fbpx

Odszkodowanie
za śmierć dziecka

Co się należy po śmierci dziecka w wyniku błędu medycznego?

Odszkodowanie za śmierć dziecka

Odszkodowanie za śmierć dziecka przysługuje zarówno Mamie, Tacie, jak też  Rodzeństwu.

Czy podejrzewasz, że Twoje dziecko zmarło na skutek błędu medycznego? Koniecznie zgłoś się do kancelarii Lazer & Hudziak, aby uzyskać kompleksową pomoc prawną. Zadzwoń 536 007 001

Wszystkie sprawy związane z kwestią odpowiedzialności lekarzy są ze swej natury trudny. Nie oznacza to jednak, że odszkodowanie za śmierć dziecka w następstwie porodu jest nieosiągalne. By było to możliwe, konieczne jest spełnienie następujących przesłanek:

  • działanie lub zaniechanie lekarza odpowiedzialnego za wystąpienie błędu medycznego musi być niezgodne z aktualną wiedzą medyczną;
  • wskutek tego działania lub zaniechania zaistniała szkoda tj.  śmierć dziecka przy porodzie;
  • wykazanie związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy śmiercią dziecka a działaniem lub zaniechaniem lekarza;
  • lekarzowi odpowiedzialnemu za stan zdrowia dziecka można przypisać winę umyślną lub winę nieumyślną.

Odszkodowanie za śmierć dziecka- kiedy się należy?

Zaniedbań ze strony personelu danego szpitala, które mogą doprowadzić do śmierci dziecka, jest bardzo wiele. Może to być na przykład nieprawidłowy odczyt badania KTG, co w konsekwencji przekłada się na poważne niedotlenienie płodu czy też zbyt późne rozpoznanie odklejającego się łożyska. Częstym błędem lekarskim jest zwlekanie z przeprowadzeniem cesarskiego cięcia. Wielu medyków liczy bowiem na to, że poród zostanie zakończony siłami natury, co nie zawsze jest jednak możliwe. Należy również zwrócić uwagę, niektóre z błędów bywają popełnione jeszcze przed porodem, w fazie życia płodowego dziecka. Jeżeli doprowadzą one do zgonu, rodzicom należy się odszkodowanie za śmierć dziecka, jak również zadośćuczynienie.

Odszkodowanie za śmierć dziecka – od czego należy zacząć?

Aby uzyskać odszkodowanie za śmierć dziecka, należy się do tego odpowiednio przygotować. Otóż kwestią absolutnie podstawową jest tutaj zebranie całości dokumentacji medycznej, która wskazuje na fakt popełnienia błędu. Istotne więc będą wyniki wszystkich przeprowadzonych badań w placówce oraz ich opisy. Co ważne, zgodnie z art. 26 i art. 27 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, każda placówka medyczna jest zobligowana do wydania całej dokumentacji związanej z leczeniem każdemu pacjentowi. Poszkodowana powinna zgromadzić również wszystkie rachunki i faktury dokumentujące wydatki poniesione w toku prowadzenia ciąży – mogą to być na przykład koszty dodatkowych badań, dojazdy czy też konieczne noclegi poza miejscem zamieszkania. Ważne jest również zapoznanie się z dokumentacją medyczną. Chodzi bowiem o sprawdzenie czy była ona prowadzona w sposób rzetelny. Zdarzają się przypadki fałszowania dokumentacji. W takim przypadku niezwykle cenne będą zeznania świadków – rodziny i znajomych, którzy znali stan zdrowia poszkodowanej w trakcie ciąży.

Czy poszkodowanej należy się tylko odszkodowanie za śmierć dziecka?

Śmierć dziecka jest wielkim dramatem dla każdej matki. Gdy do zgonu dochodzi w szpitalu, podczas porodu, ból ten jest jeszcze większy. Matka i jej dziecko są bowiem pod profesjonalną opieką personelu medycznego, co powinno być gwarancją, że wszystko, co wiąże się z prowadzeniem ciąży i porodu, zostanie przeprowadzone zgodnie z procedurami oraz zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Jeżeli jednak dojdzie do zgonu noworodka, wówczas rodzicom przysługuje odszkodowanie za śmierć dziecka, a także zadośćuczynienie za doznaną krzywdę. Jest rzeczą oczywistą, że uzyskane świadczenia nie będą w stanie zrekompensować bólu po stracie ukochanego dziecka, jednakże mogą one chociaż w niewielkim stopniu przyczynić się do powrotu do codziennego funkcjonowania.

Od kogo należy się odszkodowanie za śmierć dziecka?

Odszkodowanie za śmierć dziecka jest dochodzone od szpitala bądź też od osoby, która była bezpośrednio odpowiedzialna za zgon. Placówki medyczne posiadają jednak polisy ubezpieczeniowe i to zwykle z nich są pokrywane tego typu świadczenia. Rozwiązanie to chroni interesy nie tylko szpitala, ale również i pacjenta. Dzięki ubezpieczeniu poszkodowany może mieć pewność, że jego roszczenie zostanie zaspokojone. Mimo wszystko, gdy dochodzi do procesu, placówki medyczne zawsze posiadają w sądzie swoich pełnomocników (adwokatów lub radców prawnych), którzy dbają o ich interesy. W związku z tym dla pacjenta jest lepiej, gdy i on działa przez swojego pełnomocnika. Należy także pamiętać, że swoje roszczenia można zaspokoić w postępowaniu mediacyjnym, co znacznie przyspiesza zakończenie sporu.

Zadośćuczynienie i odszkodowanie za śmierć dziecka nienarodzonego

Jeżeli lekarz prowadzący ciąże dopuścił się zaniedbań lub błędów, które w konsekwencji doprowadziły do śmierci nienarodzonego dziecka, masz prawo żądać zadośćuczynienia i odszkodowania za śmierć dziecka nienarodzonego. Potrzebujesz skonsultować swój przypadek? Wyślij zgłoszenie lub zadzwoń

Odszkodowanie za śmierć dziecka – trzeba pamiętać o przedawnieniu

Roszczenie o odszkodowanie za śmierć dziecka ulega przedawnieniu podobnie jak inne roszczenia wynikające z prawa cywilnego. W tym przypadku poszkodowani mają 3 lata na zgłoszenie swoich pretensji od chwili, w której dowiedzieli się o śmierci dziecka. Co jest niezwykle istotne, jeżeli zgon nastąpił wskutek czynu przestępczego, wówczas termin przedawnienia wynosi aż 20 lat.

Śmierć dziecka jest zawsze traumatycznym przeżyciem. Niestety, wskutek różnego rodzaju błędów przy porodzie dochodzi co roku do wielu zgonów noworodków. Kancelaria Lazer & Hudziak, zdając sobie sprawę z nieopisanego wręcz bólu rodzin, prowadzi sprawy osób, które straciły swoje dzieci w opisywanych powyżej okolicznościach. Dzięki profesjonalnej pomocy świadczonej przez doświadczonych prawników, każdy z poszkodowanych może mieć pewność, że jego interesy są właściwie reprezentowane.

Odszkodowanie za śmierć dziecka w szpitalu, przy porodzie na skutek błędu medycznego.

Odszkodowanie za śmierć dziecka nienarodzonego na skutek źle prowadzonej ciąży przez lekarza.

Dodaj komentarz

Przyjaciele kancelarii