fbpx

Odszkodowanie za błąd lekarski kwota

Wysokość odszkodowania za błędy lekarskie

Wysokość odszkodowania za błędy lekarski

Wysokość odszkodowania za błędy lekarskie może być bardzo różna. Media często donoszą, że któryś z pacjentów otrzymał rekordowo dużo lub wręcz przeciwnie – nieproporcjonalnie mało. W dzisiejszym artykule spróbujemy wyjaśnić Ci od czego zależy wysokość odszkodowania za błąd lekarza i jakich kwot możesz się spodziewać w zależności od rodzaju błędu medycznego. 

Jak wysokość odszkodowania za błąd w sztuce lekarskiej się należy? Chcesz walczyć o najwyższe odszkodowanie za błąd lekarski?

Wyślij zgłoszenie lub zadzwoń teraz 536 007 001

 

Błąd lekarza – czyli co? Co może być błędem lekarza?

W kontekście wysokości odszkodowania za błąd lekarza, warto wiedzieć jakie zachowanie może w ogóle może uchodzić za sprzeczne z zasadami sztuki lekarskiej. Oczywiście nie wymienimy tu wszystkich możliwych sytuacji, jednak możemy wymienić kilka najpopularniejszych. 

  • Błędy diagnostyczne – np. nierozpoznanie choroby, zdiagnozowanie nieistniejącej choroby, niezlecenie badań diagnostycznych, niewłaściwa interpretacja wyników badań.
  • Błędy terapeutyczne – wdrożenie u pacjenta niewłaściwej metody leczenia.
  • Błędy w organizacji pracy szpitala, m.in. brak lekarzy o wymaganej specjalizacji, brak odpowiedniego kontaktu lub współpracy pomiędzy personelem medycznym, braki sprzętowe w wyposażeniu szpitala. 
  • Błędy okołoporodowe – wszelkie zaniedbania związane z ciążą i porodem, m.in. zaniechanie wykonania odpowiednich badań u ciężarnej, zaniechanie lub zbyt późne przeprowadzenie cesarskiego cięcia, nierozpoznanie faktycznego ułożenia dziecka, spowodowanie u ciężarnej obrażeń, których można było uniknąć itp. 

Za błąd medyczny może zostać uznane tak naprawdę każde zachowanie personelu medycznego, sprzeczne z aktualną wiedzą medyczną. Błąd medyczny może, ale nie musi skutkować śmiercią pacjenta. 

Oczywiście powinieneś pamiętać również, że chociaż potocznie mówimy o „błędzie lekarskim” zaniedbań może dopuścić się tak naprawdę każdy członek personelu medycznego – pielęgniarka, położna, diagnosta, ratownik medyczny itp. 

Świadczenia z tytułu błędu medycznego – nie tylko odszkodowanie

Bardzo ważne jest, aby wiedzieć jakich świadczeń może domagać się pacjent pokrzywdzony skutkami błędu lekarza lub też jego bliscy. Klienci, którzy do nas przychodzą, zwykle mówią, że chcą walczyć o „odszkodowanie”, jednak w istocie mają na myśli raczej zadośćuczynienie. Zadośćuczynienie przyznawane jest jednorazowo za doznane krzywdy i zwykle to właśnie zadośćuczynienia są świadczeniami w najwyższej wysokości. Na potrzeby tego artykułu będziemy posługiwać się tymi pojęciami zamiennie. Oprócz zadośćuczynienia można domagać się:

Odszkodowania – przyznawane jest z tytułu wydatków poniesionych na np. wizyty u lekarzy specjalistów, drogie lekarstwa czy koszta dodatkowych badań. 

Renty z tytułu zwiększonych potrzeb, powstałych na skutek błędu w sztuce lekarskiej. Renta przyznawane jest najczęściej jako świadczenie, które pacjent otrzymuje co miesiąc. Zwykle wynosi od kilkuset złotych do nawet kilkunastu tysięcy miesięcznie, w zależności od specyfiki błędu.

Zapłata z góry potrzebnej sumy na koszty leczenia. Chodzi tu o koszty takie jak m.in. sprzęt rehabilitacyjny czy konieczność wykupienia dodatkowych badań. 

Odszkodowanie za błąd lekarski kwota?

Na to pytanie nie ma niestety jednoznacznej odpowiedzi. Nawet w pozornie podobnych do siebie sprawach sądy mogą przyznać świadczenia w zupełnie innych wysokościach. Za niektóre błędy medyczne pacjent otrzyma „zaledwie” kilkadziesiąt tysięcy złotych, za inne – ponad milion. Oczywistym jest, że czym bardziej dotkliwe będą skutki zaniedbań lekarzy, tym zadośćuczynienie powinno być wyższe. Skorzystanie z pomocy wyspecjalizowanej kancelarii prawa medycznego również znacznie zwiększa szanse na otrzymanie świadczenia w satysfakcjonującej wysokości. 

Ustalając wysokość zadośćuczynienia i odszkodowania za błąd lekarski sąd weźmie pod uwagę m.in.:

  • Wpływ skutków błędu medycznego na dalsze życie pacjenta;
  • Stopień doznanych krzywd psychicznych i fizycznych;
  • Ewentualne przyczynienie się poszkodowanego do powstania błędu;

W przypadku śmierci pacjenta – więź zmarłego z domagającą się zadośćuczynienia rodzina, sposób przeżywania przez nich żałoby, wpływ śmierci pacjenta na ich dalsze życie itp. 

