blog błąd lekarza tło

Lipiec 2019

 

Nieudana labioplastyka – czego żądać i co zrobić w razie nieudanego zabiegu?

25.07.2019 in Odszkodowanie za błąd lekarski

Labioplastyka to zabieg z zakresu medycyny estetycznej, którego celem jest zmiana kształtu warg sromowych. Najczęściej polega na wycięciu części warg sromowych, celem ich zmniejszenia. W ramach zabiegu labiopalstyki pacjentki mogą również zdecydować się korektę kształtu warg sromowych, poprawę ich symetrii i ogólnego wyglądu oraz rekonstrukcję narządów. 

Wobec wszechobecnego kultu piękna nikogo nie powinien dziwić fakt, że liczba pacjentek, decydujących się na zabieg labioplastyki wzrasta z roku na rok. Kobiety chcą być piękne również w okolicach intymnych, chociaż nie jest to oczywiście jedyny powód popularności tego zabiegu. W przypadku przerośniętych warg sromowych labioplastyka bywa jedynym skutecznym rozwiązaniem w walce z towarzyszącym pacjentce w życiu codziennym dyskomfortem. Decydują się też na nią pacjentki po trudnych porodach naturalnych, w trakcie których wargi sromowe uległy zniekształceniu. Labioplastykę przeprowadza się również u osób transpłciowych. Co jednak jeśli zabieg okaże się nieudany, rezultaty niesatysfakcjonujące, a pacjentka zamiast cieszyć się efektami, będzie musiała mierzyć się z cierpieniem psychicznym i fizycznym?

Labioplastyka – możliwe powikłania. Zgoda na zabieg 

Po zabiegu labioplastyki, jak zresztą po każdym innym zabiegu z zakresu medycyny estetycznej, mogą wystąpić określone powikłania. Powikłaniami, najpowszechniej opisywanymi w różnego rodzaju źródłach medycznych są:

Ból i przeczulica,

Opuchlizna okolic intymnych,

Uszkodzenie zakończeń nerwowych i zmniejszenia wrażliwości warg sromowych. 

Gojenie powinno trwać do 6 tygodni, a szwy powinny wchłonąć się samoczynnie lub zostać usunięte przez lekarza. W tym czasie pacjentce zaleca się noszenie bawełnianej bielizny, unikanie zbędnej aktywności fizycznej oraz ogólne unikanie wysiłku. Zalecane jest także stosowanie środków odkażających na ranę dwukrotnie w ciągu dnia oraz dbałość o utrzymywanie pooperacyjnych ran w czystości. 

Zwykle na tego typu mniej dotkliwe powikłania pacjentka godzi się poprzez podpisanie przed zabiegiem stosownego dokumentu. Poinformowanie pacjentki o możliwych skutkach ubocznych i powikłaniach powinno być możliwie wyczerpujące, nawet jeśli skutkiem miałaby być rezygnacja z zabiegu. Jeśli więc zostałaś nierzetelnie poinformowana o możliwych ujemnych skutkach ujemnych labioplastyki lub powikłania znacznie wykraczają poza te, na które wyraziłaś świadomą zgodę, prawdopodobnie przysługiwać Ci będą określone roszczenia przeciwko lekarzowi lub klinice.. Będzie tak również oczywiście w przypadku, gdy o możliwych skutkach ubocznych nie poinformowano Cię wcale. 

Odpowiedzialność lekarza i kliniki za nieudany zabieg labioplastyki

W razie niepowodzenia zabiegu z zakresu chirurgii estetycznej lub operacji plastycznej, a także rekonstrukcyjnej pacjentka może dochodzić zwykle:

Odszkodowania

Zadośćuczynienia

Wskazanie wyłącznie tych dwóch roszczeń pieniężnych jest oczywiście daleko idącym uproszczeniem, jednak najczęściej to o nie ubiegają się nasze Klientki. Skonstruowanie roszczeń jest bardzo ważnym etapem dochodzenia swoich praw, dlatego poszkodowana pacjentka nie powinna robić tego samodzielnie, bo być może pominie ważne elementy swoich praw. Niewiele osób wie, że czasem można też ubiegać się o rentę na zwiększone potrzeby. W przypadku nieudanych zabiegów medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej zwykle będzie to więcej niż jedno roszczenie i warto wykorzystać je wszystkie, aby uzyskać jak najbardziej sprawiedliwą rekompensatę. Pomoc wyspecjalizowanej kancelarii prawa medycznego będzie tu prawdopodobnie niezbędna – dowiedz się dlaczego

Nieudana labioplastyka – brak oczekiwanego rezultatu 

Co jednak jeśli nie wystąpiły powikłania, ale zwyczajnie nie jesteś zadowolona z rezultatu zabiegu i masz wrażenie, że płaciłaś za coś zupełnie innego? W tym miejscu warto podkreślić różnicę pomiędzy zabiegiem dla poratowania zdrowia lub ratującym życie, a zabiegiem medycyny estetycznej w kontekście odpowiedzialności. W przypadku operacji plastycznych i zabiegów z zakresu medycyny estetycznej lekarz odpowiada za staranne działanie, w medycynie trudno o idealny przewidziany ze 100% skutecznością rezultat działania lekarza. Lekarz wykonujący zabieg  odpowiada za niedołożenie należytej staranności. To, czego można oczekiwać w wyniku zabiegu labioplastyki to np. wyrównanie asymetrii warg sromowych czy zmniejszenie ich rozmiaru. Jeśli po wykonaniu zabiegu rezultat ten nie zostanie osiągnięty z winy lekarza, odpowie on za nienależyte wykonanie umowy i roszczeń odszkodowawczych możesz dochodzić z tego tytułu. Jeśli dodatkowo w wyniku zabiegu doznasz uszczerbku na zdrowiu, wówczas przysługuje Ci też roszczenie o zadośćuczynienie za ból i cierpienie. Niestety wiele kobiet nawet nie próbuje walczyć o swoje prawa, ze względu na wstyd. Operowane miejsce w zabiegu labioplastyki jest przecież jednym z najbardziej intymnych okolic ciała kobiety. Kobiety boją się komentarzy otoczenia, wytykania palcami, a zupełnie niepotrzebnie. Należy walczyć o swoje prawa i zapobiec okaleczaniu innych pacjentek, jeśli zabieg wykonuje lekarz nagminnie i bezrefleksyjnie popełniający błędy. Konsekwencje dla zdrowia kobiety mogą być bardzo drastyczne. Z naszego doświadczenia wynika, że wiele kobiet w domu przeżywa tragedię, ból i cierpienie, zanim w końcu zdobędzie się na skierowanie sprawy do prawnika. Nie warto zwlekać. Chodzi w końcu o powrót do normalnego funkcjonowania, a nie o znoszenie wiecznych infekcji i dyskomfortu. 

W przypadku, w którym rezultaty labioplastyki nie są dla Ciebie satysfakcjonujące, warto skontaktować się z nami. Z takich sytuacji także istnieje co najmniej kilka wyjść i warto wybrać najlepsze. 

