdy dziecko osiąga pełnoletność. Istnieje również maksymalny limit przedawnienia wynoszący 10 lat od popełnienia błędu medycznego, nawet jeśli szkoda była ukryta i pacjent dowiedział się o niej po upływie 3 lat.

Jeśli wierzyciel przez dłuższy czas nie korzysta ze swoich uprawnień względem dłużnika, to prawo powinno usunąć stan niepewności po stronie tego drugiego („muszę czy nie muszę płacić – oto jest pytanie”). Na tym właśnie polega przedawnienie: jeśli wierzyciel zażąda spłaty roszczenia, które przedawniło się, dłużnik może skutecznie uwolnić się od tego żądania. Jednakże poniżej spróbujemy Państwu wszystko wytłumaczyć.

Zasada ogólna wynika z treści art. 117 §2 kodeksu cywilnego:
“Po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. Jednakże zrzeczenie się zarzutu przedawnienia przed upływem terminu jest nieważne.”

Ile czasu ma dziecko na dochodzenie zadośćuczynienia za błąd medyczny?

Termin 3 letni przedawnienia roszczeń pacjentów nie ma znaczenia, jeśli chodzi o poszkodowane dzieci. Dzieci, które ucierpiały w wyniku błędu medycznego na dochodzenie zadośćuczynienia mają 2 lata od uzyskania pełnoletności. Co to oznacza? Oznacza to, że dziecko ma zatem 20 lat od urodzenia na dochodzenie swych roszczeń. (wyjątek: trzeba pamiętać, że w Polsce osoba małoletnia, która wzięła ślub, a więc minimum 16-letnia, z dniem zawarcia małżeństwa staje się zgodnie z prawem pełnoletnia, w tym przypadku termin będzie o 2 lata krótszy).

Pamiętajmy, że przepis o możliwości dochodzenia roszczeń przez dziecko w terminie 2 lat od uzyskania pełnoletności wszedł do polskiego porządku prawnego dopiero ustawą z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny ze skutkiem od dnia 10 sierpnia 2007 r.

Jednakże do części spraw z przed 10 sierpnia 2007r. również stosujemy przepisy nowe.

Wszystkie wyżej wymienione terminy przedawnienia roszczeń odszkodowawczych za błąd lekarski nie mają zastosowania, jeśli personel medyczny popełnił przestępstwo – termin przedawnienia roszczeń za błąd medyczny w takim przypadku wynosi 20 lat od dnia popełnienia przestępstwa dla wszystkich, zarówno dorosłych pacjentów, jak też poszkodowanych dzieci.

Ważne! Przedawnienie roszczeń odszkodowawczych za błąd lekarski, będący przestępstwem 

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r., o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, wprowadziła 20-letni termin przedawnienia roszczeń będących następstwem przestępstwa. Zgodnie z art. 2 tej ustawy roszczenia o naprawienie szkody wynikłej ze zbrodni lub występku, jeżeli w dniu wejścia w życie (10 sierpnia 2007) ustawy nie uległy jeszcze przedawnieniu, ulegną przedawnieniu po upływie 20 lat od dnia popełnienia przestępstwa – dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę.

Orzeczenie komisji wojewódzkiej przerywa przedawnienie roszczeń pacjentów

Jak liczyć okres przedawnienia w sprawie o błąd medyczny?

Jeżeli zdarzenie medyczne (np. błąd przy operacji) będące przestępstwem nastąpiło w dniu 1 stycznia 2000r., to według przepisów dotychczasowych roszczenie o naprawienie szkody uległoby przedawnieniu z dniem 1 stycznia 2010r. (po 10 latach). Jednak na skutek wprowadzonej zmiany przepisów kodeksu cywilnego roszczenie takie ulegnie przedawnieniu dopiero z dniem 1 stycznia 2020r. Stosujemy zatem termin 20-letni, a nie jak dawniej 10-letni.

Pamiętać należy, że zastosowanie 20 letniego terminu przedawnienia roszczeń pacjentów wcale nie jest uzależnione od skazania personelu medycznego za przestępstwo w postępowaniu karnym.

Stwierdzenie przez sąd cywilny, że błąd medyczny stanowił przestępstwo, wymaga dokonania własnych ustaleń dotyczących istnienia podmiotowych i przedmiotowych znamion przestępstwa, według zasad przewidzianych w prawie karnym. Należy do nich między innymi bezprawność działania i wina sprawcy szkody. Elementy te podlegają ustaleniu przez sąd cywilny (tak: wyrok SN z 18 grudnia 2008 r. III CSK 193/08 LEX nr 487538).

Co więcej, nie jest konieczne imienne wskazanie sprawcy przestępstwa (orzeczenie SN z dnia 21 grudnia 1967 r., III PZP 34/67, OSN 6/68, poz. 94; por. uchwała siedmiu sędziów SN z dnia 29 października 2013 r. sygn. III CZP 50/13 – OSNC 2014/4/35)

Oczywiście powyższe nie oznacza, że Sąd cywilny może skazać personel medyczny stosując prawo karne, może jednak uznać, że zostało wykazane, iż szkoda powstała w wyniku przestępstwa, a co za tym idzie zastosować wydłużony termin przedawnienia roszczeń o naprawienie szkody.

Błąd lekarski przedawnienie

Wiemy, to dosyć skomplikowane dla zwykłego śmiertelnika, jednak mamy nadzieję, że chociaż trochę udało nam się przybliżyć problematykę przedawnienia roszczeń o błąd medyczny.

Podsumowując, uważamy, że w razie wątpliwości zabawa w prawnika nie ma sensu, należy udać się do specjalisty, żeby nie przegapić terminu przedawnienia. Powyższy post stanowi jedynie informację dla wymagających 🙂

Poszukujesz odpowiedzi na poniższe pytania? Zadzwoń i umów się na poradę tel. 536 007 001

Do ilu lat można starać się o odszkodowanie od szpitala?

Przedawnienie roszczeń z tytułu błędów lekarskich, jak przerwać bieg przedawnienia?

7 komentarzy do wpisu „Błąd lekarski przedawnienie – przedawnienie roszczeń za błąd medyczny”

 1. Witam 28 kwietnia 2018 roku urodziłam syna. Syn będzie miał 4 latka dopiero teraz stwierdzono u niego autyzm dziecięcy. Lekarze podejrzewają że przyczyną był poród bo był bardzo zły i podejrzewają niedotlenienienie okołoporodowe. 10 października 2022 dopiero będzie miał rezonans magnetyczny który ma to potwierdzić a autyzm stwierdzono dopiero teraz. Do kiedy mogę złożyć sprawę do sądu?

  Odpowiedz
 2. Sąd umożył postepowanie od zażalenia o popełnieniu błedu medycznego .sprawa przedawniona 2 sierpień 2020.Czy moge jeszcze coś zrobic ,nie zgadzam się z opinią sądu.

  Odpowiedz
  • Jest jeszcze możliwa droga cywilna, kiedy doszło do błędu, proszę podać datę? Ewentualnie proszę o kontakt z kancelarią tel. 536 007 001

   Odpowiedz
 3. Dzień dobry mam pytanie a chodzi mianowicie o błąd w sztuce lekarskiej które nastąpiło 30 lat temu miałem złamaną rękę z przemieszczeniem lekarz nie ustawił tylko dał w gips i tak źródła mi się krzywo potem miałem operacje i założyli śrubę teraz mam dalej krzywą rękę śruba pękła i mam coraz większe problemy z tą ręka czy po tak długim czasie mogę się ubiegać o jakieś zadośćuczynienie . Dziękuję za odpowiedź

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Przyjaciele kancelarii