fbpx

Błąd lekarski

Blog o tym, jak uzyskać zadośćuczynienie i odszkodowanie
za błąd lekarski - błąd w sztuce lekarskiej - błąd medyczny

Zapraszamy do lektury artykułów o błędach medycznych i odszkodowaniach za błędy lekarskie

Jak uzyskać odszkodowanie za błąd lekarski?

By uzyskać odszkodowanie za błąd lekarski należy skierować swoje roszczenia do sądu przeciwko szpitalowi, lekarzowi, czy ubezpieczycielowi szpitala. Można pozwać każdego z osobna, można też wszystkich na raz. Zawsze doradzamy Klientom jaka strategia jest najlepsza w konkretnej sprawie. W obecnym stanie prawnym każdy szpital ma obowiązek posiadania ubezpieczenia OC, czyli takiego, które powinno pokrywać koszty wypłaty odszkodowań za błędy medyczne.

Aby ocenić szanse walki o odszkodowanie za błąd lekarski lub innego personelu medycznego, należy dokonać analizy dokumentacji medycznej i całokształtu okoliczności sprawy. Potrzebny będzie do tego dobry adwokat do spraw błędów medycznych, który zna się na rzeczy i nie będzie dopiero na Twojej sprawie przecierał szlaków swojego doświadczenia. Sprawy o błąd lekarski wymagają bowiem specjalistycznej wiedzy i doświadczenia, które zdobywa się w praktyce.

Niezbędne jest też indywidualne podejście do każdej sprawy, dotyczącej błędu medycznego. Każda sprawa jest inna i na pewno nie ma prostych spraw.

 

Co to jest błąd medyczny, błąd w sztuce lekarskiej, błąd lekarski ?

Błąd medyczny inaczej błąd w sztuce lekarskiej lub też błąd lekarski. Błąd medyczny to zawinione postępowanie (działanie lub zaniechanie) lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej, ratownika medycznego, farmaceuty lub osoby wykonującej inny zawód medyczny, sprzeczne z aktualną wiedzą i nauką medyczną i powodujące szkodę pacjenta m.in.:

Jakie są rodzaje błędów medycznych?

Rodzaje błędów medycznych:

  • błąd organizacyjny– polega na nieprawidłowej organizacji procesu leczenia przez placówkę medyczną. Są to przypadki, gdy np. brakuje odpowiedniej liczby personelu medycznego w szpitalu, czy też brak odpowiedniego nadzoru przełożonych nad personelem medycznym niższego szczebla;
  • błąd diagnostyczny– to nie zlecenie badań diagnostycznych, które powinny być zlecone, lub nieprawidłowa interpretacja  wyników badań, co w konsekwencji prowadzi do opóźnienia leczenia pacjenta;
  • błąd terapeutyczny– zastosowanie nieprawidłowego leczenia, co często wynika z błędu diagnostycznego;
  • błąd wykonawczy– nieprawidłowa realizacja leczenia, czyli stosowanie odpowiednich procedur leczenia, ale w sposób niewłaściwy, sprzeczny ze sztuką medyczną.

Przykładowe sprawy jakie prowadziła nasza kancelaria były o:

Kto odpowiada za błąd medyczny, błąd lekarski, błąd w sztuce lekarskiej?

W razie zajścia błędu medycznego możemy pozwać szpital, ubezpieczyciela, a także w niektórych przypadkach lekarza.

Po co pozywać aż tyle podmiotów? Dlatego, że możemy zaspokoić swoje roszczenia od każdego z nich, wedle wyboru. Daje nam to większą pewność, że należne odszkodowanie i zadośćuczynienie za błąd medyczny zostanie nam wypłacone. Jednak decyzję o tym, kogo należy w konkretnej sytuacji pozwać ostatecznie podejmuje prawnik zajmujący się prawem medycznym, czyli my, ponieważ klient ufa naszemu doświadczeniu.

Odpowiedzialność lekarza za błąd medyczny

Jedno zdarzenie, może rodzić różne rodzaje odpowiedzialności dla lekarza. Oto rodzaje odpowiedzialności lekarza za błąd medyczny:

Można pozwać lekarza w postępowaniu cywilnym i żądać odszkodowania za błąd lekarski, ale można też złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Nie zawsze jest to wskazane i tylko prawnik z doświadczeniem w prawie medycznym wie jaką strategię zastosować. Nie ma nic gorszego niż strzał w kolano we własnej sprawie. O błędzie lekarza można tez zawiadomić Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Lekarzy i wtedy sprawę będzie rozstrzygał sąd lekarski. Dla porządku trzeba jeszcze dodać, że lekarz odpowiada także jako pracownik wobec szpitala, czyli pracodawcy, jeśli jest zatrudniony na umowę o pracę.

Decyzja, którą drogę wybrać zależna jest od prawnika, który zajmuje się błędami medycznymi. Można uruchomić wszystkie postępowania na raz, jednak nie zawsze jest to korzystne dla pacjenta.

Odszkodowanie za błąd lekarski w sprawie cywilnej, czego można żądać?

Gdy lekarz popełni błąd medyczny pacjenci zwykle żądają kilku kwot. A są nimi:

  • Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę – tzw. świadczenie jednorazowe, należy się poszkodowanemu pacjentowi za krzywdy i cierpienia, jakich doznał w wyniku błędu medycznego
  • odszkodowanie za błąd medyczny – jest to świadczenie, które należy się poszkodowanemu pacjentowi za wydatki, które zostały poczynione na wizyty lekarskie, leki, badania, rehabilitację, koszty dojazdów na rehabilitację, sprzętu rehabilitacyjnego, koszty przystosowania mieszkania
  • zapłata z góry sumy potrzebnej na koszty leczenia dziecka lub matki – jest to świadczenie na pilnie potrzebny sprzęt rehabilitacyjny, a także przeprowadzenia niezbędnej odpłatnej procedury medycznej
  • renta na zwiększone potrzeby za błąd medyczny – jest to świadczenie, które wypłacane jest poszkodowanym pacjentom najczęściej w powtarzających się odstępach czasu (zwykle miesięcznie), gdy w wyniku błędu medycznego pacjent nie jest zdolny do samodzielnej egzystencji albo wymaga stałego leczenia, wtedy otrzymuje stałą kwotę pieniędzy, która pokrywa te wydatki, np. na leki, opiekę osoby trzeciej, rehabilitację etc.