Nieudana labioplastyka – co zrobić?

Pacjentki, cierpiące z powodu powikłań po nieudanych zabiegach z zakresu medycyny estetycznej lub chirurgii plastycznej często nie mają świadomości, że mogą walczyć o swoje prawa na co najmniej kilka sposobów. Kierują się błędnym przeświadczeniem, że skoro poddały się zabiegowi na własne życzenie, muszą ponosić jego negatywne konsekwencje. To nieprawda. Zabiegi z zakresu medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej również muszą być wykonywane zgodnie z zasadami sztuki medycznej. Lekarz musi postępować zgodnie z aktualnymi wskazaniami, zasadami etyki zawodowej oraz z należytą starannością. W swojej pracy powinien także wykorzystywać dostępne metody i środki zapobiegania, leczenia i rozpoznawania chorób. Jeśli postępuje inaczej naraża się na odpowiedzialność karną i cywilną. Dotyczy to również operacji plastycznych i zabiegów z zakresu medycyny estetycznej. Dodatkowo, w związku z tym, że często są to zabiegi naprawdę skomplikowane, błąd medyczny może przybrać w tym przypadku naprawdę różne postacie. 

Dochodzenie roszczeń w przypadku nieudanych zabiegów medycyny estetycznej może odbywać się na co najmniej kilka sposobów. Można oczywiście próbować zawrzeć ugodę z lekarzem, co się zdarza i mamy takie na koncie, ale często też sprawy trafiają na drogę sądową. Alternatywnym wyjściem jest wszczęcie postępowania przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych, jeśli zabieg przeprowadzono w szpitalu.

Każde z tych rozwiązań ma swoje plusy i minusy. Zawarcie ugody z lekarzem lub postępowanie przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych to drogi znacznie szybsze, niż postępowanie sądowe, jednak uzyskane sumy mogą być niesatysfakcjonujące. Aby jednak dowiedzieć się która z dróg dochodzenia roszczeń byłaby najlepsza dla Ciebie, musiały byśmy poznać Twoją historię.  Napisz do nas, na pewno pomożemy. Jesteśmy dyskretne i mamy wyczucie. Nie obawiaj się, żę ktoś wyśmieje twój problem, twój dramat życia…

Cierpisz z powodu nieudanego zabiegu labioplastyki? Warto zawalczyć o swoje prawa

Jeśli Ty również poddałaś się zabiegowi labioplastyki, ale rezultaty nie są dla Ciebie satysfakcjonujące lub cierpisz z powodu skutków ubocznych, pamiętaj, że możesz spróbować ubiegać się o określone roszczenia. Nie ma sensu skupiać się na poczuciu wstydu. Nie ma tu znaczenia także fakt, że zabiegowi poddałaś się z własnej, nieprzymuszonej woli. Jeśli podejrzewasz, że w Twoim przypadku zabieg został wykonany nieprawidłowo, a z powodu powikłań cierpisz psychicznie lub fizycznie, skontaktuj się z nami.

Na co dzień pracujemy z pacjentami, będącymi ofiarami wadliwie przeprowadzonych i nieudanych operacji, w tym również plastycznych. Na bazie własnego doświadczenia możemy zapewnić Cię, że warto przełamać poczucie wstydu i nie słuchać nieżyczliwych opinii, że z lekarzem nie da się wygrać. Da się, również w przypadku zabiegów innych niż ratujące życie lub zdrowie. Czekamy na Twoją wiadomość lub telefon. 

Joanna Lazer, adwokat

Małgorzata Hudziak, radca prawny

Kancelaria Lazer&Hudziak, Plac Konstytucji 5/19 00-657 Warszawa 

Nr telefonu 604432333, 530291291, 536 007 001

Mail: kancelaria@lazer-hudziak.pl

Źródła, z których czerpałyśmy wiedzę na temat specyfiki zabiegu labioplastyki: 

Artykuł Medonet;

 

brak komentarzy

Wysokość odszkodowania za pobyt w szpitalu – ile można dostać?

12.07.2019 in Pozew przeciwko szpitalowi

przedawnienie roszczeń za błąd medycznyWysokość odszkodowania za pobyt w szpitalu to temat, który interesuje wielu pacjentów, poddających się w ostatnim czasie leczeniu szpitalnemu. Kwestia ta ma duże znaczenie praktyczne, ponieważ wysokości odszkodowań za pobyt w szpitalu, nawet w przypadku stosunkowo podobnego leczenia, mogą być bardzo różne. O jaką kwotę powinien ubiegać się pacjent z tytułu pobytu w szpitalu Co należy zrobić, aby w ogóle uzyskać tego typu odszkodowanie? Wyjaśniamy.

Odszkodowanie za pobyt w szpitalu, czyli…?

Na początek, warto, abyśmy wyjaśnili sobie pewną bardzo podstawową rzecz. Pacjenci, którzy do nas przychodzą, często mówią, że mają problem z uzyskaniem „odszkodowania” za pobyt w szpitalu. Tymczasem mają na myśli zwykle świadczenie, które jest im należne z tytułu pobytu w szpitalu, wynikające z zawartej przez nich umowy ubezpieczenia. Słowo „odszkodowanie” odnosi się do szkód majątkowych – będzie właściwe, jeśli pacjent na skutek leczenia szpitalnego doznał właśnie szkód majątkowych. Oczywiście takie przypadki również są możliwe, jednak najczęściej mają one związek z błędami medycznymi, a to już dużo bardziej skomplikowany temat. Jeśli jednak żadna szkoda majątkowa na skutek Twojego pobytu w szpitalu nie miała miejsca, prawdopodobnie chcesz ubiegać się o świadczenie zwane potocznie „odszkodowaniem za pobyt w szpitalu.” Na potrzeby tego artykułu również będziemy używać tych pojęć zamiennie. 

Kiedy przysługuje odszkodowanie za pobyt w szpitalu?

Na to pytanie niestety nie możemy odpowiedzieć Ci precyzyjnie, jednak na pewno masz w domu dokument, który udzieli Ci takiej odpowiedzi – chodzi tu o umowę, którą zawarłeś ze swoim ubezpieczycielem. Warunki, które powinieneś spełnić, aby móc skutecznie ubiegać się o przyznanie Ci świadczenia, określają OWU, czyli Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Podpisując jakąkolwiek umowę ubezpieczenia – czy to ubezpieczenia na życie czy też innego – koniecznie dokładnie przeczytaj ten dokument. Ma on szczególne znaczenie jeśli często chorujesz i wysokie świadczenia zdrowotne są dla Ciebie priorytetem. Dokładna lektura OWU może oszczędzić Ci wielu rozczarowań. 

