blog błąd lekarza tło

Sierpień 2018

 

Odszkodowanie za wykonanie niepotrzebnej operacji

29.08.2018 in Bez kategorii

Wykonanie przez lekarza niepotrzebnej operacji często bywa tragiczne w skutkach. Operacje stanowią jedną z najpoważniejszych możliwości ingerencji w zdrowie pacjenta. Lekarze powinni je wykonywać tylko, gdy maja stuprocentową pewność, że w konkretnym przypadku są absolutnie niezbędne i nie ma możliwości udzielenia pomocy choremu w inny sposób. Niestety, czasami nawet w tak poważnych kwestiach jak operacja, dochodzi do błędu. (więcej…)

brak komentarzy

Odszkodowanie za nieudaną operację

29.08.2018 in Bez kategorii

Odszkodowanie za nieudaną operację to kwestia często rozpatrywana przez sądy. Każdy pacjent zanim podda się operacji wyraża na nią zgodę. Oświadcza tym samym, że zapoznał się z ryzykiem, jakie niesie ze sobą dana operacja. Jednocześnie pacjent deklaruje również, że ma świadomość możliwych powikłań, za które lekarz, szpital lub inna placówka medyczna nie odpowiada. (więcej…)

brak komentarzy
uszkodzenie organu podczas operacji

Uszkodzenie organu podczas operacji

16.08.2018 in Bez kategorii

Każda operacja niesie ze sobą pewnego rodzaju ryzyko. Wyjątkowo traumatyczną sytuacją jest uszkodzenie organu innego niż operowany w trakcie trwania zabiegu. Nierzadko takie uszkodzenie oddziałuje na całe dalsze życie pacjenta i znacznie obniża jego standard. Niezamierzone uszkodzenie organu sąsiadującego z operowanym na skutek braku zachowania należytej staranności przez lekarza, powinno być uznawane za błąd medyczny wykonawczy.

(więcej…)

brak komentarzy
odszkodowanie za zbedny zabieg medyczny

Odszkodowanie za błędny i niepotrzebny zabieg chirurgiczny

16.08.2018 in Bez kategorii

Sytuacje, w których lekarz wykonuje zbędny zabieg chirurgiczny na pacjencie obdarzającym go pełnym zaufaniem, są wyjątkowo tragiczne. Pacjent godzi się na zabieg w przekonaniu, że jest on konieczny dla ratowania jego życia lub zdrowia. Tymczasem zdarza się, że w wyniku takiego zbędnego zabiegu staje się osobą ciężko poszkodowaną, a standard jego życia drastycznie spada. Choć żadne pieniądze nie są w stanie wynagrodzić tak poważnej krzywdy, pacjenci pokrzywdzeni tego typu działaniem lekarza mają prawo ubiegania się o odszkodowanie i zadośćuczynienie.

(więcej…)

brak komentarzy
odszkodowanie za zle podane leki

Odszkodowanie za źle podane leki

16.08.2018 in Bez kategorii

Wizyty w szpitalu nieomal nierozerwalnie wiążą się z podawaniem pacjentom różnego rodzaju lekarstw. Kiedy należy się pacjentowi odszkodowanie za źle podane leki?

Zdarzają się sytuacje, w których leki zostają dobrane w niewłaściwy sposób lub ich dawka okazuje się nieodpowiednia. Pacjenci pokrzywdzeni złym podaniem leków często zastanawiają się możliwe jest uzyskanie odszkodowania lub zadośćuczynienia w związku z takim błędem. Odpowiedź brzmi – jak najbardziej. Pacjenci mają możliwość dochodzenia swoich praw m.in. na drodze sądowej. Pozostaje pytanie kto odpowiada za tego typu błędy i w jakim zakresie.

(więcej…)

brak komentarzy

Błąd terapeutyczny – błąd medyczny

16.08.2018 in Bez kategorii

Zagadnienie błędów medycznych jest bardzo szerokie. Zasadniczo błąd medyczny sprowadza się do naruszenia przez lekarza obowiązujących reguł postępowania zawodowego wobec życia i zdrowia człowieka. W doktrynie wyróżnia się kilka podstawowych rodzajów błędów. Jednym z nich jest błąd terapeutyczny, polegający na niewłaściwym wykonaniu czynności terapeutycznych.

(więcej…)

brak komentarzy
Błąd organizacyjny, błąd medyczny

Błąd organizacyjny szpitala – jako błąd medyczny

16.08.2018 in Bez kategorii

W praktyce najczęściej za błędy organizacyjne odpowiada szpital. Nie jest to jednak jedyna możliwość. Pacjent pokrzywdzony skutkami błędu organizacyjnego ma możliwość dochodzenia roszczenia również od innych jednostek świadczących usługi medyczne, Skarbu Państwa oraz lekarza. W przypadku szpitala mówimy o tzw. winie organizacyjnej szpitala. Występuje ona w sytuacjach, gdy odpowiedzialności nie da się przypisać jednej, konkretnej osobie.

(więcej…)

brak komentarzy