fbpx

Prawnik orzeczenie o niepełnosprawności

Odwołanie od decyzji o niepełnosprawności

Odwołanie od decyzji o niepełnosprawności

Odwołanie od decyzji o niepełnosprawności może być skomplikowanym procesem, dlatego korzystanie z pomocy prawnika może być pomocne, zwłaszcza jeśli nie czujesz się pewny lub nie jesteś zaznajomiony z procedurami prawno-administracyjnymi.

Poniżej przedstawiam kilka korzyści związanych z zatrudnieniem prawnika w przypadku odwołania od decyzji o niepełnosprawności:

 1. Zrozumienie prawa: Prawnicy naszej kancelarii specjalizują się w sprawach związanych z niepełnosprawnością, mają wiedzę i doświadczenie w dziedzinie prawa dotyczącego niepełnosprawności. Mogą pomóc Ci zrozumieć prawa i przepisy związane z orzekaniem o niepełnosprawności oraz jakie argumenty i dowody mogą mieć największe znaczenie w Twoim przypadku.
 2. Pomoc w przygotowaniu dokumentacji: Nasi prawnicy mogą pomóc Ci w zebraniu odpowiedniej dokumentacji i dowodów, które będą ważne w procesie odwoławczym. Wiemy, jakie informacje są istotne i jak je przedstawić w sposób najbardziej przekonujący.
 3. Reprezentacja i negocjacje: Prawnicy mogą reprezentować Cię podczas procesu odwoławczego. Będą mogli skontaktować się z odpowiednim organem, przedstawić Twoje argumenty i negocjować w Twoim imieniu w celu osiągnięcia korzystnego wyniku.
 4. Zapewnienie zgodności proceduralnej: Proces odwoławczy może być skomplikowany. Prawnicy mogą upewnić się, że wypełniasz wszystkie wymagane formularze, przestrzegasz terminów i postępujesz zgodnie z procedurami prawidłowo.
 5. Doradztwo i wsparcie emocjonalne: Odwoływanie się od decyzji o niepełnosprawności może być stresujące i emocjonalne. Prawnicy mogą zapewnić Ci wsparcie emocjonalne i doradztwo w trudnych momentach, pomagając Ci radzić sobie ze stresem i trudnościami, które mogą się pojawić w trakcie procesu.

Pamiętaj, że korzystanie z pomocy prawnika może wiązać się z kosztami, dlatego warto zasięgnąć informacji na temat opłat i ustalić warunki współpracy przed rozpoczęciem procesu odwoławczego. Zapraszamy do kontaktu. Zadzwoń 536 007 001.

Odwołanie od orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

O możliwości odwołania od decyzji o niepełnosprawności powinien wiedzieć każdy pacjent, który stara się o status osoby niepełnosprawnej. Jest to również ważny temat dla osób, które stały się niepełnosprawne na skutek błędów w sztuce medycznej. Orzeczenie o niepełnosprawności ułatwia funkcjonowanie w życiu codziennym w wielu ważnych aspektach, takich jak m.in. wsparcie w zakresie rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia, pomoc w rehabilitacji społecznej, dofinansowanie np. na niezbędne sprzęty ortopedyczne, uprawnienia do licznych świadczeń czy możliwość skorzystania z przywilejów podatkowych oraz zniżek w komunikacji miejskiej. 

→ Jeżeli Twoja lub osoby bliskiej niepełnosprawność jest wynikiem błędu medycznego, skontaktuj się z kancelarią Lazer & Hudziak, aby ustalić jakie macie możliwości uzyskania odszkodowania. Zadzwoń 536 007 001

Co może zrobić pacjent, który otrzyma negatywną decyzję i nie zostanie uznany za osobę niepełnosprawną wskutek orzeczenia powiatowego lub miejskiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności? Nie jest to z pewnością koniec kroków, jakie można podjąć. Tę problematykę nakreślamy w dzisiejszym artykule. 

Orzeczenie o niepełnosprawności – podstawowe informacje

O niepełnosprawności mówimy w przypadku trwałej lub okresowej niezdolności do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, w szczególności powodującej niezdolność do pracy.  W sensie prawnym osoba niepełnosprawna dysponować musi orzeczeniem o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem o wskazaniach do ulg i uprawnień. Orzeczenia o niepełnosprawności wydawane są na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Postępowanie prowadzące do wydania takiej decyzji jest zespołowe i dwuinstancyjne.

