fbpx

Jak udowodnić błąd
w sztuce lekarskiej?

Błąd lekarski jak udowodnić?

Jak udowodnić błąd w sztuce lekarskiej?

Jak udowodnić błąd w sztuce lekarskiej i czy jest to w ogóle możliwe to zagadnienie spędza sen z powiek setkom pokrzywdzonych pacjentów. Już na początku trzeba sobie wyraźnie powiedzieć, że udowodnienie lekarzowi, że popełnił błąd, jest jak najbardziej możliwe. Wbrew powszechnej, nieprawdziwej opinii, lekarz, który zachował się sprzecznie z aktualnymi zasadami sztuki medycznej, nie musi pozostać bezkarny. 

Polskie prawo przewiduje odpowiednie narzędzia, dzięki którym pacjent może dochodzić swoich praw. Jak jednak udowodnić, że faktycznie doszło do błędu w sztuce lekarskiej? Szpital przecież będzie się bronił i zrobi wszystko, aby wykazać, że pacjent nie ma racji. W dzisiejszym artykule wyjaśniamy, w jaki sposób zgodnie z polskim prawem udowadnia się, że lekarz popełnił błąd.

Obowiązek wykazania, że doszło do błędu w sztuce lekarskiej spoczywa na pacjencie

Na początek informacja zupełnie podstawowa. Zgodnie z obowiązującą w polskim prawie zasadą, kto twierdzi, ten dowodzi. Stanowi tak art. 6 kodeksu cywilnego, w którym czytamy, że ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. Oznacza to, że jeśli pacjent składa pozew do sądu, będzie musiał udowodnić, że twierdzenia zawarte w pozwie są prawdziwe. 

Bardzo ważne jest to, aby wszelkie dowody zgłaszać już w pozwie. Spóźnione dowody zostaną pominięte przez sąd. Pacjent, który chciałby otrzymać odszkodowanie, zadośćuczynienie lub inne świadczenia, nie ma wyjścia – musi przed sądem wykazać przesłanki odpowiedzialności pozwanego szpitala lub lekarza. Jeśli pacjent poważnie i odpowiedzialnie podejdzie do kwestii zebrania dowodów, znacznie przyspieszy bieg całej sprawy.

Pewien wyjątek w zakresie dowodów stanowią przypadki, w których dochodzi do zakażeń szpitalnych. W takim wypadku wystarczy, że pacjent uprawdopodobni (a nie wykaże), że do konkretnego zakażenia doszło w konkretnej placówce medycznej. Mniejsze „wymagania” w przypadku zakażeń szpitalnych potwierdza także orzecznictwo Sądu Najwyższego.

Jak udowodnić, że lekarz się pomylił? Najważniejsze dowody w sprawie o błąd medyczny 

Dowodów w sprawie o błąd medyczny może być wiele – wszystko tak naprawdę zależy od okoliczności konkretnego przypadku. Kluczowa jednak pozostaje dokumentacja medyczna, czyli cała historia choroby, wyniki badań lekarskich itp. Obowiązek prowadzenia takiej dokumentacji ma każdy szpital, czy przychodnia, w których pacjent korzysta ze świadczeń. 

Zgodnie z prawem, pacjent w dowolnej chwili może uzyskać dostęp do swojej dokumentacji medycznej, co wynika m.in. z Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Teoretycznie dokumentacja powinna być prowadzona możliwie rzetelnie i oddawać faktyczny przebieg leczenia. Słowo „teoretycznie” jest tu kluczowe. 

Niestety z naszej praktyki wynika, że możliwych trudności związanych z dokumentacją medyczną, jest bardzo dużo. Szpitale, które podejrzewają, że pacjent może wystąpić z oskarżeniem o błąd, nie chcą wydawać dokumentacji. Często zdarza się także, że dokumentacja jest wybrakowana, a brakuje akurat tych kluczowych informacji. W skrajnych przypadkach dokumentacja medyczna bywa nawet fałszowana, co jest oczywiście przestępstwem. Nie mniej, mimo wszystkich trudności, uzyskanie dokumentacji medycznej jest tak naprawdę punktem wyjścia do dochodzenia swoich praw na drodze sądowej. 

Oprócz dokumentacji medycznej pacjent powinien zgromadzić także inne dokumenty, dowodzące jego racji. Chodzi w szczególności o skierowania na badania, zaświadczenia, recepty, a także paragony, faktury itp. – wszystko, co potencjalnie może mieć związek z błędem medycznym. 

Bardzo ważnym dowodem jest także dowód z opinii biegłego. Sąd nie ma specjalistycznej wiedzy dotyczącej skomplikowanych kwestii medycznych. Niezbędna jest osoba, która taką wiedzą dysponuje, czyli właśnie biegły. Złożenie wniosku o powołanie biegłego i właściwy wybór samego biegłego jest bardzo ważny. Z opinii powinno wynikać, czy zachowanie lekarza było zgodne z zasadami sztuki medycznej, czy też nie. W praktyce sądy ufają opiniom biegłych i raczej nie wchodzą z nimi w polemikę. Może się jednak zdarzyć, że sąd oddali wniosek o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego. W takiej jednak sytuacji sąd uzasadnia swoją decyzję.  

