fbpx

Błąd ortopedy

Błąd ortopedy to też błąd medyczny – przykłady, odszkodowania i zadośuczynienia

Lekarze ortopedzi zajmują się diagnozowaniem oraz leczeniem chorób i urazów związanych z narządem ruchu. Pomagają również pacjentom cierpiących na urazy i zaburzenia w obrębie więzadeł, mięśni, nerwów, stawów i ścięgien. Prowadzą również leczenie wszelkich dolegliwości związanych z niewłaściwym funkcjonowaniem układu szkieletowego. Często pomagają w leczeniu urazów osobom profesjonalnie uprawiającym sport. Błędy, które mogą przydarzyć się lekarzom ortopedom mogą być tragiczne w skutkach i wpłynąć na całe dalsze życie pacjenta, znacznie obniżając jego komfort.

Błąd medyczny lekarza ortopedy

Nie istnieje jedna, konkretna definicja błędu medycznego, który może zostać popełniony przez lekarza ortopedę. Za błąd medyczny zasadniczo uznaje się takie działanie lekarza, które pozostaje w sprzeczności z oczekiwanym w danej sytuacji. Ortopeda może zatem popełnić m.in. błąd w diagnozowaniu, błąd wykonawczy, rzadziej organizacyjny.

Istotna przy określaniu ewentualnej odpowiedzialności lekarza ortopedy jest tzw. kwestia należytej staranności. Ortopeda, podobnie jak każdy inny lekarz, jest zobowiązany do zachowywania standardów należytej staranności w trakcie każdej podejmowanej przez siebie czynności. Czynności lecznicze, które podejmuje ortopeda muszą być wykonywane w sposób należyty oraz opierać się na zdobytej wiedzy i doświadczeniu. Lekarz musi również respektować ogólne zasady obowiązujące w sztuce lekarskiej. Przesądza o tym m.in. Art. 8 Kodeksu Etyki Lekarskiej, który stanowi, że „lekarz powinien przeprowadzać wszelkie postępowanie diagnostyczne, lecznicze i zapobiegawcze z należytą starannością, poświęcając im niezbędny czas”.Lekarz, który nie dostosowuje się do ogólnie uznawanych zasad wiedzy i sztuki lekarskiej, zachowuje się w sposób bezprawny.

Na czym może polegać błąd lekarza ortopedy?

Lekarz ortopeda może leczyć pacjentów na wiele sposobów i podejmować szereg różnych czynności. Znaczący procent spraw, które wpływają do Wojewódzkich Komisji ds. Orzekania o Błędach Medycznych dotyczy niewłaściwego leczenia ortopedycznego. Katalog błędów, które może popełnić lekarz ortopeda jest szeroki. Zaliczyć można do niego m.in.:

 • Zbyt późne postawienie prawidłowej diagnozy lub postawienie niewłaściwej. Lekarze ortopedzi diagnozują m.in. zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa, przepuklinę dyskową, dyskopatię, wady postawy, chorobę Olliera, chorobę Schuermanna, nowotwory kości i wiele innych.
 • Niewłaściwe wykonanie zabiegów, np. artroskopii stawu kolanowego czy częstego zabiegu usunięcia łękotki.
 • Leczenie nieistniejących złamań lub urazów.
 • Błędna diagnoza, a w konsekwencji przeprowadzenie zbędnego zabiegu amputacji kończyny.
 • Brak zlecenia odpowiednich badań.
 • Brak rozpoznania złamań i urazów i zaniechanie ich leczenia.
 • Niewdrożenie leczenia przeciwbólowego, najczęściej u pacjentów po wypadkach.
 • Niezlecenie kontroli płytek krwi przy leczeniu przeciwzakrzepowym.

Nie wszystkie działania ortopedów, które na pierwszy rzut oka wydają się być błędem medycznym, będą nim w rzeczywistości.

Błąd ortopedy – przykłady spraw

Sprawy, w których błąd popełnił lekarz ortopeda niestety często mają bardzo poważne skutki – ich konsekwencją bywa np. uniemożliwienie samodzielnego poruszania się pacjentowi i konieczność rehabilitacji. Schorzenia ortopedyczne oddziałują na układ mięśniowo-szkieletowy i nierzadko powodują problemy z poruszaniem się – błąd medyczny może jedynie pogorszyć taki stan rzeczy.