O tym, czy pacjenta można uznać za niepełnosprawnego w sensie prawnym, jako pierwsza instancja decydują powiatowe lub miejskie zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności. Drugą instancją są wojewódzkie zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności. Dla uznania pacjenta za osobę niepełnosprawną niezbędny jest odpowiedni wniosek. Zespół orzeka o przyznaniu pacjentowi statusu osoby niepełnosprawnej na posiedzeniu, na którym obecność pacjenta jest zasadniczo obowiązkowa. 

Więcej o tym, w jaki sposób przebiega proces prowadzący do uzyskania decyzji o niepełnosprawności, w tym również w przypadku pacjentów pokrzywdzonych na skutek błędów medycznych, pisałyśmy szczegółowo w artykule Decyzja o niepełnosprawności, a błąd lekarski – co warto wiedzieć?

Odwołanie od decyzji o niepełnosprawności – odwołanie do wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności

W przypadku, gdy pacjent nie zgadza się z orzeczeniem miejskiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, droga do uzyskania pozytywnej decyzji o niepełnosprawności nie jest jeszcze zamknięta. Drugą instancją, do której można się odwołać, jest – jak już wspomniałyśmy – wojewódzki zespół ds. orzekania o niepełnosprawności. Będzie on właściwy do rozpatrywania odwołań od orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, wydawanych przez powiatowe i miejskie zespoły orzekające, funkcjonujące w konkretnym województwie. Na złożenie odwołania pacjent ma 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia otrzymania orzeczenia. Warto jednak dokładnie przeczytać pouczenie (jak również oczywiście samą decyzję i jej uzasadnienie). Znajdują się tam wszystkie wytyczne, również w zakresie terminu, w których należy składać odwołania.

Prawnik orzeczenie o niepełnosprawności – czy warto się odwoływać od orzeczenia o niepełnosprawności

Odwołanie powinno być logiczne i sformułowane w sposób czytelny. Powinno zawierać dane personalne i adresowe pacjenta, oznaczenie instytucji, do której się zwracamy, wskazanie, od której sprawy się odwołujemy, treść odwołania z uzasadnieniem i podpis. W uzasadnieniu należy możliwie szczegółowo wyjaśnić, dlaczego nie zgadzamy się z decyzją powiatowego zespołu. Warto jednak pamiętać, że jest to pismo urzędowe i dokument – nie należy dawać w nim upustu emocjom. Odwołanie powinno być możliwie neutralne i profesjonalne. 

Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem powiatowego zespołu – tego samego, który wydał decyzję. To ważne! Należy pamiętać, aby odwołania nie składać bezpośrednio do organu drugiej instancji, bo ten i tak przekaże wszystkie dokumenty do organu pierwszej instancji. Wydłuży to jedynie czas oczekiwania na rozpatrzenie sprawy (zamiast – jak często błędnie uważają pacjenci – skrócenia go). 

Zespół powiatowy prześle odwołanie do zespołu wojewódzkiego w terminie 7 dni od otrzymania odwołania. Organ II instancji może uwzględnić odwołanie w całości lub części, jeśli zgodzi się z argumentacją pacjenta. W takiej sytuacji nie dojdzie do kolejnego posiedzenia. 

Odwołanie od decyzji o niepełnosprawności – odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych

Negatywna decyzja zespołu wojewódzkiego, skutkująca ponowną odmową uznania za osobę niepełnosprawną, również nie musi być decyzją ostateczną. Nie jest to koniec drogi – jeśli pacjent nie zgadza się z decyzją zespołu wojewódzkiego, może odwołać się do sądu, a konkretnie sądu pracy i ubezpieczeń społecznych. Ponownie – należy zrobić to za pośrednictwem organu niższej instancji, czyli w tym przypadku wojewódzkiego zespołu, który wydał decyzję. Przekazuje on sądowi akta sprawy wraz z odpowiedzią na odwołanie. 

Na odwołanie się od decyzji zespołu wojewódzkiego, pacjent ma 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania lub doręczenia mu orzeczenia. Postępowanie przed sądem jest wolne od opłat sądowych. Aby je zainicjować, pacjent składa pozew do odpowiedniego sądu. Pozew musi spełniać warunki przewidziane przez kodeks postępowania cywilnego i zawierać m.in. oznaczenie sądu, stron, rodzaju pisma, zaskarżanej decyzji, oraz uzasadnienie zarzutów i wniosków, które będą świadczyły na korzyść roszczeń pacjenta. 

Pacjent powinien być gotowy na to, że w trakcie postępowania może zostać wezwany na badania przez powołanych przez sąd biegłych. Po badaniu biegli dokonują oceny stanu zdrowia osoby, która ma być uznana za niepełnosprawną, a następnie przekazują dokumentację sądowi. Pacjent może jednak nie zgodzić się z treścią opinii biegłego – w ciągu 7 dni może wnieść do niej zarzuty.