Jeszcze jednym dowodem, o którym warto wspomnieć, są zeznania świadków. Oczywiście pacjent powołuje swoich świadków, szpital swoich. Warto jednak dokładnie zastanowić się, kogo chcemy powołać na świadka i czy zeznania tej osoby faktycznie wniosą do niej wartość, której oczekuje sąd. Warto, aby świadków do złożenia zeznań przygotował prawnik – w przeciwnym razie świadkowie często „opowiadają historie” mało istotne dla orzeczenia o błędzie lekarza lub jego braku. 

Przesłuchanie świadków, będących pracownikami szpitala, również jest specyficzne. Jak nietrudno się domyślić lekarze, czy położne, nie palą się do składania zeznań przeciwko swojemu pracodawcy. Tutaj również pomoże prawnik, który wie, w jaki sposób rozmawiać z pracownikami szpitala. Specjalista poprowadzi przesłuchanie w taki sposób, aby jak najdokładniej dowieść sądowi, co tak naprawdę wydarzyło się w szpitalu lub przychodni. 

Co trzeba zrobić, aby udowodnić lekarzowi, że popełnił błąd medyczny?

Jak przygotować się do udowodnienia lekarzowi, że popełnił błąd medyczny? Podsumowując wszystkie informacje, pacjent powinien być gotowy na to, że przede wszystkim należy:

  • uzyskać pełną dokumentację medyczną ze szpitala, 
  • dysponować potwierdzeniami wizyt lekarskich i odpowiednimi zaświadczeniami, które będą potwierdzały przebieg leczenia zgodny z zeznaniami pacjenta,
  • przedstawić wszystkie mające związek ze sprawą rachunki, paragony i faktury, 
  • złożyć stosowne wnioski o przesłuchanie świadków (w tym również członków personelu medycznego)
  • złożyć wniosek o powołanie (rzetelnego, obiektywnego i kompetentnego) biegłego, który podda wyczerpującej ocenie całość zgromadzonej dokumentacji.

Warto także mieć świadomość, że udowodnienie lekarzowi błędu to proces. Zebranie powyższych dokumentów i wykonanie wyżej wymienionych czynności jest bardzo ważne (niezbędne!). W trakcie samej sprawy sądowej może jednak dojść do wielu sytuacji, których nie dało się przewidzieć wcześniej. Między innymi z tego względu pacjenci nie powinni występować przeciwko lekarzom i szpitalom samodzielnie. Placówki zdrowotne zawsze reprezentowane są przez profesjonalnych pełnomocników.

Prawnik od błędów medycznych jest niezbędny dla skutecznego udowodnienia racji pacjenta

Nie będziemy Cię oszukiwać. Kwestia dowodów w sprawach na tle błędów i zaniedbań lekarskich jest niezwykle trudna. Niedoświadczeni pacjenci często nie mają świadomości na temat tego, jakie dowody powinni zebrać, a kolejno – jak je wykorzystać. Problemy mogą (i w praktyce zwykle występują) także z samym „wydobyciem” dokumentacji medycznej ze szpitala. 

Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe argumenty, pomoc doświadczonej kancelarii prawnej, specjalizującej się w sprawach o błędy medyczne, jest wręcz niezbędna. Pacjenci, którzy stają do nierównej walki ze szpitalem samodzielnie, niestety obniżają swoje szanse już na starcie. W artykule Czy w sprawie o błąd medyczny pacjentowi potrzebny jest prawnik? szczegółowo wyjaśniałyśmy, dlaczego udział w prawnika w sprawie sądowej na tle błędów w sztuce medycznej, jest tak istotny. 

Jeśli podejrzewasz, że w Twojej sprawie mogło dojść do błędu lekarskiego, zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią. Na co dzień pracujemy z pacjentami, którzy padli ofiarami różnego rodzaju zaniedbań. Mamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, dzięki którym możemy skutecznie udowodnić błąd w sztuce lekarskiej i  walczyć o sprawiedliwość w imieniu poszkodowanych. Możemy pomóc także Tobie. Zadzwoń teraz 536 007 001

1 komentarz do wpisu “Jak udowodnić błąd w sztuce lekarskiej”

  1. “Bardzo ważne jest to, aby wszelkie dowody zgłaszać już w pozwie. Spóźnione dowody zostaną pominięte przez sąd.”

    Czy tak jest w rzeczywistości ? A jeśli dowody i możliwość ich zgłoszenia wynikła dopiero z faktu zgłoszenia pisma procesowego przez drugą stronę postępowania, tj. np. ujawnienia pewnych faktów DOPIERO w trakcie wymiany pism procesowych ?

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Przyjaciele kancelarii