Co znajdziesz w OWU? Ogólne Warunki Ubezpieczenia zawierają dużo więcej informacji niż tylko to czy świadczenie przysługuje Ci w danym przypadku czy nie. Zdarza się, że zawierają np. wykaz placówek, w których powinien leczyć się pacjent, aby otrzymać świadczenie od swojego ubezpieczyciela. Często wyłączone są m.in. uzdrowiska czy sanatoria. Określają też zwykle limit wieku pacjenta – czym jest on starszy, tym trudniej będzie znaleźć korzystną ofertę. Czasami wyłączają spod ochrony choroby psychiczne.

Niekiedy z OWU może nawet wynikać, że w Twoim przypadku świadczenie nie należy się w ogóle, ponieważ należało wykupić dodatek do ubezpieczenia (świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu może nie być „w standardzie”). Jak więc widzisz, nie warto wybierać ubezpieczenia w pośpiechu, bo po drodze może czekać wiele kruczków.  

Kiedy ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania za pobyt w szpitalu i co wtedy zrobić?

Przypadków, w których ubezpieczyciel będzie chciał odmówić wypłaty świadczenia może być mnóstwo, a w zasadzie – z naszej praktyki wynika, że będzie to większość sytuacji. Często spotykanym zabiegiem jest „podział” przez ubezpieczyciela przyczyn pobytu w szpitalu na dwie grupy – z powodu choroby i z powodu wypadku. Zwykle świadczenie będzie przysługiwało tylko, gdy przyczyna mieści się wprost w jednej z tych grup. Co jednak, jeśli pacjent chory na cukrzycę zasłabnie podczas prowadzenia samochodu i spowoduje wypadek, a jego ubezpieczenie obejmuje tylko pobyt w szpitalu w konsekwencji choroby? Tego typu nieoczywistych przypadków może być znacznie więcej.

Kolejnym często spotykanym w OWU „zabiegiem” jest wskazanie ile dni pacjent musi przebywać w szpitalu, aby otrzymać świadczenie. Prowadzi to np. do sytuacji, w których pacjent, wypisany ze szpitala po 2 dniach nie otrzyma żadnego świadczenia, bo zgodnie z Ogólnymi Warunkami, musiałby przebywać tam przez 3 dni. 

Co zrobić, jeśli ubezpieczyciel odmówi wypłaty świadczenia należnego pacjentowi z powodu pobytu w szpitalu? Oczywiście można próbować walczyć z ubezpieczycielem samodzielnie, jednak często będzie to długa i nieefektywna walka. Zdecydowanie lepiej będzie skontaktować się z kompetentnym prawnikiem, który przedstawi pacjentowi całą ścieżkę postępowania. W tym artykule wyjaśniałyśmy dlaczego.

Wysokość odszkodowania za pobyt w szpitalu – ile można dostać za pobyt w szpitalu?

Dokładną wysokość świadczenia, o którą możesz się ubiegać określają ponownie – Ogólne Warunki Ubezpieczenia, które zawarłeś. Zwykle będą to kwoty rzędu kilkudziesięciu złotych (najczęściej w granicach 60-90 zł) za dzień pobytu w szpitalu. Niekiedy mogą to być kwoty wyższe, szczególnie w przypadku pacjentów ciężko rannych w wyniku wypadku komunikacyjnego czy wypadku przy pracy.

Oczywiście, czym więcej zapłaciłeś za swoje ubezpieczenie, tym świadczenie powinno być wyższe. Nie zawsze tak jednak będzie, bo poszczególne oferty ubezpieczycieli skupiają się na różnych aspektach. Czasem może być tak, że w bardzo drogim ubezpieczeniu wysokość świadczenia należnego z tytułu pobytu w szpitalu będzie śmiesznie niska. Zawsze dokładnie zapoznaj się ze szczegółami oferty przed podpisaniem umowy. 

Odszkodowanie za pobyt w szpitalu, a błąd medyczny

Zupełnie innym przypadkiem będzie sytuacja, w której w trakcie Twojego pobytu w szpitalu dojdzie do sprzecznego z zasadami sztuki medycznej postępowania personelu – czyli błędu medycznego. Wówczas faktycznie prawdopodobnie będzie należało Ci się odszkodowanie, zadośćuczynienie , a często także renta. Wysokości odszkodowań przyznawanych z tytułu błędów medycznych są już znacznie wyższe i wynoszą od kilkudziesięciu tysięcy złotych do nawet kilkuset. Jeszcze wyższe są zadośćuczynienia, czyli świadczenia przyznawane z tytułu krzywd, których doznał pacjent na skutek błędu w sztuce. Jeśli dochodzi do błędu medycznego, Twoja umowa z ubezpieczycielem schodzi na drugi plan, ponieważ świadczenia będziemy domagać się od szpitala, w którym doszło do błędu. 

Błędy medyczne mogą być bardzo różne. Może to być np. błąd w diagnozie, w leczeniu czy błąd organizacyjny, związany z nieprawidłową pracą szpitala. Niezwykle często dochodzi również do błędów związanych z porodem. Rekordowe zadośćuczynienie przyznane z tytułu błędu w sztuce medycznej (okołoporodowego) to ponad milion złotych dla dziecka i kilkaset złotych dla jego rodziców. W osobnym artykule wyjaśniałyśmy w jaki sposób można walczyć o odszkodowanie za błąd medyczny i jakie są szanse na wygraną. 

Odszkodowanie za pobyt w szpitalu – pomoc prawnika znacznie zwiększa szanse na pozytywne zakończenie sprawy 

Jeśli zastanawiasz się ile odszkodowania możesz otrzymać z tytułu pobytu w szpitalu – niestety nie odpowiemy Ci na to pytanie precyzyjnie. Jeśli nie doszło do błędów medycznych ani innych zaniedbań, wszystko zależy od zawartej przez Ciebie umowy z ubezpieczycielem. Jeśli jednak ubezpieczyciel bez przyczyny odmawia Ci wypłaty odszkodowania, koniecznie skontaktuj się z prawnikiem. To stała praktyka wśród ubezpieczycieli i wiemy jak sobie z nią radzić. Możemy kompleksowo przeprowadzić Cię przez cały proces, prowadzący do otrzymania odszkodowania i wyjaśnimy wszystkie wątpliwości, które możemy napotkać po drodze.

Sytuacja przedstawia się inaczej, jeśli sądzisz, że w szpitalu mogło dojść do błędu medycznego. W takim przypadku powinieneś skontaktować się z nami niezwłocznie. Roszczenia z tytułu błędów medycznych przedawniają się zasadniczo w terminie trzech lat od dnia, w którym pacjent dowiedział się o szkodzie i osobie zobowiązanej do jej naprawienia, jednak czym szybciej zaczniemy działać, tym lepiej. „Świeżą” sprawę łatwiej jest wygrać – łatwiej jest zdobyć niezbędną dokumentację, a i świadkowie sprawy pamiętają więcej.  

Skontaktuj się z nami i opowiedz nam co Cię spotkało. Napisz lub zadzwoń. 