Wysokość odszkodowania i zadośćuczynienia za błąd medyczny – przykłady

Poniżej przygotowałyśmy krótkie zestawienie wysokości odszkodowań i zadośćuczynień za błąd medyczny, w którym ujęłyśmy kilka przykładów z praktyki. Jak widzisz, w zależności od rodzaju błędu wysokości przyznawanych zadośćuczynień przez sąd różnią się między sobą. Oczywiście wszystko ma swoje źródło w okolicznościach sprawy, jednak z pewnością da się zauważyć pewną prawidłowość. Jako że błędy okołoporodowe zwykle wywołują najbardziej drastyczne konsekwencje i rzutują na życie większej liczby osób (matka, dziecko, niekiedy cała rodzina) wysokości zadośćuczynień w tych przypadkach bywają naprawdę wysokie. 

Błąd medyczny diagnostyczny, polegający na nierozpoznaniu u pacjentki czerniaka, skutkujący śmiercią – po 50 000 zł zadośćuczynienia dla każdego z dzieci zmarłej. Wyrok w sprawie wydał Sąd Apelacyjny w Białymstoku w dniu 11 marca 2015 r., sygn. akt I ACa 874/14. 

Zadośćuczynienie za zakażenie pacjenta gronkowcem w szpitalu – 100 000 złotych zadośćuczynienia (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 lutego 2012 r., sygn. akt IV CSK 245/11).

Błąd lekarski, w konsekwencji którego pacjentka straciła jedną nerkę – 100 000 złotych zadośćuczynienia. W sprawie orzekał Sąd Apelacyjny w Lublinie, wyrok z dnia 4 marca 2009 r., sygn. akt I ACa 12/09.

Błąd medyczny, polegający na pozostawieniu w ciele pacjentki chusty chirurgicznej – 120 000 złotych zadośćuczynienia. Wyrok zapadł przed Sądem Okręgowym w Warszawie w dniu 20 czerwca 2017 r., sygn. akt I C 950/15.

Błąd okołoporodowy, skutkujący śmiercią dziecka w szpitalu – 100 000 zł zadośćuczynienia dla rodziców. Błąd polegał m.in. na licznych zaniedbaniach w trakcie samego porodu, jak i podczas opieki neonatologicznej. W sprawie orzekał Sąd Apelacyjny w Katowicach w dniu 19 lutego 2015 r., sygn. akt I ACa 912/14.

Błąd okołoporodowy polegający m.in. na zbyt późnym przeprowadzeniu cesarskiego cięcia – rekordowe zadośćuczynienie – 1 200 000 zł (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 18 stycznia 2016 r., sygn. akt VI ACa 1405/14).

Błąd okołoporodowy, na skutek którego dziecko zmaga się z bezwładnością jednej ręki – 250 000 złotych zadośćuczynienia. Wyrok podtrzymujący świadczenie w tej wysokości wydał Sąd Apelacyjny we Wrocławiu w dniu 24 stycznia 2014 r., akt I ACa 1370/13.

Błąd okołoporodowy, polegający na nieprzeprowadzeniu przez personel medyczny odpowiednich badań, na skutek czego dziecko jest głęboko niepełnosprawne (porażenie mózgowe przy porodzie) – 700 000 zł. W sprawie orzekał Sąd Apelacyjny w Łodzi, wyrok z 23 lutego 2017 r., sygn. akt I ACa 1024/16.

Błąd okołoporodowy polegający na nierozpoznaniu tylnego potylicowego ułożenia dziecka – 500 000 zł (wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 5 września 2017 r., sygn. akt I C 204/13).

Zastanawiasz się jaka może być wysokość odszkodowania za błąd lekarza w Twoim przypadku?

Skontaktuj się z nami – wyjaśnimy

Jeśli podejrzewasz, że Ty, Twoje dziecko lub ktoś z Twoich bliskich możecie być ofiarami błędu medycznego, pewnie zastanawiasz się czy warto wkroczyć na drogę sądową i walczyć o sprawiedliwość. Odpowiedź brzmi – warto. Pewnie słyszałeś o tym, że sprawy o błąd medyczny są niezwykle skomplikowane, trwają bardzo długo i są bardzo stresujące. Nie powinieneś jednak sugerować się tymi opiniami. Nie zawsze będą one prawdziwe, a po drugie – z pomocą kompetentnego prawnika można przejść przez każdy proces o błąd medyczny bezpiecznie. 

W sprawach o błędy lekarskie konsultacja z wyspecjalizowaną kancelarią prawa medycznego to absolutna podstawa. Wyjaśnimy Ci jakie prawa Ci przysługują, przedstawimy strategię procesową i w końcu – podpowiemy o jaką wysokość świadczeń możesz się ubiegać, aby Twoje krzywdy zostały wynagrodzone. Wysłuchamy Twojej historii i zrobimy co w naszej mocy, aby pomóc. Zadzwoń 536 007 001 lub napisz kancelaria[at]lazer-hudziak.pl

Dodaj komentarz

Przyjaciele kancelarii