Sąd orzekający w sprawie weźmie pod uwagę całość materiału dowodowego zgromadzonego w trakcie postępowania – w tym m.in. dokumentację medyczną, która powinna zostać mu przekazana przez wojewódzką komisją, treść odwołania, opinie biegłych itp. Dopiero po rzetelnej analizie całości dowodów wyda orzeczenie, w którym ostatecznie uzna pacjenta za osobę niepełnosprawną lub nie. 

Odwołanie od decyzji o niepełnosprawności warto przygotować z pomocą specjalisty

Brak pozytywnej decyzji w zakresie decyzji o niepełnosprawności nie musi być końcem walki pacjenta – bez względu na to, czy mówimy o orzeczeniu pierwszej instancji czy drugiej. Tymczasem po otrzymaniu negatywnej decyzji pacjenci często poddają się i rezygnują z walki o status osoby niepełnosprawnej lub – co gorsza – podejmują na własną rękę niewłaściwe kroki i sami pogarszają swoją sytuację. Tymczasem zwykle jedynym rozsądnym wyjściem jest konsultacja z prawnikiem medycznym. Co więcej, z pomocy prawnika warto korzystać nie tylko, gdy wojewódzki lub powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności wyda negatywną decyzję. Swoją sprawę warto skonsultować z ekspertem jeszcze wcześniej, na samym początku swojej drogi. 

Odwołanie od decyzji ZUS – jak napisać odwołanie od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Prawnik orzeczenie o niepełnosprawności

Nasza kancelaria prawa medycznego kompleksowo pomaga pacjentom, którzy starają się o status osoby niepełnosprawnej. Profesjonalnie analizujemy sprawę, prowadzimy całość postępowania, w tym również odwoławcze i przejmujemy wszelkie formalności. Zapraszamy do kontaktu. Zadzwoń 536 007 001

7 komentarzy do wpisu „Prawnik orzeczenie o niepełnosprawności”

 1. Dobry wieczór. Syn ma 16 lat i ma autyzm atypowy dziecięcy. Dziś otrzymałam orzeczenie i otrzymał orzeczenie o stopniu umiarkowanym. Został mu odebrany punkt 7 i 8. Syn ma duże zaburzenia i potrzebuje opieki mojej . Sama wychowuje dwóch artystów. Proszę mi pomóc się odwołać od decyzji orzecznictwa.

  Odpowiedz
 2. Dlaczego WZON orzecznik Psycholog wpisuje W orzeczeniu Priori Bez Badań komisji nie zgadza się i podważa dokumentację medyczną Specjalistów Lekarzy i WZON zgory podważa nie zgodność z wyrokiem Sądu i to Sąd przywraca niepełnosprawność i orzeczenie wyrokiem Sądu Obecnie mam orzeczenie Nie PCPR i WZON Tylko wyrokiem Sądu

  Odpowiedz
 3. Zięć złożył wniosek wraz z badaniami w orzecznictwie o niepełnosprawności. Oczekuje na operację kręgosłupa, na którą skierowanie dostał od razu, kiedy zgłosił się z dolegliwościami. Terminu nie dotrzymano, czeka obecnie w kolejce rezerwowej w innej placówce. Tymczasem złożył wniosek o uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności, w celu otrzymania zasiłku socjalnego. W orzecznictwie zażądano uzupełnienia dokumentacji o historię choroby. Zięć wielokrotnie w placówce, która wydała skierowanie na operację upominał się o wydanie, aż w końcu powiedziano mu, że żadnej historii choroby nie posiadają, nie wydano nawet potwierdzenia wizyty, na której otrzymał skierowanie na operację.
  Dziś próbował złożyć w Orzecznictwie o niepełnosprawności wyjaśnienie na piśmie, jak to wszystko wyglądało i że nie jest w stanie wymaganego dokumentu dostarczyć. Obsługa interesantów nie przyjęła od niego tego pisma, twierdząc że miała być historia choroby dostarczona, więc niczego innego nie przyjmą.
  Co w tej sytuacji robić?
  W tym momencie zięć został bez możliwości ubiegania się o orzeczenie o niepełnosprawności.

  Proszę o odpowiedź.
  Dziękuję.