Joanna Lazer, adwokat

Małgorzata Hudziak, radca prawny

Kancelaria Lazer&Hudziak, Plac Konstytucji 5/19 00-657 Warszawa 

Nr telefonu 604432333, 530291291, 536 007 001

Mail: kancelaria@lazer-hudziak.pl

brak komentarzy

Wysokość odszkodowania za błąd lekarza – przykłady wygranych spraw

12.07.2019 in Odszkodowanie za błąd lekarski

Sąd lekarskiWysokość odszkodowania za błąd lekarza może być bardzo różna. Media często donoszą, że któryś z pacjentów otrzymał rekordowo dużo lub wręcz przeciwnie – nieproporcjonalnie mało. W dzisiejszym artykule spróbujemy wyjaśnić Ci od czego zależy wysokość odszkodowania za błąd lekarza i jakich kwot możesz się spodziewać w zależności od rodzaju błędu medycznego. 

Błąd lekarza – czyli co? Co może być błędem lekarza?

W kontekście wysokości odszkodowania za błąd lekarza, warto wiedzieć jakie zachowanie może w ogóle może uchodzić za sprzeczne z zasadami sztuki lekarskiej. Oczywiście nie wymienimy tu wszystkich możliwych sytuacji, jednak możemy wymienić kilka najpopularniejszych. 

Błędy diagnostyczne – np. nierozpoznanie choroby, zdiagnozowanie nieistniejącej choroby, niezlecenie badań diagnostycznych, niewłaściwa interpretacja wyników badań.

Błędy terapeutyczne – wdrożenie u pacjenta niewłaściwej metody leczenia.

Błędy w organizacji pracy szpitala, m.in. brak lekarzy o wymaganej specjalizacji, brak odpowiedniego kontaktu lub współpracy pomiędzy personelem medycznym, braki sprzętowe w wyposażeniu szpitala. 

Błędy okołoporodowe – wszelkie zaniedbania związane z ciążą i porodem, m.in. zaniechanie wykonania odpowiednich badań u ciężarnej, zaniechanie lub zbyt późne przeprowadzenie cesarskiego cięcia, nierozpoznanie faktycznego ułożenia dziecka, spowodowanie u ciężarnej obrażeń, których można było uniknąć itp. 

Za błąd medyczny może zostać uznane tak naprawdę każde zachowanie personelu medycznego, sprzeczne z aktualną wiedzą medyczną. Błąd medyczny może, ale nie musi skutkować śmiercią pacjenta. 

Oczywiście powinieneś pamiętać również, że chociaż potocznie mówimy o „błędzie lekarskim” zaniedbań może dopuścić się tak naprawdę każdy członek personelu medycznego – pielęgniarka, położna, diagnosta, ratownik medyczny itp. 

Świadczenia z tytułu błędu medycznego – nie tylko odszkodowanie

Bardzo ważne jest, aby wiedzieć jakich świadczeń może domagać się pacjent pokrzywdzony skutkami błędu lekarza lub też jego bliscy. Klienci, którzy do nas przychodzą, zwykle mówią, że chcą walczyć o „odszkodowanie”, jednak w istocie mają na myśli raczej zadośćuczynienie. Zadośćuczynienie przyznawane jest jednorazowo za doznane krzywdy i zwykle to właśnie zadośćuczynienia są świadczeniami w najwyższej wysokości. Na potrzeby tego artykułu będziemy posługiwać się tymi pojęciami zamiennie. Oprócz zadośćuczynienia można domagać się:

Odszkodowania – przyznawane jest z tytułu wydatków poniesionych na np. wizyty u lekarzy specjalistów, drogie lekarstwa czy koszta dodatkowych badań. 

Renty z tytułu zwiększonych potrzeb, powstałych na skutek błędu w sztuce lekarskiej. Renta przyznawane jest najczęściej jako świadczenie, które pacjent otrzymuje co miesiąc. Zwykle wynosi od kilkuset złotych do nawet kilkunastu tysięcy miesięcznie, w zależności od specyfiki błędu.

Zapłata z góry potrzebnej sumy na koszty leczenia. Chodzi tu o koszty takie jak m.in. sprzęt rehabilitacyjny czy konieczność wykupienia dodatkowych badań. 

Ile powinno wynosić sprawiedliwe zadośćuczynienie za błąd lekarza?

Na to pytanie nie ma niestety jednoznacznej odpowiedzi. Nawet w pozornie podobnych do siebie sprawach sądy mogą przyznać świadczenia w zupełnie innych wysokościach. Za niektóre błędy medyczne pacjent otrzyma „zaledwie” kilkadziesiąt tysięcy złotych, za inne – ponad milion. Oczywistym jest, że czym bardziej dotkliwe będą skutki zaniedbań lekarzy, tym zadośćuczynienie powinno być wyższe. Skorzystanie z pomocy wyspecjalizowanej kancelarii prawa medycznego również znacznie zwiększa szanse na otrzymanie świadczenia w satysfakcjonującej wysokości. 

Ustalając wysokość zadośćuczynienia sąd weźmie pod uwagę m.in.:

Wpływ skutków błędu na dalsze życie pacjenta;

Stopień doznanych krzywd psychicznych i fizycznych;

Ewentualne przyczynienie się poszkodowanego do powstania błędu;

W przypadku śmierci pacjenta – więź zmarłego z domagającą się zadośćuczynienia rodzina, sposób przeżywania przez nich żałoby, wpływ śmierci pacjenta na ich dalsze życie itp. 

Przykładowe odszkodowania za błąd lekarza

Poniżej przygotowałyśmy krótkie zestawienie wysokości zadośćuczynień, w którym ujęłyśmy kilka przykładów z praktyki. Jak widzisz, w zależności od rodzaju błędu wysokości przyznawanych zadośćuczynień przez sąd różnią się między sobą. Oczywiście wszystko ma swoje źródło w okolicznościach sprawy, jednak z pewnością da się zauważyć pewną prawidłowość. Jako że błędy okołoporodowe zwykle wywołują najbardziej drastyczne konsekwencje i rzutują na życie większej liczby osób (matka, dziecko, niekiedy cała rodzina) wysokości zadośćuczynień w tych przypadkach bywają naprawdę wysokie. 

Błąd medyczny diagnostyczny, polegający na nierozpoznaniu u pacjentki czerniaka, skutkujący śmiercią – po 50 000 zł zadośćuczynienia dla każdego z dzieci zmarłej. Wyrok w sprawie wydał Sąd Apelacyjny w Białymstoku w dniu 11 marca 2015 r., sygn. akt I ACa 874/14. 

Zadośćuczynienie za zakażenie pacjenta gronkowcem w szpitalu – 100 000 złotych zadośćuczynienia (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 lutego 2012 r., sygn. akt IV CSK 245/11).

Błąd medyczny, w konsekwencji którego pacjentka straciła jedną nerkę – 100 000 złotych zadośćuczynienia. W sprawie orzekał Sąd Apelacyjny w Lublinie, wyrok z dnia 4 marca 2009 r., sygn. akt I ACa 12/09.

