fbpx

Czy da się wygrać z lekarzem?

Wygrane sprawy ze szpitalem

Błąd medyczny – czy da się wygrać z lekarzem?

Czy da się wygrać z lekarzem – takie pytanie często zadają nam pacjenci, którzy obawiają się, że w ich przypadku doszło do błędu w sztuce medycznej. Dla nas, jako kancelarii specjalizującej się w błędach medycznych odpowiedź jest oczywista – da się. Szansa na wygraną zależy oczywiście od wielu czynników, jednak czasy, w których pacjenci byli zdani na dobrą wolę personelu medycznego bezpowrotnie minęły. Lekarze muszą działać zgodnie z zasadami sztuki medycznej, etyki lekarskiej i obowiązującego prawa. Muszą także przestrzegać praw pacjenta, rozsianych po różnego rodzaju aktach prawnych. Optymistycznie nastraja również fakt, że kwoty odszkodowań i zadośćuczynień przyznawanych w sprawach o błędy medyczne systematycznie rosną. Daleko nam jeszcze do krajów zachodnich, jednak jest znacznie lepiej niż jeszcze kilka lat temu. Wzrasta również świadomość pacjentów, którzy coraz odważniej dochodzą swoich praw. Co warto wiedzieć o postępowaniu przeciwko lekarzowi lub szpitalowi? Podstawowe informacje poniżej.

Chcesz walczyć o odszkodowanie od szpitala za błąd medyczny? Skorzystaj z pomocy skutecznej kancelarii specjalizującej się w błędach medycznych! Zadzwoń  536 007 001 

Błąd medyczny – sprawa przeciwko lekarzowi lub szpitalowi

Pacjenci, którzy chcieliby „wygrać z lekarzem” zwykle mają na myśli pociągnięcie do odpowiedzialności karnej, cywilnej lub dyscyplinarnej lekarza, który popełnił błąd medyczny. O błędzie medycznym mówimy natomiast, gdy lekarz zachował się sprzecznie z ogólnie znanymi standardami postępowania i stanem aktualnej wiedzy medycznej. Błędem medycznym może być zarówno błąd popełniony w trakcie operacji, jak również np. przepisanie niewłaściwych lekarstw, niewykonanie odpowiednich badań, niewłaściwa interpretacja ich wyników oraz cały szereg błędów okołoporodowych. Nie sposób wymienić wszystkich sytuacji, w których może dojść do sankcjonowanych nieprawidłowości. Jeśli zachowanie jest sprzeczne z nauką medyczną w zakresie dla lekarza dostępnym, możemy rozważać możliwość popełnienia błędu.

Warto również dodać, że sprawy o błąd medyczny dotyczą nie tylko lekarzy. Potocznie mówimy o „błędzie lekarza”, jednak równie dobrze popełnić go może położna, pielęgniarka, jak również każdy inny członek personelu szpitala. Osobną kwestią pozostaje pytanie kogo pociągnąć do takiej odpowiedzialności. Zależy to m.in. od formy zatrudnienia danej osoby w szpitalu. Szpital ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania swoich pracowników, więc zwykle rekomendowanym rozwiązaniem będzie pozwanie szpitala. Pozwać można także ubezpieczyciela szpitala. Jeśli jednak lekarz pracuje na tzw. kontrakcie, szpital nie będzie za niego odpowiadał. Decyzje o tym, od kogo najkorzystniej będzie dochodzić roszczeń pod kątem szans na uzyskanie wysokich świadczeń, powinien wspólnie z pacjentem podjąć prawnik od błędów medycznych. Prawnik podpowie także czy w konkretnej sprawie należy wszczynać postępowanie karne przeciwko lekarzowi. Pacjentom często wydaje się to niezbędne, tymczasem ta kwestia, podobnie jak każda inna w przypadku spraw o błąd medyczny, wymaga wieloaspektowej analizy. 

Co zwiększa szanse pacjenta na zwycięstwo w sprawie o błąd medyczny?

Szanse pacjenta na wygraną w sprawie o błąd medyczny zwiększa przede wszystkim pomoc wyspecjalizowanej kancelarii prawa medycznego. Wsparcie prawnika jest absolutnie niezbędne. Na podstawie naszej wieloletniej praktyki, możemy stwierdzić z prawie stuprocentową pewnością, że pacjent działający samodzielnie nie poradzi sobie ze wszystkim zawiłościami natury prawnej i medycznej, jakie niesie ze sobą wszczęcie postępowania. Dodatkowo, szpitale praktycznie zawsze reprezentowane są przez profesjonalnych pełnomocników. Nie ma sensu obniżać swoich szans już na starcie. Ponadto, warto wybrać kancelarię, która specjalizuje się w błędach medycznych. Prawnik „od wszystkiego”, chociaż teoretycznie może poradzić sobie świetnie, ma jednak mniejsze doświadczenie. 

