fbpx

Zadośćuczynienie za śmierć dziecka

Zadośćuczynienie za śmierć dziecka – adwokat radzi

Śmierć dziecka, zarówno w wyniku błędu przy porodzie jak i każdego innego błędu personelu medycznego zawsze jest dla rodziców traumatycznym wydarzeniem. Pogrążona w żałobie rodzina często zwyczajnie nie myśli o tym, że mogłaby ubiegać się o ukaranie lekarza, a także odpowiednie roszczenia pieniężne, w tym m.in. odszkodowanie i zadośćuczynienie. Tymczasem, zwykle uzyskać można duże kwoty, z których nie warto rezygnować. Nie zrekompensują one bólu ani nie uleczą straty, ale mogą znacznie ułatwić dalsze życie rodziny. Zdecydowanie warto więc podjąć walkę. W dzisiejszym artykule doradzamy rodzicom, którzy podejrzewają, że do śmierci ich dziecka mogło dojść na skutek błędów personelu medycznego i wyjaśniamy co można zrobić. 

Konsultacja z prawnikiem od błędów medycznych to pierwszy krok 

Pierwszą rzeczą, absolutnie podstawową rzeczą jest wstępne określenie czy potencjalnie możemy mieć do czynienia z błędem medycznym. Według powszechnie uznawanej definicji, o błędzie medycznym mówimy, gdy dochodzi do działania lub zaniechania lekarza, obiektywnie sprzecznego z powszechnie znanymi zasadami aktualnej wiedzy i praktyki medycznej. Oczywiście, pacjent, który na co dzień nie ma do czynienia z błędami medycznymi samodzielnie nie określi czy ma podstawy do dochodzenia roszczeń czy też nie, a jeśli już, to jakich. Z tego względu absolutną podstawą jest więc konsultacja z prawnikiem, specjalizującym się w sprawach o błędy medyczne. Wspieramy pacjentów nie tylko w określeniu czy i o co mogą się ubiegać, ale również przeprowadzamy ich przez całą dalszą drogę.

Niedoświadczony pacjent żadnych kroków prawnych nie powinien podejmować samodzielnie – ryzyko popełnienia błędu jest zbyt duże. Sprawy na tle błędów lekarzy same w sobie są trudne i nie ma sensu dokładać sobie zmartwień, powodowanych niekompetentnym działaniem. Pierwszym krokiem powinna więc zawsze być konsultacja z kancelarią prawa medycznego

Warto również podkreślić, że ze zgłoszeniem się do kancelarii nie warto zwlekać. Co do zasady roszczenia z tytułu błędów medycznych przedawniają się w terminie 3 lat od dnia, w którym pacjent dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Za szybkim dochodzeniem swoich praw przemawiają jednak  praktyczne względy. Czym mniej czasu minęło od potencjalnego błędu, tym lepiej szczegóły sprawy pamiętają rodzice i potencjalni świadkowie. Łatwiej również zdobyć dokumenty, które nie zdążyły jeszcze „zaginąć”. 

Dokumentacja medyczna to podstawa, czyli jak przebiega spotkanie z prawnikiem 

Rodzice zmarłego dziecka w żadnym razie nie powinni obawiać się konsultacji z prawnikiem. Warto jednak odpowiednio się do rozmowy. Podstawą jest uzyskanie ze szpitala kompletnej dokumentacji medycznej oraz zgłoszenie się do kancelarii z dokładnym, chronologicznym opisem sytuacji, która mogła potencjalnie doprowadzić do błędu.

Dokumentacja medyczna jest absolutną podstawą w przypadku dochodzenia roszczeń. Dostęp do dokumentacji medycznej jest jednym z podstawowych praw pacjenta i w teorii rodzice zmarłego dziecka nie powinni mieć problemu z jej uzyskaniem. Niestety, to tylko teoria. W praktyce , zwłaszcza gdy dochodzi do nieprawidłowości, zdobycie dokumentacji medycznej może być niezwykle trudne. Pomagamy również i w takich przypadkach. Jeśli nie jesteś w stanie samodzielnie wydobyć dokumentacji medycznej ze szpitala, w której mogło dojść do nieprawidłowości, tym bardziej powinieneś więc się do nas zgłosić. 

Sprawa o śmierć dziecka – cywilna czy karna?

Jeśli zdecydujesz się skorzystać z pomocy prawnika, przeprowadzi on Cię przez całość postępowania. Nie będziesz więc musiał samodzielnie dopełniać formalności, których jest zwykle sporo. Dla rodziny pogrążonej w żałobie mogłoby to być dużym wyzwaniem. 

Możliwości są zasadniczo dwie (można też skorzystać z obydwu). Jest to postępowanie karne przeciwko lekarzowi oraz postępowanie cywilne, zwykle przeciwko szpitalowi, w którym doszło do błędu lub bezpośrednio przeciwko lekarzowi. Jeśli zależy nam, aby lekarz poniósł także odpowiedzialność dyscyplinarną, o błędzie można także powiadomić Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Lekarzy. 