Błąd medyczny, polegający na pozostawieniu w ciele pacjentki chusty chirurgicznej – 120 000 złotych zadośćuczynienia. Wyrok zapadł przed Sądem Okręgowym w Warszawie w dniu 20 czerwca 2017 r., sygn. akt I C 950/15.

Błąd okołoporodowy, skutkujący śmiercią dziecka – 100 000 zł zadośćuczynienia dla rodziców. Błąd polegał m.in. na licznych zaniedbaniach w trakcie samego porodu, jak i podczas opieki neonatologicznej. W sprawie orzekał Sąd Apelacyjny w Katowicach w dniu 19 lutego 2015 r., sygn. akt I ACa 912/14.

Błąd okołoporodowy polegający m.in. na zbyt późnym przeprowadzeniu cesarskiego cięcia – rekordowe zadośćuczynienie – 1 200 000 zł (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 18 stycznia 2016 r., sygn. akt VI ACa 1405/14).

Błąd okołoporodowy, na skutek którego dziecko zmaga się z bezwładnością jednej ręki – 250 000 złotych zadośćuczynienia. Wyrok podtrzymujący świadczenie w tej wysokości wydał Sąd Apelacyjny we Wrocławiu w dniu 24 stycznia 2014 r., akt I ACa 1370/13.

Błąd okołoporodowy, polegający na nieprzeprowadzeniu przez personel medyczny odpowiednich badań, na skutek czego dziecko jest głęboko niepełnosprawne – 700 000 zł. W sprawie orzekał Sąd Apelacyjny w Łodzi, wyrok z 23 lutego 2017 r., sygn. akt I ACa 1024/16.

Błąd okołoporodowy polegający na nierozpoznaniu tylnego potylicowego ułożenia dziecka – 500 000 zł (wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 5 września 2017 r., sygn. akt I C 204/13).

Zastanawiasz się jaka może być wysokość odszkodowania za błąd lekarza w Twoim przypadku? Skontaktuj się z nami – wyjaśnimy

Jeśli podejrzewasz, że Ty, Twoje dziecko lub ktoś z Twoich bliskich możecie być ofiarami błędu medycznego, pewnie zastanawiasz się czy warto wkroczyć na drogę sądową i walczyć o sprawiedliwość. Odpowiedź brzmi – warto. Pewnie słyszałeś o tym, że sprawy o błąd medyczny są niezwykle skomplikowane, trwają bardzo długo i są bardzo stresujące. Nie powinieneś jednak sugerować się tymi opiniami. Nie zawsze będą one prawdziwe, a po drugie – z pomocą kompetentnego prawnika można przejść przez każdy proces o błąd medyczny bezpiecznie. 

W sprawach o błędy lekarskie konsultacja z wyspecjalizowaną kancelarią prawa medycznego to absolutna podstawa. Wyjaśnimy Ci jakie prawa Ci przysługują, przedstawimy strategię procesową i w końcu – podpowiemy o jaką wysokość świadczeń możesz się ubiegać, aby Twoje krzywdy zostały wynagrodzone. Wysłuchamy Twojej historii i zrobimy co w naszej mocy, aby pomóc. Zadzwoń lub napisz. 

Joanna Lazer, adwokat

Małgorzata Hudziak, radca prawny

Kancelaria Lazer&Hudziak, Plac Konstytucji 5/19 00-657 Warszawa 

Nr telefonu 604432333, 530291291, 536 007 001

Mail: kancelaria@lazer-hudziak.pl

brak komentarzy

Śmierć pacjenta na SOR – kto jest winny? Co jest obowiązkiem lekarza?

12.07.2019 in Odszkodowanie za błąd lekarski, Pozew przeciwko szpitalowi

przedawnienie roszczeń za błąd medyczny

Śmierć pacjenta na SOR – kto jest winny? Co jest obowiązkiem lekarza?

Śmierć pacjenta na SOR to sytuacja, która nigdy nie powinna się wydarzyć – szpital powinien być przecież jednym z najbezpieczniejszych miejsc. Mimo to, media stale donoszą o szokujących przypadkach chorych oczekujących bezskutecznie na pomoc na izbie przyjęć. Dlaczego w XXI wieku nadal dochodzi do tak poważnych zaniedbań i co powinieneś zrobić, jeśli bliska Ci osoba straci życie w oczekiwaniu na pomoc na SOR? Wyjaśniamy. 

Udzielenie pomocy pacjentowi na SOR jest obowiązkiem lekarza

Obowiązkiem lekarza jest zagwarantowanie bezpieczeństwa medycznego, pacjentowi trafiającemu na SOR. Lekarz nie może „zadecydować” czy pomoże pacjentowi czy nie. Jego obowiązkiem jest podjęcie wszelkich czynności, które uratują życie lub zdrowie pacjenta. 

Zgodnie z art. 30 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty Lekarz ma obowiązek udzielać pomocy lekarskiej w każdym przypadku, gdy zwłoka w jej udzieleniu mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia oraz w innych przypadkach nie cierpiących zwłoki. Art. 38 tej samej ustawy przewiduje też, że lekarz może odstąpić od leczenia pacjenta lub go nie podjąć, tylko gdy zwłoka w jego udzieleniu nie spowoduje niebezpieczeństwa utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia, a także nie zachodzi przypadek niecierpiący zwłoki.” Jak łatwo się domyślić, przypadku pacjentów przyjmowanych na SOR ta druga sytuacja raczej nie wystąpi. 

Rodzina chorego pacjenta, który zmarł na skutek nieotrzymania odpowiedniej pomocy medycznej na Izbie Przyjęć, może ubiegać się w drodze postępowania sądowego o odszkodowanie i zadośćuczynienie. Lekarz może też odpowiedzieć karnie na podstawie art. 162 Kodeksu Karnego (za nieudzielenie pomocy). 

Śmierć pacjenta na SOR – wina często tkwi w organizacji 

Dlaczego w dzisiejszych czasach, gdy standardy BHP wzrosły, a medycyna rozwija się w naprawdę szybkim tempie, nadal dochodzi do tak patologicznych sytuacji jak śmierć pacjenta na SOR? Nie zawsze wina tkwi w niekompetencji czy znieczulicy lekarzy. Często personel medyczny, pracujący na SOR jest zwyczajnie przepracowany. Na SOR zwykle przyjmuje jeden lekarz, nierzadko młody, nie dysponujący do pomocy żadnym lekarzem specjalistą. Gdy więc pojawia się pacjent, który potrzebuje specjalistycznego wsparcia medycznego, lekarz natychmiast poszukuje pomocy. Jeśli ją znajdzie, zwykle leczenie toczy się szybko, co znacznie zwiększa ryzyko popełnienia błędu. Bywa też, że w szpitalu po prostu nie ma specjalisty, który mógłby poprowadzić leczenie…

Osobną kwestią pozostaje fakt, że SOR-y są często słabo wyposażone. Często brakuje tam nie tylko zaawansowanej, ale nawet całkiem podstawowej aparatury medycznej. Jest to o tyle dramatyczne, że przecież na SOR trafiają bardzo ciężkie przypadki i nierzadko życie pacjenta zależy od rozpoczęcia leczenia w ciągu dosłownie minut… Tymczasem nie dość, że brakuje specjalistów, często brakuje też sprzętu. Pacjenci, trafiający na SOR, aby otrzymać naprawdę profesjonalną i szybką pomoc muszą mieć niestety sporo szczęścia. 

