fbpx

Pozew przeciwko
szpitalowi i ubezpieczycielowi

Pozew przeciwko szpitalowi i ubezpieczycielowi

Kogo pozwać – szpital czy ubezpieczyciela? Odpowiedź na pytanie, czy pozwać ubezpieczyciela, czy pozwać szpital w sprawach o błąd medyczny nie jest łatwa… jak wszystko co związane z prowadzeniem spraw medycznych.

Ubezpieczyciel jest odpowiedzialny wobec pacjenta za szkody wyrządzone mu w szpitalu, z którym ma zawartą umowę. Odpowiedzialność ubezpieczyciela jest jednak ograniczona do ,,sumy gwarancyjnej” tj. sumy ubezpieczenia szpitala od błędu medycznego. Musimy brać pod uwagę także treść umowy między szpitalem a ubezpieczycielem.

Szpital ma obowiązek ubezpieczyć się od odpowiedzialności cywilnej zgodnie z rozporządzeniem Ministra z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Szpitale muszą zgodnie z prawem mieć ubezpieczenie na poziomie 100.000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 500 000 euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń, których skutki są objęte umową.  Są to granice minimalne. Dużo, czy mało?

W sprawach o błąd przy porodzie tzw. błąd okołoporodowy, czasem dużo ZA MAŁO…

Szpitale ze względu na brak środków finansowych (takie chodzą słuchy) bardzo rzadko wykupują dodatkowe ubezpieczenie, a szkoda…

W sprawie o błąd przy porodzie pacjent może teoretycznie pozwać samego ubezpieczyciela, jednak suma ubezpieczenia może być niewystarczająca, jak już wspomniałyśmy wyżej.

Poszkodowany pacjent może pozwać również sam szpital lub też obydwa te podmioty równocześnie.

Co jest korzystne dla poszkodowanego pacjenta, pozwać szpital, czy ubezpieczyciela?

To zależy od decyzji prawnika od błędów medycznych.

Adwokat zajmujący się odszkodowaniami za błąd medyczny lub radca prawny zajmujący się prawem medycznym będzie wiedział, która droga jest najskuteczniejsza i najlepsza w danym przypadku.

(tak, tak 🙂 zarówno adwokat jak i radca prawny może zajmować się błędami medycznymi, kto jest lepszy pozostawiamy bez komentarza, ze względu na fakt, że jedna z nas jest radcą a druga adwokatem) 🙂

Żeby bardziej zobrazować o co chodzi z tą sumą ubezpieczenia, o której mowa wyżej podamy przykład:

W sprawie o błąd przy porodzie dziecko często ma roszczenie o zadośćuczynienie od szpitala lub zadośćuczynienie od lekarza. Kwoty zadośćuczynienia za błąd przy porodzie to średnio 600.000 złotych. Oprócz dziecka roszczenie o zadośćuczynienie od szpitala mają także rodzice poszkodowanego pacjenta.

Pamiętajmy, że możemy pozwać szpital także o odszkodowanie za rzeczywiście poniesione koszty rehabilitacji i leczenia. Możemy pozwać szpital także o rentę do końca życia dla poszkodowanego dziecka. W takim przypadku pozew przeciwko ubezpieczycielowi, który odpowiada do kwoty 100.000 euro za jedno zdarzenie medyczne może być niewystarczający na pokrycie wszystkich roszczeń pacjenta. Dodam także, że sytuacja nieco się komplikuje w przypadku, gdy lekarz jest na kontrakcie w szpitalu…Wtedy za błąd medyczny możemy pozwać także lekarza.

Reasumując, kogo pozwać w przypadku błędu medycznego?

Zależy w jakiej sprawie, jednak w sprawie o błąd przy porodzie, gdzie poszkodowanym pacjentem jest dziecko najlepiej pozwać szpital i inne podmioty. Masz pytania lub potrzebujesz porady? Zadzwoń 536 007 001

Dodaj komentarz

Przyjaciele kancelarii