fbpx

Postępowanie karne
przeciwko lekarzowi

Prowadzimy sprawy karne przeciwko lekarzom

Postępowanie karne przeciwko lekarzowi. Wyrok w sprawie karnej, a sprawa o odszkodowanie za błąd medyczny

Pacjenci często nie zdają sobie sprawy, że wszczęcie postępowania karnego przeciwko lekarzowi w niektórych sytuacjach może znacznie ułatwić dochodzenie od lekarza roszczeń cywilnych. Wszystko zależy oczywiście od okoliczności konkretnego przypadku. Żaden dobry prawnik nie zleci od razu wszczęcia postępowania karnego – musi poprzedzać je kompleksowa analiza sprawy. Czasami jednak takie działanie może znacznie pomóc pacjentowi w uzyskaniu upragnionego odszkodowania lub zadośćuczynienia. Jak? Jaki jest związek pomiędzy postępowaniem karnym, a cywilnym przeciwko lekarzowi? O tym właśnie piszemy w dzisiejszym artykule.

→ Poszukujesz skutecznego adwokata, który poprowadzi sprawę karną przeciwko lekarzowi? Umów się na poradę – zadzwoń 536 007 001

Postępowanie karne przeciwko lekarzowi

W polskim prawie nie ma jednej, szczegółowej regulacji, dotyczącej błędów lekarskich lub innych zaniedbań lekarzy. Jako pacjent możesz więc mieć problem z określeniem czy lekarz dopuścił się zaniedbania, w związku z którym możesz wszcząć przeciwko niemu postępowanie karne. Zaniedbania lekarzy ocenia się w oparciu o ogólne przepisy kodeksu karnego (dalej jako: KK), dotyczących przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu. Przestępstwa, których dopuszczają się lekarze to najczęściej:

Funkcje postępowania karnego w sprawie o błąd medyczny

Wszczęcie postępowania karnego w sprawach o błąd medyczny ma na celu nie tylko ukaranie lekarza, ale również utorowanie pacjentowi drogi do uzyskania odszkodowania, zadośćuczynienia lub renty przed sądem cywilnym. Korzystny wyrok w sprawie karnej (lekarz z wyrokiem karnym) ułatwia dalszą walką pacjenta o należne mu świadczenia. Prawnicy określają charakter postępowania karnego w sprawach o błąd medyczny jako „prejudycjalny” – stanowiący podstawę do dalszych działań na drodze cywilnej.

Z perspektywy pacjenta dużą zaletą wszczęcia postępowania karnego przeciwko lekarzowi jest to, że nie wiąże się ono z koniecznością wniesienia opłaty sądowej. Pacjent może więc złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa z nadzieją, że sąd karny uzna, w trakcie udzielania świadczeń doszło do błędu medycznego. Uznanie, że doszło do błędu medycznego przez sąd karny, ma duże znaczenie dla pacjenta ze względu na art. 11 kodeksu postępowania cywilnego. W skrócie, stanowi on, że sąd cywilny przy rozpoznawaniu takiej sprawy, ma obowiązek przyjąć, że skazany lekarz popełnił przestępstwo określone w wyroku karnym.

Lekarz sprawa karna, co ma zrobić poszkodowany pacjent?

Co więcej, pacjenci często są zainteresowani wszczęciem postępowania karnego, ponieważ procesie karnym mają okazję uzyskać darmową opinię biegłych. Opinię tę mogą następnie wykorzystać w postępowaniu cywilnym. Dla pacjentów ma to bardzo duże znaczenie pod kątem finansowym. Profesjonalna opinia biegłego w bardziej skomplikowanej sprawie o błąd medyczny, to koszt nawet kilku tysięcy złotych.

Podsumowując – jeśli sąd karny uzna, że lekarz ponosi odpowiedzialność za skutek, który wystąpił u pacjenta, to pacjent nie będzie musiał ponownie udowadniać tego przed sądem cywilnym. Skazujący wyrok sądu karnego jest wiążący dla sądów cywilnych. Uzyskanie korzystnego dla pacjenta wyroku karnego znacznie upraszcza i przyspiesza postępowanie cywilne, zwłaszcza, że jak wiadomo – sprawy sądowe mogą trwać naprawdę długo.