Pacjent zmarł na SOR – co na to szpital?

Wiesz już, że z tytułu śmierci bliskiej Ci osoby na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym przysługuje Ci roszczenie o zadośćuczynienie. Nie oznacza to jednak, że droga do jego otrzymania będzie prosta. Szpitale bronią się w najróżniejszy sposób, a jako że ostatnio wzrosła liczba pacjentów, którzy nie boją się walczyć o swoje prawa, szpitale zawsze występują w sądach ze swoimi prawnikami. Linie obrony szpitala w przypadku śmierci pacjenta na SOR są różne. Zwykle szpitale argumentują, że pacjent, który trafił na SOR był już bardzo schorowany lub, że zataił przed personelem medycznym istotne informacje… i prawdopodobnie w najbliższym czasie i tak by zmarł. Bardzo ciężko jest podważyć zeznania szpitala, ponieważ często w dokumentacji medycznej brakuje wpisów (o nierzetelnych dokumentacjach medycznych pisałyśmy w osobnym artykule). Zdarza się nawet, że inna dokumentacja medyczna trafia do sądu, a inną otrzymuje pacjent… 

Śmierć pacjenta z winy lekarza na SOR

Warto jest więc zawsze udawać się na SOR w towarzystwie bliskiej osoby – oczywiście, o ile to tylko możliwe. Dopilnuje ona, żebyśmy otrzymali nad czas stosowną pomoc oraz w razie ewentualnych problemów zezna na naszą korzyść. Jeśli zajdzie konieczność dochodzenia roszczeń na drodze sądowej – bez względu na czy bliska Ci osoba zmarła na SOR czy to Ciebie dotknęły zaniedbania – pamiętaj o tym, aby skorzystać z pomocy kancelarii prawa medycznego. Pacjent samodzielnie działający w sprawach o błąd medyczny ma naprawdę nikłe szanse na zwycięstwo. Szczególnie w starciu sądowym z profesjonalnie reprezentowanym szpitalem… 

Śmierć pacjenta na SOR w Sosnowcu i śmierć dziecka na skutek nieudzielenia pomocy medycznej w szpitalu 

Jakiś czas temu media obiegła głośna sprawa 39-letniego pacjenta, który zmarł na SOR w szpitalu w Sosnowcu. Jak wynika z zeznań jego bliskich, mężczyzna czekał bezskutecznie na pomoc medyczną przez 9(!) godzin! Pacjent trafił do szpitala na polecenie lekarza rodzinnego, który zdiagnozował u niego zator zagrażający życiu. Mężczyzna miał opuchniętą i siną nogę od kolana w dół. Z relacji jego najbliższych wynika, że personel medyczny w ogóle nie reagował na cierpienia chorego. Lekarze, do których kierowano prośby o pomoc mieli jedynie zadawać zdawkowe pytania, nie podejmując żadnych konkretnych prób pomocy. Z nogi mężczyzny cały czas sączyła się krew i inne płyny, jednak nikt nie reagował. Po blisko 9 godzinach bezskutecznego oczekiwania na pomoc, mężczyzna zmarł. Rzecznik Praw Pacjenta zadecydował w tej sprawie o wszczęciu postępowania wyjaśniającego i kontroli szpitala. Tak historię opisują media.

Na skutek nieudzielenia odpowiedniej pomocy medycznej na SOR umierają nie tylko dorośli. W  wyjątkowo dramatycznej sprawie orzekał Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. akt II OSK 2619/16). 8-letnie dziecko zmarło, ponieważ po tym jak doznało poważnych obrażeń głowy wskutek wypadku komunikacyjnego, w szpitalu nie udzielono mu pomocy medycznej. Helikopter przetransportował je bowiem do szpitala, który akurat nie miał ostrego dyżuru chirurgicznego. Szpital nie dysponował też odpowiednim specjalistą, dlatego podjął decyzję o tym, że nie udzieli dziecku żadnej pomocy i przekierował je do innej placówki medycznej. Wkrótce dziecko zmarło. Gdyby otrzymało jakąkolwiek pomoc medyczną na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym szpitala, do którego trafiło za pierwszym razem, być może udałoby się je uratować. Arbitralna decyzja personelu medycznego szpitala być może kosztowała to dziecko życie. 

Nie udzielono Ci pomocy na SOR i nie wiesz co zrobić? A może ktoś z Twoich bliskich zmarł na skutek nieudzielenia pomocy na SOR?

Media coraz chętniej opisują przypadki pacjentów, którzy cierpią z powodu nieotrzymania odpowiedniej pomocy medycznej na SOR. W skrajnych przypadkach, tak jak w głośnej sprawie pacjenta z Sosnowca, dochodzi nawet do śmierci z winy lekarza. Jeśli uważasz, że w Twoim przypadku lekarze na Szpitalnej Izbie Przyjęć zachowali się sprzecznie ze standardami i nie udzielili Ci pomocy lub ktoś z Twoich bliskich takiej pomocy nie otrzymał – nie bój się, że „z lekarzem nie można wygrać” i skontaktuj się z nami. Jak widzisz, takich przypadków jest więcej. Lekarze nie pozostają bezkarni, a postępowanie sądowe, chociaż długie i często wyczerpujące, może skończyć się w satysfakcjonujący – etycznie i finansowo – sposób. Specjalizujemy się w sprawach o błędy medyczne, pomożemy uzyskać odszkodowanie za nieudzielenie pomocy medycznej lub śmierć pacjenta z winy lekarza – opowiedz nam swoją historię. Zadzwoń lub napisz. 

Joanna Lazer, adwokat medyczny

Małgorzata Hudziak, radca prawny

Kancelaria Lazer & Hudziak, ul. Pańska 98/105,  00-837 Warszawa 

Nr telefonu 536 007 001, 604432333, 530291291

Mail: kancelaria@lazer-hudziak.pl

1 comment

Odszkodowanie za zakażenie bakterią w szpitalu – co robić?

