fbpx

Odszkodowanie za śmierć siostry, brata z powodu błędu lekarza

Odszkodowanie za śmierć brata, siostry z powodu błędu lekarza

Możliwość otrzymania odszkodowania za śmierć brata lub siostry to dla wielu osób dość nieoczywisty temat. Zwykle kwestia ewentualnego odszkodowania za śmierć osoby bliskiej kojarzona jest z roszczeniami rodziców i dzieci. Tymczasem śmierć brata lub siostry jest przecież często równie bolesnym doświadczeniem, które równocześnie może generować straty majątkowe. W przypadku śmierci pacjenta z powodu np. wypadku komunikacyjnego, ale również innych zdarzeń, w tym błędu medycznego, o odszkodowanie mogą ubiegać się również jego siostry i bracia. W dzisiejszym wpisie wyjaśniamy jak przedstawia się kwestia odszkodowania za śmierć brata lub siostry, gdy doszło do niej na skutek błędu lekarza, pielęgniarki lub innych członków personelu medycznego. 

Odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej – komu przysługuje?

Zgodnie z polskimi regulacjami, o odszkodowanie z tytułu śmierci pacjenta, mogą ubiegać się tzw. osoby najbliższe. Jak już wspominałyśmy, zaliczamy do nich nie tylko rodziców i dzieci zmarłego, ale również brata i siostrę. Co ciekawe, roszczenie   odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej przysługuje także rodzeństwu przyrodniemu. Bez znaczenia jest także różnica wieku pomiędzy zmarłym, a ubiegającym się o odszkodowanie bratem lub siostrą, a także inne okoliczności, np. czy rodzeństwo zamieszkiwało razem. 

Siostry i bracia, nawet jeśli wiedzą o przysługującym im prawie do ubiegania się o odszkodowanie, często z niego rezygnują. Przyczyną jest zwykle obawa, że nie warto tracić czasu i że ostatecznie członkom rodziny innym niż rodzice i dzieci ciężko jest uzyskać jakiekolwiek świadczenia. Nie będziemy Cię oszukiwać – na podstawie obserwacji praktyki można wskazać, że ubezpieczyciel zwykle odmawia braciom i siostrom zapłaty odszkodowania. Pozostaje jednak jeszcze droga sądowa, która z pomocą kompetentnej kancelarii wcale nie musi być niemożliwa do przebrnięcia. Kontakt z kancelarią to podstawa, jeśli chciałbyś uzyskać jakiekolwiek świadczenia z tytułu śmierci siostry lub brata. 

Odszkodowanie za śmierć siostry lub brata – o jakie świadczenia może ubiegać się rodzeństwo?

Osoby, które ubiegają się o świadczenia z tytułu śmierci siostry lub brata zwykle mówią, że walczą o „odszkodowanie”. Tymczasem bliscy osoby zmarłej mogą ubiegać się o co najmniej kilka rodzajów stosownej rekompensaty pieniężnej. Odszkodowanie jest tylko jednym z nich. Przysługuje ono osobom, które poniosły straty materialne na skutek śmierci siostry lub brata. Chodzi zarówno o straty, które już wystąpiły, jak i te, które mogą wystąpić w przyszłości. 

Oprócz odszkodowania, osoby bliskie zwykle mogą również wystąpić z roszczeniem o zadośćuczynienie. Jego zadaniem jest rekompensata krzywd (moralnych), których dana osoba doznała na skutek śmierci siostry lub brata. Chodzi tu o ból, cierpienie, osamotnienie, utratę więzi emocjonalnej itp. Wysokość zadośćuczynienia zależy zwykle od więzi, która łączyła rodzeństwo. Co do zasady im silniejsza była wieź pomiędzy rodzeństwem, tym wysokość zadośćuczynienia powinna być wyższa. 

Oprócz odszkodowania i zadośćuczynienia za śmierć siostry i brata rozważać można również inne świadczenia. Będzie to np. renta – jeśli zmarły brat lub siostra regularnie dostarczał swojemu rodzeństwu środki do życia. Bracia i siostry zmarłego mogą ubiegać się również o zwrot kosztów pogrzebu i innych nakładów poniesionych w związku ze śmiercią osoby bliskiej. 

Ostatecznie, aby prawidłowo sformułować roszczenia i nie pominąć żadnego z nich, zalecamy kontakt z nami. Po wstępnej analizie sprawy będziemy mogły zdecydowanie bardziej precyzyjnie ustalić o jakie świadczenia możesz się ubiegać z tytułu śmierci Twojej siostry lub brata. 

Wysokość odszkodowania za śmierć siostry lub brata 

Na pytanie o wysokość odszkodowania za śmierć siostry lub brata nie ma niestety jednoznacznej odpowiedzi, która byłaby właściwa w każdym przypadku. Wszystko zależy od okoliczności konkretnej sprawy. Może to być kilkanaście, kilkadziesiąt, a nawet kilkaset tysięcy złotych. 

