fbpx

Błąd anestezjologa

Błąd anestezjologa – najczęstsze błędy, przykłady – odszkodowania i zadośćuczynienia

Rola, którą odgrywają lekarze anestezjolodzy w każdym szpitalu jest ogromna. Choć zazwyczaj kojarzą się z podawaniem znieczulenia przed zabiegiem, zakres ich obowiązków wybiega znacznie znacznie poza tę czynność. Rozmawiają z chorymi, przygotowują ich do zabiegu i planują kolejne etapy postępowania leczniczego. Przez innych lekarzy, anestezjolodzy często nazywani są „zastępcami anioła stróża”, ponieważ często to od nich zależy dalsze życie i zdrowie pacjenta. Anestezjolog prowadzi leczenie pacjenta bezpośrednio przed, w trakcie, a często również po zakończeniu operacji. Błąd lekarza anestezjologa może być zatem dla osób operowanych i poddawanych zabiegom wyjątkowo tragiczny w skutkach.

Kiedy możemy mówić o błędzie anestezjologa?

Nie istnieje jedna, powszechnie uznawana definicja błędu medycznego. Zasadniczo jednak, o błędzie medycznym możemy mówić, gdy zachowanie lekarza w trakcie np. dokonywania zabiegu medycznego różni się od przyjętego wzorca właściwego postępowania. Uzasadnia to winę lekarza i umożliwia pociągnięcie go do odpowiedzialności.

Błąd medyczny został również wielokrotnie zdefiniowany w orzecznictwie sądowym, m.in. jako czynność (zaniechanie) lekarza w sferze diagnozy i terapii, niezgodna z nauką medyczną w zakresie dla lekarza dostępnym. Stanowi tak nadal aktualne orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 1 kwietnia 1955 r. (sygn. akt IV CR 39/54).

Powyższe definicje dotyczą również błędów popełnianych przez lekarzy anestezjologów.

Błąd anestezjologa – jakie błędy najczyściej popełniają anestezjolodzy?

Zasadniczo wyróżniamy kilka błędów medycznych, których mogą dopuścić się lekarze – w tym również lekarze anestezjolodzy. Najważniejsze z nich to:

  • Błąd diagnostyczny. Błąd taki wynika z błędnej interpretacji objawów, prowadzącej w konsekwencji do błędnego rozpoznania choroby (błąd diagnostyczny pozytywny) lub nierozpoznania jej w ogóle (błąd diagnostyczny negatywny).
  • Błąd techniczny. Istotą tego rodzaju błędu jest błędne wykonanie czynności leczniczej, zarówno w trakcie skomplikowanych operacji, jak również stosunkowo prostych zabiegów. Błąd ten może wystąpić na każdym z etapów leczenia pacjenta, w związku z czym w niektórych sytuacjach ciężko odróżnić go od błędu terapeutycznego lub diagnostycznego. W przypadku anestezjologów, błędem technicznym często przytaczanym w literaturze jest nieotworzenie przez anestezjologa zaworu z tlenem w trakcie przeprowadzania zabiegu operacyjnego. W konsekwencji tego typu błędnego działania, często operowana osoba umiera.
  • Błąd terapeutyczny. Często powiązany jest z błędem diagnostycznym – nieprawidłowa diagnoza może pociągać za sobą niewłaściwą metodę leczenia. Jest to nie tylko błąd w leczeniu, ale również zaniechanie opieki po operacji oraz brak podjęcia koniecznych działań rehabilitacyjnych. Anestezjolog powinien zatem nie tylko czuwać nad prawidłowym przebiegiem samego zabiegu, ale również podejmować wszelkie działania, zmierzające do uniknięcia powikłań pooperacyjnych. Czasu trwania takiego pooperacyjnego nadzoru nie da się jednoznacznie określić – zależy od okoliczności konkretnej sprawy. Błąd terapeutyczny może też polegać na podjęciu się przez anestezjologa przeprowadzenia znieczulenia mimo istnienia w tym zakresie przeciwwskazań lub zastosowanie u danego pacjenta zarzuconej, niestosowanej już w medycynie metody leczenia.
  • Błąd operacyjny – jest to szczególna postać błędu terapeutycznego. W przypadku lekarzy anestezjologów, może on polegać na nieprawidłowym przeprowadzeniu zabiegu. Zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem, błąd taki to w szczególności nieprawidłowe i bezpodstawne zawężenie lub poszerzenie pola operacyjnego. W przypadku anestezjologów do tych błędów będzie raczej rzadko dochodziło i będą one połączone ściśle z pracą chirurga operatora.
  • Błąd organizacyjny – nie jest to typowy błąd medyczny i w przypadku lekarzy anestezjologów tego typu błędy występują raczej rzadko. Dotyczą one wadliwej organizacji pracy w danej placówce medycznej. Mogą jednak być przyczyną błędów technicznych, np. w sytuacji, gdy wskutek niedochowania należytej staranności w dokumentacji medycznej, pacjentowi zostanie podane niewłaściwe znieczulenie lub znieczulenie w niewłaściwej ilości.