Jakiej wysokości odszkodowanie za błąd lekarski można żądać? 

Kwoty odszkodowania za błąd lekarski i zadośćuczynienia za błąd medyczny są różne. Nie przewidują ich sztywne tabele. W dużym uproszczeniu mówiąc, to jak duże będzie odszkodowanie zależy od tego, ile faktycznie wydaliśmy lub wydajemy, aby się wyleczyć. Zadośćuczynienie za błąd lekarski należy się za całe cierpienie i ból, którego powodem jest błąd medyczny. Ciężko to zmierzyć, gdyż są to pojęcia nieostre. Jednak pomocniczo można korzystać z orzeczeń innych sądów w podobnych sprawach. Kwota zadośćuczynienia za błąd lekarza to zazwyczaj najwyższa kwota jakiej w pozwie żąda pacjent. Przykładowo za błąd okołoporodowy powodujący trwałe kalectwo u dzieci są to kwoty nawet powyżej 1 000 000 złotych. Wysokość zadośćuczynienia za błędy medyczne wydaje się w świetle orzecznictwa sądów stale rosnąć, choć nie są to aż tak spektakularne kwoty jak w Stanach Zjednoczonych… niestety.

Dla przykładu, w sprawach o błąd okołoporodowy, w imieniu poszkodowanych pacjentów składaliśmy pozew o:

Przedawnienie roszczeń o błąd lekarski – ile mamy czasu?

Termin przedawnienia roszczeń za błąd medyczny wynosi 3 lata od dnia, w którym pacjent DOWIEDZIAŁ SIĘ o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. WYJĄTEK to sprawy, w których pozew składają DZIECI! Termin 3 letni nie ma znaczenia, jeśli chodzi o poszkodowane dzieci. Bowiem dzieci, które ucierpiały w wyniku błędu medycznego, najczęściej błędu okołoporodowego, na złożenie pozwu i dochodzenie zadośćuczynienia mają 2 lata od dnia uzyskania pełnoletności. Innymi słowy, oznacza to, że dziecko ma 20 lat od urodzenia na dochodzenie swych roszczeń. Oczywiście przed sądem dzieci reprezentują formalnie rodzice, ale dobrze, jeśli mają przy boku doświadczonego prawnika od błędów medycznych, który wie co robić.

Na marginesie, są pewne wyjątki od wyżej opisanych sytuacji, ale są na tyle szczególne, że w ich zdiagnozowaniu pomoże prawnik od błędów medycznych.

Jakie dokumenty są potrzebne do żądania odszkodowania za błąd lekarski?

Dokumenty jakie są nam – prawnikom od błędów medycznych, potrzebne do rzetelnej analizy sprawy o błąd lekarski to przede wszystkim dokumentacja medyczna, która jest kompletna i ułożona chronologicznie. Taka też pacjent powinien otrzymać od szpitala, gdy się o nią zwróci. Rzeczywistość niestety czasem różni się od życzeń i czasem musimy pomagać naszym klientom także w wydostaniu dokumentacji z placówki medycznej. Potrzebujemy też pisemnego, chronologicznego opisu sytuacji, która Państwa zdaniem doprowadziła do błędu medycznego. To pozwoli nam na lepsze przygotowanie się do rozmowy z Państwem na pierwszym spotkaniu w kancelarii albo przez telefon, jeśli nie mogą Państwo do nas dojechać.

Co zrobić, jeśli szpital, w którym doszło do błędu lekarskiego został zlikwidowany?

To trudna sytuacja, ale radzimy sobie i z takimi. Jeśli podmiot, w którym doszło do błędu medycznego został zlikwidowany, nie należy się martwić. Są przepisy, które stanowią o tym kto przejmuje zobowiązania zlikwidowanego szpitala. Często jest to jednostka samorządu terytorialnego, np. powiat, gmina. Szczegółowa odpowiedź na to pytanie wymaga jednak analizy konkretnego przypadku.

Co zrobić, jeśli lekarz, który popełnił błąd lekarski nie pracuje już w szpitalu?

Jeśli lekarz, który popełnił błąd medyczny nie pracuje już w szpitalu, w którym doszło do błędu, nie ma obaw, że nie znajdziemy podmiotu zobowiązanego do zapłaty. W takich sytuacjach szpital nadal ponosi odpowiedzialność za błąd medyczny, lekarz zresztą również.

Błąd lekarski gdzie zgłosić?

Zgłoś błąd lekarski w kancelarii Lazer & Hudziak, nasz kancelaria specjalizuje się w pomocy poszkodowanym na skutek błędów medycznych pacjentom i ich rodzinom.

Zadzwoń teraz 536 007 001 i umów się na poradę lub wyślij zgłoszenie, to my oddzwonimy, aby Ci pomóc! Jeżeli wolisz jednak spokojnie opisać swoją sprawę mailowo, prosimy o wysłanie nam wiadomości na adres : kancelaria[at]lazer-hudziak.pl

Odszkodowanie za błąd lekarski

Lazer & Hudziak – Adwokaci i Radcowie Prawni

Przyjaciele kancelarii