Sąd, ustalając należną rodzeństwu wysokość zadośćuczynienia weźmie pod uwagę:

  • Wkład materialny (dotychczasowy oraz przyszły), jaki wnosił zmarły, np. wysokość jego comiesięcznej pensji. 
  • Wkład niematerialny (dotychczasowy oraz przyszły), jaki wnosił zmarły, np. czas poświęcany na opiekę nad rodzeństwem, pomoc w wychowywaniu dzieci itp. 

Podstawą przy ubieganiu się o odszkodowanie jest udowodnienie wysokości strat. Można to zrobić m.in. przy pomocy odpowiednich rachunków. Nie zawsze możliwe będzie jednak uzyskanie tak bezpośrednich dowodów, a zatem czasem wystarczą m.in. kserokopie recept (na np lekarstwa, które brat lub siostra musieli przyjmować wskutek traumy po śmierci rodzeństwa). Do odszkodowania wlicza się także utracone korzyści i koszty opieki. Wyliczenie sumy należnego odszkodowania warto jednak zostawić prawnikowi. 

Sprawa o odszkodowanie za śmierć siostry lub brata

Sprawa o odszkodowanie i zadośćuczynienie za śmierć siostry lub brata toczy się jak każde inne postępowanie sądowe w sprawach cywilnych. Do specyfiki spraw na tle błędów medycznych zaliczymy jednak fakt, że zwykle wymagają one opinii biegłych, nierzadko nawet kilku. Trudniejsze jest także odpowiednie przesłuchanie świadków. Często zdarza się, że pracownicy szpitala obawiają się zeznawać przeciwko swojemu pracodawcy. Biorąc pod uwagę powyższe oraz szereg innych powodów, w sprawach o błędy medyczne warto – a nawet trzeba – korzystać z pomocy prawnika. ‘

Odszkodowanie za śmierć brata lub siostry na skutek błędu medycznego

Nasza kancelaria pomaga także osobom, które chciałyby uzyskać rekompensatę za śmierć siostry lub brata. Aktualnie prowadzimy m.in. sprawę, w której o zadośćuczynienie z tytułu śmierci dziecka (nazywane potocznie przez pacjentów odszkodowaniem), walczymy nie tylko dla rodziców, ale również dla rodzeństwa – dwójki braci. Sprawa jest wyjątkowo dramatyczna, ponieważ jej przedmiotem jest błąd okołoporodowy. Dziecko zmarło na skutek szeregu nieprawidłowości, które miały miejsce zarówno w okresie ciąży, jak i porodu. Dla naszych Klientów – braci zmarłego – domagamy się odpowiednio 100 000 zł oraz 75 000 zł zadośćuczynienia. 

To ważne, aby pacjenci pamiętali, że nawet jeśli do śmierci dziecka dojdzie w okresie okołoporodowym, szkody ponosi również rodzeństwo. Nie ma tu znaczenia fakt, że rodzeństwo nie zdążyło się poznać. Szkody mają inny charakter – m.in. pogrążeni w żałobie rodzice przez jakiś czas nie są w stanie poświęcać swoim dzieciom tyle uwagi co dotychczas. Pełne wykorzystanie roszczeń przysługujących wszystkim członkom rodziny w przypadku śmierci dziecka jest kolejnym argumentem za tym, aby podjąć kontakt z prawnikiem.

Odszkodowanie za śmierć brata lub siostry na skutek błędu medycznego da się uzyskać

Śmierć rodzeństwa to zwykle traumatyczne wydarzenie. Nie warto jednak rezygnować z przysługujących nam roszczeń, w szczególności, jeśli podejrzewamy, że do śmierci ukochanej osoby doszło na skutek członków personelu medycznego. Chociaż postępowanie sądowe początkowo może wydać się długotrwałe i skomplikowane, przy wsparciu prawnika specjalizującego się w błędach medycznych może przynieść naprawdę zaskakujące rezultaty. Kwoty możliwe do uzyskania na skutek postępowania przed sądem zwykle są wyższe niż uzyskane wskutek np. ugody z ubezpieczycielem. Ostateczną decyzję o ścieżce postępowania i sposobie dochodzenia roszczeń zawsze powinna jednak poprzedzać konsultacja ze specjalistą, ponieważ każda sytuacja wymaga indywidualnego podejścia i dogłębnej analizy. 

Zachęcamy również, aby nie zwlekać z podjęciem kontaktu z prawnikiem. Sprawy o błąd medyczny, skutkujący śmiercią brata lub siostry mogą ulec przedawnieniu. W przypadku śmierci brata lub siostry na skutek błędu lekarza masz 3 lata na dochodzenie swoich roszczeń. Liczy się je od dnia, w którym dowiedziałeś się o szkodzie i o osobie zobowiązanej do jej naprawienia. Czas działa więc na Twoją niekorzyść. Czym mniej czasu minęło od zdarzenia, tym więcej pamiętamy i tym łatwiej jest nam udowodnić swoje racje w ewentualnym postępowaniu sądowym. 

Zapraszamy do kontaktu z kancelarią – pomogłyśmy już niejednemu pacjentowi, który wskutek błędnego działania członków personelu medycznego stracił swoich bliskich, w tym również siostry i braci.

Dodaj komentarz

Przyjaciele kancelarii