12.07.2019 in Odszkodowanie za błąd lekarski

Odszkodowanie za błędną diagnozęO odszkodowanie za zakażenie bakterią w szpitalu mogą ubiegać się pacjenci, którzy podejrzewają, że do zakażenia doszło w trakcie hospitalizacji. Skutki mogą ujawnić się jeszcze w szpitalu, ale co ważne – również już po jego opuszczeniu. Powszechnie uznawana definicja mówi, że zakażenie szpitalne to takie, które wystąpiło w związku z udzieleniem świadczeń zdrowotnych, w przypadku gdy choroba nie pozostawała w momencie udzielania świadczeń zdrowotnych w okresie wylęgania albo wystąpiła po udzieleniu świadczeń zdrowotnych, w okresie nie dłuższym niż najdłuższy okres jej wylęgania. Światowa Organizacja Zdrowia podaje, że problem zakażeń szpitalnych dotyka ok. 9% wszystkich pacjentów. Co zrobić, jeśli dotknie również Ciebie lub kogoś z Twoich najbliższych?

Najczęstsze zakażenia szpitalne 

Najczęściej spotykane w szpitalach zakażenia to zakażenia gronkowcem złocistym, enterokokami, paciorkowcami i pałeczką okrężnicy. W ostatnim czasie polskie szpitale zaatakowała również groźna, odporna na antybiotyki superbakteria New Delhi Klebsiella Pneumoniae, która początkowo daje objawy podobne do grypy. Zakażenia atakują zwykle pacjentów z grupy specjalnego ryzyka, czyli cierpiących na cukrzycę, po lub w trakcie chemioterapii, z głębokimi poparzeniami i urazami wielonarządowymi. Szczególnie narażone są również noworodki ze względu na słaby jeszcze system odpornościowy. Zakażenia najczęściej rozwijają się w ranach i drogach moczowych.

Przyczyny, dla których dochodzi do zakażeń zwykle są banalne. Najczęściej mają związek z nieprzestrzeganiem przez personel medyczny zasad BHP. Za zakażenia odpowiadają m.in. brudne dłonie pracowników szpitala, niesterylny i niezdezynfekowany sprzęt medyczny, brak należytego nadzoru epidemiologicznego i zły stan stan operacyjnych, sal pacjentów itp. 

Czy szpital może odpowiedzieć za zakażenie bakterią w szpitalu?

Odpowiedź na to pytanie brzmi – tak. Szpital, przychodnia i inne placówki mają obowiązek zapewnić swoim pacjentom warunki, minimalizujące ryzyko zakażenia. Podobnie, zakłady opieki zdrowotnej, będące równocześnie pracodawcami muszą stosować wszelkie środki organizacyjne i techniczne w celu ochrony zdrowia personelu medycznego przed zakażeniem wirusową chorobą zakaźną. Zaniedbania w tym zakresie powinny więc być traktowane jako zawinione zaniechanie. Warto również wiedzieć, że nie jest konieczne personalne wskazanie osoby winnej zakażenia, np. roznoszącej bakterię pielęgniarki, położnej czy lekarza. Jeśli pacjent nie jest w stanie wskazać takiej osoby, odpowiedzialność poniesie szpital, jeśli dana osoba była jego pracownikiem.  

Jak otrzymać odszkodowanie za zakażenie bakterią w szpitalu?

Jeśli podejrzewasz, że do zakażenia u Ciebie lub któregoś z Twoich bliskich doszło w trakcie leczenia szpitalnego i chciałbyś wstąpić na drogą sądową, powinieneś przygotować się na długą i nierzadko trudną walkę. Będziesz musiał przede wszystkim postarać się udowodnić doznaną szkodę, winę szpitala lub personelu medycznego oraz związek przyczynowy pomiędzy szkodą, a zdarzeniem. W udowodnieniu wszystkich wszystkich okoliczności mogą pomóc opinie biegłych, instytucji nadzoru epidemiologicznego itp. Jeśli będą dla Ciebie korzystne, być może sąd przyjmie tzw. domniemanie niedbalstwa szpitala. Szpital, chcąc obronić swoje racje, będzie musiał z kolei przekonać sąd, że istnieje poważne ryzyko, że do zakażenia, a tym samym powstania szkody doszło w inny sposób niż w trakcie hospitalizacji. Jak łatwo się domyślić – to również jest trudne. To jedna z przyczyn, dla których procesy o błędy medyczne potrafią trwać naprawdę długo, nie martw się. Z naszą pomocą cierpliwość się opłaca. 

Udowodnienie racji pacjenta w sprawach o zakażenie bakterią w szpitalu jest niezwykle trudne. Należy tu zbadać m.in. skomplikowane procesy biologiczne – skutki zakażenia mogą pojawić się nawet po opuszczeniu szpitala przez pacjenta. Przyjmuje się więc, że aby uznać racje pacjenta, nie jest konieczna pewność, a wystarczy jedynie wysokie, graniczące z pewnością prawdopodobieństwo, że do zakażenia doszło właśnie na terenie podmiotu leczniczego. Pozwany szpital, broniąc się, może oczywiście takie prawdopodobieństwo kwestionować. 

Sprawa przeciwko szpitalowi o zakażenie bakterią – wyroki sądów. Jakie odszkodowanie można dostać za zakażenie bakterią w szpitalu?

Kwoty świadczeń przyznawanych pacjentom z tytułu zakażenia bakterią w szpitalu zwykle są wysokie – mogą wynosić od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy złotych. Wysokość świadczenia zależy oczywiście od wielu czynników, m.in. od tego jakie szkody spowodowała bakteria w organizmie pacjenta, czy jest on nadal zdolny do samodzielnej egzystencji i pracy, czy przyczynił się do zakażenia itp. 

W sprawie o zakażenie gronkowcem, w której orzekał Sąd Apelacyjny w Katowicach w dniu 6 października 2017 r. (sygn. akt I ACa 395/17), pacjentka otrzymała 40 000 zł. Bakterią zarażono ją w trakcie operacji. Blizna pooperacyjna nie goiła się prawidłowo, sączyła się z niej treść ropna, pacjentka stale odczuwała ból. Dodatkowo w miejscu rany pooperacyjnej powstała przepuklina. Z opinii biegłych powołanych w sprawie wynikało, że personel medyczny nie zastosował przed operacją odpowiednich działań profilaktyki antybiotykowej. Doszło więc do zaniedbania, które spowodowało, że pacjentka przez prawie rok od felernej operacji musiała zmieniać opatrunki kilka razy dziennie. Sąd, ustalając kwotę świadczenia, wziął pod uwagę m.in. czas trwania cierpień kobiety oraz fakt, że przez pewien czas była kompletnie wyłączona z życia – tak zaogniona rana nie pozwalała jej korzystać z wielu aktywności. 