Wyroki w sprawie błędu lekarskiego

Pacjenci zgłaszają się do nas z różnymi, niejednokrotnie bardzo dramatycznymi w skutkach problemami prawnymi. Zawsze kompleksowo analizujemy sprawę i obmyślamy najkorzystniejszą dla pacjenta ścieżkę postępowania. Czasami, jeśli okoliczności sprawy tego wymagają, zanim rozpoczniemy walkę o odszkodowanie lub zadośćuczynienie przez sądem cywilnym, wszczynamy postępowanie karne w sprawie błędu lekarskiego. Tak właśnie było w tym przypadku.

Zgłosiła się do nas pacjentka, która wraz ze swoim dzieckiem została pokrzywdzona skutkami błędu okołoporodowego. Postępowanie karne toczyło się przeciwko położnej, która mając szczególny obowiązek opieki nad ciężarną, spowodowała skutek w postaci narażenia dziecka pacjentki na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu (art. 160 kodeksu karnego). Położna podała pacjentce lek w celu przyspieszenia przebiegu porodu, bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem. W trakcie trwania samego porodu podała również pacjentce lek ścisłego zarachowania, który jest przeciwwskazany dla kobiet ciężarnych. Podanie lekarstwa stworzyło zagrożenie depresji układu oddechowego noworodka. Ponadto, położna podała również matce nienarodzonego dziecka oksytocynę, podczas gdy w jej organizmie działała już substancja czynna lekarstwa, które przyjęła wcześniej. Podjęte przez położoną, niewłaściwe czynności przyniosły tragiczny skutek w postaci niedokrwienia i niedotlenienia nowo narodzonej córeczki pacjentki.

Jak oskarżyć lekarza o błąd?

Sąd karny I instancji uznał winę położnej i wymierzył jej karę 2 lat pozbawienia wolności w zawieszeniu, a także środek karny w postaci zakazu wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej na okres 10 lat. Orzekł również na rzecz pokrzywdzonego dziecka nawiązkę z tytułu doznanej krzywdy w wysokości 100 000 zł. Apelację od wyroku złożył pełnomocnik pozwanej, jednak udało się nam w imieniu naszej klientki wygrać sprawę również w II instancji. Sąd II instancji uwzględnił apelację jedynie w części kwestionującej wymierzenie oskarżonej nawiązki. Sąd Okręgowy podkreślił, że zarzuty pozwanej, przedstawione w apelacji mają charakter wyłącznie polemiczny, a analiza dowodów pozwala uznać, że pozwana popełniła przypisywane jej przestępstwo. Na korzyść naszej pacjentki zeznawał również biegły. Jednoznacznie stwierdził, że stwierdzone u noworodka zamartwica okołoporodowa i encefalopatia niedotleniowo-niedokrwienna mogły być skutkiem zastosowania u pacjentki niewłaściwego lekarstwa, które podała jej położna. Ostatecznie, za wyjątkiem wymierzonej nawiązki, sąd uznał karę za współmierną.

Błąd medyczny odpowiedzialność karna Warszawa

Czy wszcząć postępowanie karne przeciwko lekarzowi czy nie?

Skontaktuj się z nami i podejmij decyzję

Pacjent, niebędący prawnikiem, ma pełne prawo nie wiedzieć czy powinien wszcząć postępowanie karne przeciwko lekarzowi. Warto dobrze się zastanowić. W niektórych sytuacjach będzie to korzystne, w innych – wręcz przeciwnie. Przed podjęciem jakichkolwiek kroków, polecamy kontakt z naszą kancelarią. Dogłębnie i profesjonalnie przeanalizujemy Twoją sprawę i podpowiemy, jakie kroki prawne będą w Twojej sprawie niezbędne. Zadzwoń, aby uzyskać poradę 536 007 001

Dodaj komentarz

Przyjaciele kancelarii