Nawet korzystając z pomocy specjalisty, warto być jednak przygotowanym na to, że w sprawie o błąd medyczny istnieje kilka zasadniczych dowodów, które mogą zadziałać na korzyść pacjenta lub wręcz przeciwnie. Są to przede wszystkim:

  • Opinia biegłych. Ma ona kluczowe znaczenie – opinia biegłych to prawdziwa królowa wśród dowodów. Uzyskanie rzetelnej opinii niezależnych biegłych nie jest jednak łatwe – bez pomocy kompetentnego prawnika często jest wręcz niemożliwe. Tymczasem niekorzystna opinia biegłych zwykle przekreśla szanse pacjenta na zwycięstwo.
  • Kompletna i zgodna ze stanem faktycznym dokumentacja medyczna. Dokumentacja medyczna jest tak naprawdę punktem wyjścia dla rozważań na temat ewentualnego błędu. Zwykle prosimy klientów, aby zgłaszali się do nas na wstępną rozmowę już z dokumentacją medyczną. Dostęp do dokumentacji medycznej to jedno z podstawowych praw pacjenta, jednak w praktyce szpitale często nie chcą jej wydawać. Zdarza się także, że brakuje w niej kluczowych wpisów lub jest niestety sfałszowana… Czy problemy z dokumentacją medyczną przekreślają szanse pacjenta na wygraną? Niekoniecznie. Ponownie, rozwiązaniem jest skorzystanie z pomocy prawnika. Nasza kancelaria pomaga pacjentom nie tylko na etapie procesu, ale również wcześniej, np. w razie problemów z wydobyciem ze szpitala dokumentacji medycznej. 
  • Zeznania świadków. Przesłuchanie świadków w sprawach o błąd medyczny jest niełatwym zadaniem. Personel medyczny zwykle w obawie o konsekwencje nie chce zeznawać przeciwko szpitalowi, nawet, gdy wie, że pacjent ma rację. Dobry prawnik będzie jednak potrafił odpowiednio przesłuchać świadków i uzyskać informacje, na których zależy klientowi. 

Szanse na wygraną pacjenta w sprawie o błąd medyczny ze szpitalem lub lekarzem zwiększa także odpowiednio wczesne podjęcie stosownych działań. Termin przedawnienia w sprawach o błąd medyczny wynosi co prawda wynosi 3 lata od dnia, w którym pacjent dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia, a jeśli pozew chce złożyć poszkodowane dziecko, termin to dwa lata od uzyskania przez nie pełnoletności. Nie warto jednak zwlekać. Czym mniej czasu upłynęło od zdarzenia, tym więcej pamiętają świadkowie. Łatwiej będzie również skompletować niezbędną dokumentację. 

Wygrane sprawy ze szpitalem kancelarii Lazer & Hudziak 

W imieniu naszych Klientów wygrałyśmy już niejedną sprawę o błąd medyczny. W pełni angażujemy się w każdy z powierzonych nam problemów, co w połączeniu z doskonałym przygotowaniem merytorycznym często przynosi oczekiwane przez pacjenta rezultaty.

W sprawie o błąd okołoporodowy, dla chłopca, który urodził się ciężko niedotleniony na skutek zbyt późnego przeprowadzenia cesarskiego cięcia, uzyskałyśmy przed sądem 1 000 000 zł z odsetkami ustawowymi i 8 000 złotych miesięcznej renty. Sprawa była trudna, ponieważ powołani biegli wydali opinię, z której wynikało, że postępowanie pracowników szpitala było zgodne ze wszystkimi procedurami. Zgłosiłyśmy jednak zastrzeżenia do opinii, na skutek czego sąd powołał nowy zespół biegłych, który ostatecznie wydał opinię korzystną dla naszego klienta. Sprawa zakończyła się sukcesem w obu instancjach. Przy naszej pomocy chłopcu udało się uzyskać niezbędne środki na dalsze leczenie i rehabilitację. 

Prowadzimy wiele spraw o błędy przy porodzie, jednak to nie wszystko. Wspieramy także m.in. klientów, którzy na skutek nieprawidłowości w leczeniu stracili swoich bliskich. W tego typu sprawie pomogłyśmy rodzinie pacjentki, którą wypisano ze szpitala bez przeprowadzenia dokładnych badań, które mogłyby uratować jej życie. U zmarłej pacjentki doszło do krwawienia podpajęczynówkowego i gdy ponownie trafiła na oddział niestety było już za późno. W postępowaniu cywilnym dla syna i męża zmarłej udało nam się uzyskać łącznie kwotę 240 000 złotych.

Uzyskałyśmy także 250 000 złotych odszkodowania dla młodego klienta, który na skutek błędu w diagnozie doznał poważnego uszczerbku na zdrowiu. Była to skomplikowana sprawa, której nie chciały przyjąć inne kancelarie. Nas wyróżnia wiara, że nie ma spraw z góry przegranych. 

Jak wygrać w sprawie o błąd medyczny? Rozpocznij od kontaktu z prawnikiem 

Jeśli potrzebujesz pomocy w sprawie o błąd medyczny lub jesteś na etapie zupełnie początkowym i zastanawiasz się czy w ogóle możemy mówić o błędzie – skontaktuj się z nami. Nie obiecujemy stuprocentowego zwycięstwa, ponieważ tego nie może obiecać żaden rzetelny prawnik. Obiecujemy jednak pełne zaangażowanie i dołożenie wszelkich starań, aby umożliwić realizację Twoich praw. Napisz do nas lub zadzwoń. 

Dodaj komentarz

Przyjaciele kancelarii