W praktyce anestezjolog może popełnić wiele błędów. Może np. w błędny sposób dobrać znieczulenie do zabiegu i właściwości osobistych pacjenta lub zaniechać jego podania, gdy było to konieczne. Należy również pamiętać, że do obowiązków anestezjologa należy też leczenie pacjentów z oddziału intensywniej terapii – są to obowiązki o ogromnej wadze i niestety w tym zakresie często zdarzają się błędy o najpoważniejszych z możliwych konsekwencji. Anestezjolodzy mogą również popełnić błąd w trakcie podejmowania czynności leczniczych u osób poszkodowanych , u których wystąpiło podejrzenie nagłego zatrzymania krążenia.

Błąd anestezjologa – przykłady z praktyki

W sprawie, w której anestezjolog popełnił błąd terapeutyczny orzekał Sąd Apelacyjny w Lublinie (orzeczenie z dnia 29 września 2005 r., sygn. akt I ACa 510/05). W tym konkretnym przypadku pacjentka odniosła poważną i trwałą szkodę w wyniku braku odpowiedniej opieki pooperacyjnej. W zarzutach pacjentki pojawiło się również m.in. zaniechanie obserwacji reakcji organizmu przez anestezjologa. Ponadto, zarzucała szpitalowi brak odpowiedniej konsultacji pomiędzy lekarzami, prowadzącymi proces jej leczenia. Szpital uznał zarzuty pacjentki przeciwko placówce medycznej. Błąd lekarza anestezjologa może polegać, jak podkreślano powyżej, nie tylko na podjęciu niewłaściwych działań, ale również na zaniechaniu podjęcia właściwych.

Głośną sprawę, szeroko opisywaną przez media, stanowi również sprawa starszej kobiety, u której w wyniku błędu anestezjologa doszło do niedotlenienia organizmu. Pacjentka przeszła operację pobrania wycinka z podejrzanej zmiany w płucach. Po zabiegu źle się czuła i miała stale podwyższoną temperaturę ciała. Okazało się, że w trakcie zabiegu uszkodzono przełyk pacjentki, a na stół operacyjny trafiła ponownie blisko o dwie doby za późno. Dodatkowo, w trakcie zabiegu, który docelowo miał usunąć źródło zakażenia z przełyku, doszło do błędu anestezjologicznego. Anestezjolog nie zareagował w odpowiedni, oczekiwany sposób m.in. na obraz, który widział na monitorze. Nie podjął również odpowiednich działań na czas. W konsekwencji pobytu pacjentki w szpitalu i zabiegów, które przeszła, doszło do ciężkiego niedotlenienia organizmu. Kobieta znalazła się w stanie wegetatywnym i będzie wymagała pomocy rodziny do końca swojego życia.

Błąd anestezjologa uzasadnia roszczenie o odszkodowanie, zadośćuczynienie lub rentę

Warto pamiętać, że błąd anestezjologa, podobnie jak każdy z błędów medycznych uzasadnia dochodzenie przez pacjenta odszkodowania, zadośćuczynienia lub też renty. Choć żadne pieniądze nie zwrócą poszkodowanemu pacjentowi życia, mogą znacznie poprawić jego komfort po nieudanym zabiegu lub operacji. Sprawy o błąd medyczny  potrafią ciągnąć się latami, a zgromadzenie odpowiedniego materiału dowodowego może być problematyczne. Nasza kancelaria bardzo dokładnie analizuje sprawę zanim poradzi klientowi pójście do sądu. Klient nie powinien iść do sądu w ciemno. Warto zwrócić się o pomoc do naszej kancelarii prawnej, która posiada odpowiednie doświadczenie i będzie potrafiła doprowadzić sprawę pacjenta poszkodowanego błędem anestezjologa do możliwie jak najkorzystniejszego zakończenia. Kontakt: kancelaria@lazer-hudziak.pl, tel. +48604432333, +48530291291.

2 komentarze do wpisu „Błąd anestezjologa – najczęstsze błędy, przykłady – odszkodowania i zadośćuczynienia”

Dodaj komentarz

Przyjaciele kancelarii