Głośną sprawą, w której lekarz ortopeda popełnił błąd jest dramatyczny w skutkach przypadek młodej dziewczyny, która uległa poważnemu wypadkowi samochodowemu. Trafiła do szpitala w Białymstoku, gdzie przeprowadzono operację. Lekarz ortopeda w trakcie zabiegu uszkodził rdzeń kręgowy pacjentki podczas wkręcania śruby i próby stabilizacji kręgosłupa. W wyniku tego błędu młoda dziewczyna utraciła czucie w nogach.

Ciekawym przykładem błędu lekarza ortopedy jest sprawa rozpatrywana przez Sąd Rejonowy w Łodzi-Widzewie, wyrok z dnia 21 lutego 2017 r. (sygn. akt II C 67/15). Sprawa dotyczyła przypadku pacjentki, u której lekarz ortopeda zdiagnozował skręcenie prawej stopy, doznane wskutek bolesnego upadku. Stopa pacjentki została umieszczona w szynie gipsowej. Po upływie tygodnia, w trakcie kontroli, ortopeda stwierdził, ż doszło również do złamania wewnętrznej kości stopy z odpryskiem. Zalecił pacjentce umieszczenie stopy w bucie gipsowym na okres czterech tygodni. Ból się nasilał, więc pacjentka udała się do innego ortopedy. Ten nie stwierdził złamania, a jedynie skręcenie – nie było więc potrzeby umieszczania stopy pacjentki w ciężkim i utrudniającym funkcjonowanie opatrunku gipsowym. Sąd stwierdził, że zachowanie ortopedy polegało nie niedochowaniu należytej staranności przy ocenie zdjęć RTG. Lekarz nie skonsultował również swojej diagnozy z innym lekarzem specjalistą. Ostatecznie, w wyniku błędu diagnostycznego lekarza ortopedy, pacjentka uzyskała satysfakcjonujące zadośćuczynienie.

Błąd ortopedy – kiedy lekarz odpowie?

Aby możliwe było pociągnięcie do odpowiedzialności lekarza ortopedy, jak również lekarza każdej innej specjalizacji, musi wystąpić kilka przesłanek. Należą do nich:

 • Bezprawność w postępowaniu lekarza
 • Wina lekarza
 • Wystąpienie uszczerbku na zdrowiu pokrzywdzonego
 • Związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy działaniami podjętymi przez lekarza ortopedę, a uszczerbkiem na zdrowiu doznanym przez pacjenta.

Za błąd ortopedy odpowiedzieć może lekarz lub zakład leczniczy, w której doszło do powstania uszczerbku na zdrowiu pacjenta. Odpowiedzialność lekarza zależy od formy jego zatrudnienia – jeśli lekarz pracuje na tzw. „kontrakcie”, zakres jest odpowiedzialności jest znacznie szerszy. Będzie mógł być pociągnięty do odpowiedzialności cywilnej solidarnie ze szpitalem. Jeśli jednak lekarz ortopeda zatrudniony jest w oparciu o umowę o pracę, jego odpowiedzialność będzie ograniczona do odpowiedzialności pracowniczej wobec szpitala. W ewentualnym postępowaniu przed sądem wystąpi jedynie jako świadek, a całość odpowiedzialności poniesie szpital lub inna placówka medyczna.

Szpital za błąd lekarza ortopedy odpowie zawsze – bez względu na to czy konkretny ortopeda pracuje w oparciu o umowę o pracę czy „kontrakt”. W przypadku błędu ortopedy, jak również każdego innego lekarza, można również wystąpić z powództwem przeciwko ubezpieczycielowi lekarza lub szpitala. Zarówno lekarz jak i każda placówka medyczna, ubezpieczeni są od odpowiedzialności cywilnej.

Odszkodowanie i zadośćuczynienie cofną wskazówek zegara – mogą jednak pomóc w naprawianiu skutków pomyłki lekarza ortopedy

Pacjenci, którzy zostali pokrzywdzeni wskutek błędów lekarzy ortopedów nierzadko do końca życia będą musieli zmagać się nie tylko z fizycznymi dolegliwościami, ale również z poczuciem krzywdy. Lekarz jest przecież zawodem szczególnego zaufania, a wszelkiego rodzaju zabiegi medyczne powinny przywracać zdrowie, a nie je odbierać. Niestety, czasu cofnąć się nie da. Warto jednak starać się o przyznanie sprawiedliwego i satysfakcjonującego zadośćuczynienia, odszkodowania lub nerwy. Uzyskane pieniądze można przeznaczyć na rehabilitację lub łagodzenie skutków nieszczęśliwego zabiegu lub diagnozy. Kontakt: kancelaria@lazer-hudziak.pl, tel. +48604432333, +48530291291.

Dodaj komentarz

Przyjaciele kancelarii