Innym przykładem może być sprawa, którą rozpatrywał Sąd Apelacyjny w Krakowie w dniu 22 maja.2018 r. (sygn. akt I A Ca 1358/17). Kwota przyznanego zadośćuczynienia była tu znacznie wyższa, jednak niestety konsekwencje na zdrowiu chorego również były poważniejsze. Na skutek zaniedbań szpitala i zakażenia bakteryjnego centralnego układu nerwowego pacjent znalazł się w stanie wegetatywnym. Był to przypadek mężczyzny, który przeszedł zabieg angiografii naczyń mózgowych z powodu rozpoznania krwiaka śródmózgowego płata czołowego prawej półkuli mózgu z przebiciem do układu komorowego. Kolejno  przeprowadzono u niego jeszcze operację usunięcia naczyniaka płata czołowego prawej półkuli mózgu. Mężczyzna po operacji otrzymał antybiotyk i wybudził się. Niestety zaobserwowano sączenie z rany pooperacyjnej i sztywność karku. Lekarze postanowili pobrać płyn mózgowo-rdzeniowy, a zabieg wykonano na sali, na której leżał mężczyzna. Kolejno, z powodu pogorszenia stanu pacjenta, wykonano reoperację. Stwierdzono cechy neuroinfekcji tj. zakażenia centralnego układu nerwowego bakterią A. baumanii. Efektem było zapalenie opon mózgowych oraz wodogłowie wewnętrzne. Pacjenta wypisano do domu przytomnego, ale z cechami niedowładu czterokończynowego, niezdolnego do nawiązania kontaktu słownego. Biegli nie mieli wątpliwości, że do zakażenia płynu mózgowo rdzeniowego doszło w szpitalu. Nie musiało stać się to podczas punkcji lędźwiowej na sali chorych – zdaniem biegłych do zakażenia doszło jeszcze wcześniej. Sąd bez wątpliwości uznał, że stan zdrowia mężczyzny jest spowodowany zakażeniem go w pozwanym szpitalu bakterią A. baumanii oraz krwawieniem z naczyniaka mózgu. Na skutek zakażenia bakterią doszło do neuroinfekcji. Sąd podkreślił, że pomimo, że szpitalowi nie można zarzucić naruszenia procedur, odpowiada on za zakażenie. W takich samych warunkach jak tego pacjenta leczono wielu innych chorych, których hospitalizacja nie zakończyła się zakażeniem – a zatem, można było go uniknąć. 

Chciałbyś uzyskać odszkodowanie lub zadośćuczynienie za zakażenie bakterią w szpitalu? Skontaktuj się z nami 

Jak widzisz, chociaż świadczenia przyznawane w sprawach o błędy medyczne zwykle są wysokie, dochodzenie swoich roszczeń w procesie przeciwko szpitalowi może być naprawdę skomplikowane. Sprawy o błąd medyczny wymagają nie tylko orientacji w kwestiach prawnych i medycznych, ale również innych umiejętności – np. podważenia w razie potrzeby opinii biegłych czy przesłuchania świadków, którzy często boją się zeznawać przeciwko szpitalowi. Nie ma sensu ryzykować – pacjentowi w sądzie po prostu musi towarzyszyć kompetentny prawnik od błędów medycznych.

Działając w imieniu naszych Klientów, wygrałyśmy już niejedną sprawę przeciwko lekarzom i szpitalom. Wierzymy, że nie ma spraw beznadziejnych i nawet w tak trudnych przypadkach jak zakażenie bakterią w szpitalu, warto podjąć wysiłek. Zadzwoń do nas lub napisz – zobaczymy co można zrobić w Twojej sprawie. 

Joanna Lazer, adwokat

Małgorzata Hudziak, radca prawny

Kancelaria Lazer&Hudziak, Plac Konstytucji 5/19 00-657 Warszawa 

Nr telefonu 604432333, 530291291, 536 007 001

Mail: kancelaria@lazer-hudziak.pl

brak komentarzy

Powiększanie piersi przy pomocy Aquafilling bodyline –  czy jest bezpieczne?

12.07.2019 in Aquafilling, Odszkodowanie za błąd lekarski, Sąd czy nie-sąd?

AQUAfilling bodyline, a właściwie AQUAfilling Bodyline/Faceline, to żelowy preparat, wykorzystywany w medycynie estetycznej, służący m.in. do modelowania piersi czy pośladków. Na stronach internetowych wielu klinik medycyny estetycznej reklamowany jest jako nieinwazyjny, niewymagający użycia skalpela, a jedynie zastosowania „naturalnego żelu”. Pod nazwą AQUAfilling bodyline rozumie się właśnie żel hydrofilowy, składający się w 98% z soli fizjologicznej. Pozostałe 2% składu preparatu to poliamid, wiążący sól fizjologiczną. Analogiczna substancja funkcjonuje obecnie na rynku pod nazwą Los Deline. 

(więcej…)

brak komentarzy

Aquafilling – czy to bezpieczne? Stanowisko lekarzy, producenta i Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej

12.07.2019 in Aquafilling, Odszkodowanie za błąd lekarski, Wyroby medyczne

Czy metoda powiększania piersi lub pośladków przy użyciu preparatów AQUAfilling Bodyline lub Los Deline jest bezpieczna? To pytanie zadają sobie kobiety, które zdecydowały się już na skorzystanie z powyższych metod oraz takie, które nadal marzą o udoskonaleniu swojego ciała. W ostatnim czasie wokół preparatów AQUAfilling Bodyline oraz analogicznego preparatu Los Deline narosło wiele kontrowersji. W Internecie można trafić na setki niepokojących informacji na temat tej metody powiększania piersi lub pośladków, a konkretnie – powikłań po nich. W dzisiejszym artykule postanowiłyśmy przyjrzeć się stanowiskom lekarzy, Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej oraz producenta preparatu. Podpowiemy Ci również co możesz zrobić, jeśli sama uważasz, że jesteś ofiarą powikłań po zabiegu z użyciem preparatów AQUAfilling.

(więcej…)

brak komentarzy

Powikłania po zabiegu powiększania piersi Aquafilling – czy możesz liczyć na odszkodowanie?

12.07.2019 in Aquafilling, Sąd czy nie-sąd?, Wyroby medyczne

Zabiegi przy użyciu preparatu AQUAfilling bodyline, znanego również obecnie pod nazwą handlową Los Deline, zyskały popularność około czterech lat temu. Był to preparat szeroko promowany w mediach, w tym w najpopularniejszych stacjach telewizyjnych. W teorii miał być świetną i w pełni bezpieczną alternatywą dla „tradycyjnego” powiększania piersi czy pośladków przy użyciu silikonowych implantów. Zamiast skalpela, lekarz powiększa piersi przy użyciu żelowego preparatu, zawierającego sól fizjologiczną oraz poliamid. Efekt utrzymuje się do kilku lat, a następnie organizm powinien „samoczynnie” wydalić resztki preparatu. Nic dziwnego, że duża liczba kobiet zdecydowała się na spełnienie swoich marzeń o pełniejszych piersiach i skorzystanie z zabiegu przy użyciu żelu AQUAfilling bodyline. Niestety obecnie zgłaszają się do nas Klientki, u których wystąpił szereg poważnych powikłań po powiększeniu piersi przy pomocy żelu AQUAfilling bodyline. Jeśli Ty również korzystałaś z tego rodzaju zabiegu i zauważyłaś, że w Twoim organizmie zachodzą niepokojące zmiany, w dzisiejszym artykule wyjaśniamy jakie kroki prawne możesz podjąć.

(więcej…)

1 comment