  Odpowiedz
 4. Do stalem wyrok sadu na orzeczenie ktore zmieniono znaczny stopienia na komisji przedluzeniu stopnia na umiarkowany do 2026 r worzeczeniu nie mogl ustalic od kat istnieje stopien znaczny zlozylem wniosek pozwu do sadu o przywruceniu stopnia znacznego sad zlecil badania bieglych sadowych wydal wyrok o zmianie stopnia umiarkowanego do 2026r zmienil w tej decyzji zaskarzenie tego wyrokiem sadu tego stopnia na stale stopienia znacznego i w punkcie decyzji zaznaczyl ze ze decyzja stopnia znacznego nie dotyczy a sad wydal wyrok ze w punkcie 7 dotyczy dlaczego zaskarzony wyrok umiarkowany do 2026 r w decyzji zmienia sadowny stopien znaczny na stale skoro jest zmieniony w czesci umiarkowanej i sad ustali ze niepelnosprawnosc istnieje od 2009r dlaczego pcpr nie wydalo legitymacji na stale i wydalo legitymacjie do 2026 r dlaczego samowolnie zmienili termin staly na date z umiarkowanej zaskarzinej decyzji bede sie dalej walczyc sadownie za niewykonanie w drugiej czesci zaskarzenia wyroku

  Odpowiedz
 5. Prosze o pomoc od 19 lat mialem znaczny stopien teraz mialem komisje o przedluzenie dostalem stopien umiarkowany przy schorzeniach krazenia rozrusznik migotanie przedsionkow arytmia nie moge przejsc 10m komunikacja odpada nie dojd po 10 metrach mam takie kolatanie zwalam sie na ziemie skala barthel 45 pomoc przy ubieraniu myciu mam 160 kg wagi jak bedzie glikemia zwalamsie na ziemie juz nie wstane przy tej wadze mjalem taki atak stracilem przytomnosc przechodnie wzywali 112 podnosili mnie w 4 osoby jestem pozbawiony zakupow leki z apteki wizyty domowe konstytucja art 69 to nie dla mni prosze o pomoc ludzi dobrej woli o robienie zakupow Prosze o pomoc bieglych specjialistow faktyczny stan mojego zdrowia pozbylo mnie Panstwo opieki

  Odpowiedz
  • Panie Rzeczniku Praw Obywatelskich Obecnie ten Rzad dobrej zmiany to upolityczniona sitwa covidem pozbawiona badania lekarskjego odbirajac 69 art Konstytucji RP pozbywajac znaczny stopien od 20 lat na umiarkowany bez prawa badania podwazajac dokumentacjie medyczna lekarzy autorytetow medycznych leczacych utezymujacych przy zyciu na polecenie rzadzacych chorym trzeba odebrac opieki a swoim dac przywileje WZON odmowil teraz zlozylem odwolanie do Sdu Wzwanie dostalem na badanie bieglego gabinet na 1 pietrze bez windy brak parkingu UNI przepis bez barier Pani dr przeanalizowala dokumentacje medyczna uzupelnione moimi kopiami wypisow skali barthel jasno wynika ze nie moge sie poruszac z logiczna dokumentacja schorzen Pani dr zbadala mnie w busie wypozyczonym ktora moja Zona jest kierowca opielunem co Pani biegla stwierdzila naocznie ze nie jestem zawstanie komunikatywnym nie jestem wstanie przejsc pare metrow i samochodu wyjsc po stopniach i codzic po schodach i prowadzic samochod lekarz rodziny odmowil karetki bo to Sad kierowal przepis konstytucyjny RP brak dowozu Pani biegla zbadala faktyczny stan niepelnosprawnosci ze zgodnoscia dokumentacji bylem badany przez nastepne 30 minut Teraz czekam na opinie faktycznego bieglego orzecznika osobiste badanie a nie opinie z Pcpr Orzecznika magika badania na odleglosc rece ktore lecza i uzdrawjaia Czekam na niezawisly Sad wyrok o orzeczenie przywroceniu art 69 konstytucji RP i opiekuna do robienia zakupu lekow zywnosci pomocy w codziennych ludzkich obowiazkach

   Odpowiedz
   • Dostalem z Sadu Opinie Pani bieglej
    jest opis z dokumentacja medyczna z przeprowadzonym badaniem osobistym a nie z WZON orzecznikiem magikiem rodem z PRL z czasow propagandy Rzecznika Klapoucha rece ktore lecza Pani bjegla wydala opinie stwierdzila z godna rzeczywista niepelnosprawnosc z faktycznym stanem zdrowia Na koniec zamykajac opinie lekarsko z punktu medycznego mtorytycznego w sprawie ZMIANA stopnia niepelnosprawnosci znacznego na umiarkowany jest z lekarskiego punktu widzenia zupelnie niezrozumiala Ten orzecznik z WZON krzywdzi kieruje schorowanych do eutanazji winna kozy Pasac a nie rece ktore lecza

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Przyjaciele kancelarii