Celem postępowania karnego, jak sama nazwa wskazuje, jest ukaranie lekarza, który dopuścił się skutkującego śmiercią dziecka błędu. W postępowaniu cywilnym można natomiast domagać się roszczeń pieniężnych, takich jak m.in. odszkodowanie i zadośćuczynienie. Uprzednie uzyskanie wyroku karnego przeciwko lekarzowi może ułatwić późniejsze dochodzenie roszczeń pieniężnych na drodze cywilnej. Nie zawsze jednak wszczynanie postępowania karnego przeciwko lekarzowi będzie leżało w interesie rodziny zmarłego dziecka. Wszystko zależy od konkretnych okoliczności sprawy. Opracowaniem strategii procesowej również powinien zająć się prawnik. Plan działania skonstruuje on w taki sposób, aby prawa przysługujące rodzicom zmarłego dziecka były jak najpełniej zrealizowane. O zależnościach pomiędzy sprawą cywilną, a karną pisałyśmy także w artykule Postępowanie karne przeciwko lekarzowi. Wyrok w sprawie karnej, a sprawa o odszkodowanie za błąd medyczny.

Na marginesie warto również dodać, że w przypadku dochodzenia roszczeń cywilnych, droga sądowa nie jest jedynym z dostępnych rozwiązań przewidzianych przez prawo. Rodzice, którym zależy na czasie mogą również zdecydować się na postępowanie przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. To szybszy, uproszczony i tańszy sposób dochodzenia roszczeń. Równocześnie jednak wysokość przyznanych w tym postępowaniu świadczeń może być niższa niż na skutek sprawy sądowej, co stanowi duży minus. Co więc wybrać? Ponownie – niezbędna jest konsultacja ze specjalistą. 

Opinia biegłego – bardzo ważny dowód w sprawie 

Rodziców, którzy chcą dochodzić roszczeń z tytułu śmierci dziecka na skutek błędu w sztuce medycznej, zawsze lojalnie informujemy o tym, jak ważnym dowodem w sprawie jest opinia biegłego. Niekorzystna dla poszkodowanych rodziców opinia często przekreśla szanse na sukces w sprawie. Z tego względu, jeśli mamy solidne podstawy, aby twierdzić, że do błędu w sztuce doszło, należy wręcz stanąć na głowie, aby doprowadzić do zdobycia rzetelnej opinii. 

Dodatkowym problemem z opiniami biegłych jest to, że często napisane są w sposób dla sądu niezrozumiały i w zasadzie nie wynika z nich czy autor podziela twierdzenia  poszkodowanych rodziców czy nie. Należy więc w odpowiedni, maksymalnie precyzyjny sposób zadawać biegłym pytania. Tym także oczywiście zajmują się wyspecjalizowani w sprawach błędów medycznych prawnicy. Dla naszych Klientów nie tylko walczymy o obiektywne, rzetelne opinie, ale również w razie potrzeby potrafimy skutecznie podważyć opinie niekorzystne. Nie są rzadkością sytuacje, w których niezbędne będzie uzyskaniu kilku różnych opinii. 

Rodzicom zmarłych dzieci często wydaje się, że kluczem do zwycięstwa w sprawie będą zeznania – ich własne oraz świadków. Oczywiście, zeznania również są niezwykle istotne, jednak w rzeczywistości w hierarchii dowodów na pierwszym miejscu znajduje się opinia biegłego… a później długo nie ma nic. Z tego względu warto przede wszystkim pamiętać o roli opinii. Odpowiednim przesłuchaniem świadków i zadaniem im właściwych pytań zajmie także zajmie się kancelaria prawa medycznego. To prawda, że pracownicy szpitala zwykle obawiają się zeznawać przeciwko niemu, jednak specjalista wie w jaki sposób poprowadzić przesłuchanie. 

Śmierć dziecka z powodu błędu lekarza – wygrana ze szpitalem lub lekarzem jest możliwa

Współczujemy bólu rodzicom dzieci spowodowanym ich nagłą stratą  – często chodzi o jedynego i wyczekiwanego potomka. Tego bólu nie da się opisać i zdajemy sobie sprawę, że nie zrekompensuje go w pełni żadne, najwyższe nawet zadośćuczynienie. Zachęcamy jednak do walki o swoje prawa. Motywacją niekoniecznie muszą być wyłącznie kwestie finansowe, ale również fakt, że ukarany lekarz nie zaszkodzi już więcej żadnemu dziecku. Nie jest prawdą, że z lekarzem nie da się wygrać. Trzeba jednak wiedzieć, co należy zrobić i odpowiednio przygotować się do postępowania. Jest to możliwe tylko z pomocą kompetentnego i doświadczonego prawnika. 

Zadośćuczynienie za śmierć dziecka – adwokat

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią. Pomogłyśmy już wielu rodzicom, którzy na skutek błędu lekarza lub innego członka personelu medycznego musieli pożegnać się ze swoim dzieckiem. Zawsze robimy co w naszej mocy, aby uzyskać sprawiedliwy wyrok i satysfakcjonującą rekompensatę. Napisz lub zadzwoń – wysłuchamy Twojej historii. Tel. 536 007 001

Dodaj komentarz

Przyjaciele kancelarii